Consiliul Local Năsăud, în şedinţă ordinară

Primarul oraşului Năsăud convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul Local Năsăud, în data de 29.08.2011, ora 16.00, cu următoarea ordine de zi: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea datei şi locului de depunere a dosarelor pentru înscrierea pe lista de priorităţi la locuinţele, în regim de închiriere, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, precum şi stabilirea modului de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi; 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren înscris în CF nr. 26691 Năsăud, nr. cad. 26691, cuprins în domeniul privat al oraşului Năsăud şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren, în vederea realizării investiţiei „microhidrocentrală”; 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al oraşului Năsăud a unei suprafeţe de teren de 9 mp, din suprafaţa totală de 11 mp, din imobilul înscris în CF nr. 25099, nr. top 139/2/1, str. Gării, Năsăud; 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a imobilului –construcţie „Sală de Sport, Centrală termică” şi a terenului aferent, în suprafaţă de 637 mp, situate pe B-dul Grănicerilor, nr. 9A, cuprinde în domeniul public al oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud; 5. Proiect de hotărâre privind instituirea şi acordarea burselor de merit anuale pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din oraşul Năsăud; 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Consiliului Local Năsăud, asociaţiilor/cluburilor sportive din oraşul Năsăud, care iniţiază, organizează şi participă la competiţii sportive; 7. Diverse.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5