Consiliului Local Năsăud se reuneşte în Vinerea Mare: 22 de proiecte de hotărâre supuse aprobării

Consiliul Local al orașului Năsăud se convoacă în ședință ordinară, vineri 29.04.2016, de la ora 13.00, la sediul Primăriei Orașului Năsăud, Piața Unirii, nr.15, Sala de ședințe.
Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de modificare a cuantumului chiriei recalculate, la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate pe str. Bistriței, bl.D2, str. Mihai Eminescu bl. 2C și Iacob Mureșianu bl.2A, localitatea Năsăud, județul Bistrița-Năsăud;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de modificare a cuantumului chiriei recalculate, la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale situate pe str. Tudor Vladimirescu bl.2A; Tudor Vladimirescu Bl.2 sc. A și B; locuințe de serviciu bl. 4BIS, str. Iacob Mureșianu și locuințe sociale (preluate de la G.C.L.), localitatea Năsăud, județul Bistrița-Năsăud;
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 8000 lei doamnei Neamți Viorica domiciliată în oraşul Năsăud,cartier Liviu Rebreanu, nr.21 judeţul Bistriţa-Năsăud;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2016 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 8/2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud pentru activități nonprofit de interes local (Sport și Cultură) în anul 2016 și Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 9/2016 pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2016;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de management pentru Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile aflate în domeniul privat orașului Năsăud, întocmit de comisia de inventariere constituită în baza dispoziției Primarului orașului Năsăud nr. 60 din 17.02.2016;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei licitați publice, cu strigare, în vederea închirierii a unui spațiu în suprafață de 6 mp din imobilul teren (trotuar) înscris în CF. nr. 29326 Năsăud, nr. cad. 29326., reprezentând strada Piaţa Unirii, cuprins în domeniul public al orașului Năsăud, pentru amenajarea unei terase sezoniere;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară pe anul 2015, al Consiliului Local al oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie bugetară al Consiliului Local Năsăud, la 31.03.2016;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2016;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei licitați publice, cu strigare, în vederea închirierii a unui spațiu în suprafață de 26 mp., situat pe strada Piaţa Nouă, cuprins în domeniul public al orașului Năsăud;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii de șes, în suprafață de 27,6 ha., situată în ridul „Capu Dealului” în vederea exploatării acesteia prin pășunat;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publica a pășunii în suprafață de 41,00 ha., din care 36,5 ha situata în ridul „Izvorul Calului II” și 4,5 ha situata în ridul „Sub Piatra II” în vederea exploatării acesteia prin pășunat;
14. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru încheierea unui Contract de cesiune privitor la Contractul de închiriere nr.28544/18.06.2013 (standul comercial nr.7, amplasat în interiorul halei metalice, în suprafață de 18 mp, situat în piața agroalimentară Năsăud, având ca destinație – comerț cu amănuntul – alte produse);
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei contractului de cesiune privitor la contractul de cesiune nr. 28544/18.06.2013;
16. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru încheierea unui Contract de cesiune privitor la Contractul de închiriere nr.15486/12.10.2014 (teren în suprafață de 13,40 mp, situat în piața agroalimentară Năsăud);
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei contractului de cesiune privitor la contractul de cesiune nr.15486/12.10.2014;
18. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru schimbul standurilor comerciale situate în piața agroalimentară Năsăud (standul nr.2 în suprafață de 18 mp, amplasat în interiorul Halei metalice din Piața agroalimentară închiriat in baza Contractului de închiriere nr.32732/27.10.2014 de către domnul Găulică Radu administrator P.F.A. GAULICĂ RADU, cu standul nr.5 în suprafață de 9 mp, amplasat în interiorul Halei metalice din Piața agroalimentară închiriat în baza Contractului de închiriere nr.28542/18.06.2013 de către Domnul Dobricean Ștefan administrator al S.C. “MAURITIUS” S.R.L.);
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional de modificare a:- Contractului de închiriere nr.32732/27.10.2014, titular GĂULICĂ RADU, persoană fizică autorizată reprezentat de domnul Găulică Radu (stand comercial în suprafață de 18 mp);- Contractului de închiriere nr.28542/18.06.2013, modificat prin Contractul de Cesiune nr.1 din 15.01.2014, titular SC MAURITIUS SRL, administrator Dobricean Ștefan-Marian (stand comercial în suprafață de 9mp);
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și desfășurarea „ZILELOR NĂSĂUDULUI” , ediția a XV-a, 2016;
21. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și desfășurarea evenimentului “ ZIUA COSTUMULUI POPULAR ”, din data de 15.05.2016;
22. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai 2016;
23. Diverse.
Toate proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul orașului Năsăud, domnul Mircea Romocea.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5