Şedinţa Consiliului Local Năsăud

Legislativul local năsăudean este convocat în şedinţa extraordinară lunară joi, 31 martie, la ora 16.00, pentru a dezbate şi aproba cele cincisprezece proiecte de hotărâre iniţiate de primarul oraşului, ing. Dumitru Mureşan. Dintre acestea amintim: proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 18/97 pentru atribuirea în administrarea FRE Bistriţa – subfiliala Năsăud a suprafeţei de 11.083 mp, teren situat în Năsăud, în perimetrul uzinei electrice; aprobarea numirii în funcţia de administrator de imobil a d-nei Adriana Maria Floroae, în urma examenului dat; privind aprobarea Listei de bunuri din domeniul public al oraşului Năsăud aferent sistemului de alimentare cu apă şi canalizare care vor fi concesionate către Operatorul SC Aquabis SA Bistriţa; aprobarea scutirii de la plata taxei pe teren a SC Aquabis SA Bistriţa pentru terenurile aferente reţelelor de alimentare cu apă potabilă din oraşul Năsăud; aprobarea închirierii, prin licitaţie publică a unui suprafeţe de teren de 16.362 mc cuprins în domeniul public al oraşului (ridul „În Faţa Curpenilor”) în vederea păşunării; privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului – construcţie „Popicărie” şi a terenului aferent; aprobarea concesionării prin licitaţie publică a imobilului –construcţie „Sală de nunţi” şi a terenului aferent; aprobarea contului de execuţie bugetară a CL Năsăud; aprobarea organigramei şi statului de funcţii a Spitalului Orăşenesc „Dr. George Trifon” Năsăud pe anul 2011; numirea membrilor Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în vederea ocupării funcţiei de manager al Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud etc.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5