C.L. Năsăud, în şedinţă ordinară

Primarul oraşului Năsăud, ing. Dumitru Mureşan convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul Local al oraşului Năsăud, în data de 29.02.2012, ora 16.00, la sediul Primăriei oraşului Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, sala de festivităţi, cu următoarea ordine de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2012, pentru persoanele din oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, care beneficiază de venitul minim garantat, conform prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare; Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului Local Năsăud, în vederea constituirii Grupului de Lucru Local, pentru romi, la nivelul oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud; Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Grupului de Lucru Local pentru romi, la nivelul oraşului Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud; Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Consiliului Local Năsăud, asociaţiilor/cluburilor sportive din oraşul Năsăud, care iniţiază, organizează şi participă la competiţii sportive, pe anul 2012; Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare de la bugetul local al Consiliului Local Năsăud, a activităţii cultelor religioase din oraşul Năsăud, pe anul 2012; Proiect de hotărâre privind cumpărarea unui imobil-teren, în suprafaţă de 656 mp, din imobilul înscris în CF nr. 26944, Năsăud, nr. top 6565/1/3, proprietatea doamnei Moldovan Raveca, domiciliată în localitatea Năsăud, str. Emil Rebreanu, nr. 36A, judeţul Bistriţa-Năsăud; Proiect de hotărâre privind însuşirea modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al oraşului Năsăud, prin înscrierea în domeniul public a unui imobil-teren, în suprafaţă de 656 mp, situat în apropierea staţiei de transfer deşeuri, Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud; Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentantului Consiliului Local Năsăud în Comisia de evaluare a managementului la Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud, din subordinea Consiliului Local Năsăud şi în Comisia de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului; Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud, din subordinea Consiliului Local Năsăud şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului; Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud, din subordinea Consiliului Local Năsăud; Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal al Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud, pe anul 2012; Diverse.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5