Şedință ordinară a Consiliul Local Năsăud. Vezi care sunt proiectele ordinii de zi !

Consiliul Local al orașului Năsăud, se convoacă în ședință ordinară, luni 31.10.2016, de la ora 15.00, la sediul Primăriei Orașului Năsăud, Piața Unirii, nr.15, Sala de ședințe.
Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării excedentului, de la finele anului 2015, în sumă de 501.233,50 lei, rezultat din execuția bugetului Activităților finanțate din venituri proprii –Piața- ca venit la Bugetul Local – cod bugetar 36A0500.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării, cu suma de 4725 lei, a cotizației aferente anului 2016, destinată Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Gestionarea Integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru 9 obiective de investiție, referitoare la proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, etapa I”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Năsăud în domeniul privat al orașului Năsăud, a imobilului-teren în suprafață de 3 mp., identificat din C.F. nr. 25146 Năsăud, nr. top. 102/2/2/1/2/4/2/2/b/7/1/2/2/2/2, situat în oraşului Năsăud, strada Lalelelor.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a valorii estimate pentru achiziția de servicii de salubrizare stradală în orașul Năsăud, pe o perioadă de 42 luni calendaristice
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitare de stat din orașul Năsăud.
8. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil, situat în orașul Năsăud, str. Piața Unirii, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiției, Tribunalul Județean Bistrița- Năsăud, în domeniul public al orașului Năsăud.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei recalculate, la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate pe str. Bistriței, bl.D2, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud pentru tinerii cu vârsta de până la 35 de ani și tinerii cu vârsta peste 35 de ani.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud pe anul 2016
11. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2016.
Toate proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul orașului Năsăud, Mircea Romocea.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5