Vineri – 16 Octombrie 2015 - Ședință extraordinară a Consiliului Local Năsăud

Consiliul Local al oraşului Năsăud, se convoacă în ședința extraordinară vineri, 16.10.2015, ora.12.00, la sediul Primăriei Oraşului Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, Sala de ședințe. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:
1.Proiect de hotărâre  privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Bistrița Năsăud, a imobilului înscris în CF nr.29228 Năsăud, nr. cadastral 29228, în suprafață de 715 mp., situat în orașul Năsăud, Piața Unirii, proprietatea orașului Năsăud - domeniul public, în scopul construirii unei case de tip familial pentru copiii ocrotiți de Centrul pentru Protecția Copilului Năsăud.
2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cuprinderii în domeniul public al orașului Năsăud a unui imobil-teren în suprafaţă de 9386 mp., înscris în CF nr. 28308 Năsăud, nr. cadastral 28308, situat în orașul Năsăud, în incinta fostei pepiniere a Colegiului Silvic „Transilvania” Năsăud, județul Bistriţa-Năsăud, dobândit în urma unui schimb de terenuri.
3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate, a devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Comoara din orașul Năsăud”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al oraşului Năsăud, prin cuprinderea unui imobil-teren în suprafaţă de 400 mp., reprezentând teren aferent unui loc de joacă pentru copii, din orașul Năsăud, strada Iacob Mureșianu, judeţul Bistriţa-Năsăud. Toate proiectele sunt iniţiate de către primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5