Consiliul Local Năsăud se reuneşte în prima şedinţă ordinară din 2021! Vezi proiectele de pe ordinea de zi!

Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Năsăud!
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local, nr. 138/18.12.2020, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul Năsăud, în anul fiscal 2021
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin
Prezintă comisiile de specialitate nr: I, II, III, IV, V
2 Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 18.03.2016 de aprobare a Strategiei de Dezvoltare a Orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2022
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin
Prezintă comisiile de specialitate nr: I, II, III, IV, V.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021 pentru persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin
Prezintă comisiile de specialitate nr: I
4. Proiect de hotărâre privind angajarea Societății Civile de Avocați ”Harosa și Asociații”, care să reprezinte interesele orașului Năsăud în dosarul nr. 7256/190/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Bistrița
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin
Prezintă comisiile de specialitate nr: I.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2021-2022
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin
Prezintă comisiile de specialitate nr: I,II,III,IV,V.
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin
Prezintă comisiile de specialitate nr: I,IV.
7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui număr de 59 locuri de parcare, amplasate pe domeniul public al orașului Năsăud, strada Miron Cristea, între blocurile de locuințe nr. 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul Creșă, cetățenilor orașului Năsăud care dețin autovehicule
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin
Prezintă comisiile de specialitate nr: I,II, III, IV, V.
8. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică deschisă, a 39 de boxe metalice, amplasate pe domeniul public, de lângă parcarea amenajată pe strada Miron Cristea, între blocurile 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul Creșă și a boxelor cu nr. 30, 31 și 41 situate limitrof parcării amenajată între blocurile C1-C7 și D1 cetățenilor orașului Năsăud pentru depozitarea lemnului de foc
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- NicolaeVlașin
Prezintă comisiile de specialitate nr: I,II, III, IV, V.
9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie 2021
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin
Prezintă comisiile de specialitate nr: IV
Suplimentare ordine de zi:
10. Proiect de hotărâre pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil teren în suprafață de 8612 mp., situat în zona blocurilor de locuințe B1, B2, B3, B4, A4, A5, F1, E1 și E2 din orașul Năsăud, strada Miron Cristea,
județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin
Prezintă comisiile de specialitate nr: I, II,III, IV V
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică a Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin
Prezintă comisiile de specialitate nr: I, II,III, IV V
12. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită a unor spații cuprinse în domeniul privat al oraşului Năsăud, situate în incinta Policlinicii Vechi având ca obiect desfășurarea activităților de interes public a Direcției de
Sănătate Publica a Județului Bistrița-Năsăud, a Societății Naționale Crucea Roșie din România - Filiala Județeană Bistrița-Năsăud - Subfiliala Năsăud
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin
Prezintă comisiile de specialitate nr: I, II,III, IV V
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor cuprinse în domeniul privat al oraşului Năsăud, care fac obiectul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin
Prezintă comisiile de specialitate nr: I, II,III, IV V
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înlăturarea faptelor de cerșetorie pe raza orașului Năsăud
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin
Prezintă comisiile de specialitate nr: I, II,III, IV V
Primăria şi Consiliul Local Năsăud

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5