Vezi ce proiecte dezbat, mâine, aleşii năsăudeni

Consiliul Local Năsăud este convocat, mâine, de la ora 13.00, în şedinţă, având pe agendă următoarea ordine de zi:  

1.Proiect de hotarare  privind aprobarea documentației Planul de Urbanism Zonal (PUZ), in vederea edificării obiectivului „Construire Complex Sportiv Multifuncțional”, in orașul Năsăud, iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire complex sportive multifuncțional în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”, iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului situat în orasul Năsăud, str. Dumitru Vârtic, FN, în suprafață de 20323 mp, inscris in CF nr. 29270 Năsăud, nr. cadastral 29270, aflat in administrarea Consiliului Local al orasului Năsăud, în vederea și pe perioada realizării de către ”C.N.I.”-S.A.  a obiectivului de investiții „Construire Complex Sportiv Multifuncțional în orașul Năsăud”, iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului local al UAT Năsăud pe anul 2015, si a  virărilor de credite bugetare, iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea.

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea trecerii in domeniul public al orasului Nasaud a unui imobil teren, din domeniul privat al orasului Nasaud, inscris in CF nr.29197 Nasaud, nr. cad. 29197, in suprafata de 400 mp, iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare parc de joacă pentru copii situat pe strada Iacob Mureșianu din orașul Năsăud”, iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pe luna decembrie  2015, iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Diverse.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5