Consiliul Local Năsăud, în şedinţă ordinară! Şedinţa, în direct pe pagina de facebook a Primăriei!

Astăzi, de la ora 12.20, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Local Năsăud, la care puteţi participa în direct pe  pagina de facebook a Primăriei Năsăud.

Ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin.

Prezintă comisiile de specialitate nr: I, II, III, IV, V.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru „Construire spațiu comercial – AXA, Totem, reclamă, împrejmuire și branșamente”.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin.

Prezintă comisiile de specialitate nr: I, V.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2021.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin.

Prezintă comisia de specialitate nr: IV.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare și funcționare a Capelelor Mortuare multiconfesionale ale orașului Năsăud, localitățile componente Lușca și Liviu Rebreanu.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin.

Prezintă comisia de specialitate nr: IV.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL, situat în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, nr. 16803/20.02.2017, încheiat între Orașul Năsăud și (informații cu caracter personal)

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin.

Prezintă comisiile de specialitate nr: I,II,III,IV,V.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru spații/terenuri încheiate de către U.A.T. Orașul Năsăud cu agenți economici din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin.

Prezintă comisiile de specialitate nr: I,II,III,IV,V.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-România, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “Modernizare Drumuri Agricole în Oraşul Năsăud, județul Bistriţa Năsăud”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei prelungiri.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin.

Prezintă comisiile de specialitate nr: I,II, III, IV, V.

Suplimentare ordine de zi:

8. Proiect de hotărâre privind aderarea U.A.T. Orașul Năsăud la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Microregiunea Munții Rodnei.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin.

Prezintă comisiile de specialitate nr: I, II,III, IV ,V.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a „Târgului de joi” în Orașul Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin.

Prezintă comisiile de specialitate nr: I, II,III, IV, V.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „Centru de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin.

Prezintă comisiile de specialitate nr: I, II,III, IV, V.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită pe durata executiei investitiei, în favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, a imobilului-teren situat în orașul Nasaud, strada Bistritei, nr. 36, jud. Bistrita-Nasaud, în suprafață de 1710 mp., apartinand domeniul privat al orasului Nasaud, identificat din CF nr. 30500 Năsăud, număr cadastral 30500, în vederea construirii de locuinte pentru tineri.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin.

Prezintă comisiile de specialitate nr: I, II,III, IV, V.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuință, a listei solicitanților care nu au acces la locuință și a listei de prioritate pentru acordarea de locuințe construite prin ANL, aflate în administrarea Consiliului Local al Orașului Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin.

Prezintă comisiile de specialitate nr: I, IV.

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin.

Prezintă comisia de specialitate nr: IV.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Năsăud nr. 96/16.09.2020, privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a acordului de parteneriat și a bugetului proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin.

Prezintă comisiile de specialitate nr: I, II,III, IV,V.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea pct. 20 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 83/26.07.2016, privind stabilirea cuantumului chiriilor pentru folosirea locurilor publice de desfacere în Piața agroalimentară a orașului

Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin.

Prezintă comisiile de specialitate nr: I, V.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 88 din 27.09.2012 privind stabilirea cuantumurilor minime ale chiriilor pentru închirierea terenurilor/spațiilor aparținând domeniului public şi privat, altele decât cele agricole, ale oraşului Năsăud, județul Bistriţa-Năsăud, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năsăud nr. 102 din 25.10.2012.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin.

Prezintă comisiile de specialitate nr: I, II,III, IV,V.

Primăria şi Consiliul Local Năsăud

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5