Şedinţă de vară la Consiliul Judeţean

8 din 9 proiecte aflate în discuţia şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean au primit în nici o oră votul, finalul încheindu-se cu urări de concediu plăcut pentru consilieri.

Protecţia Copilului nu are director

Daniela Bulcu, mai aşteaptă

Proiect de Hotãrâre privind promovarea temporarã în funcţia publicã de conducere, de director general în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţã Socialã şi Protecţia Copilului Bistriţa-Nãsãud, a Danielei Bulcu a fost retras de pe ordinea de zi de către preşedintele Liviu Rusu, consilierul Dorin popescu afirmând că nu a fost o majoritate confortabilă la discuţiile dinainte şedinţei. Daniela Bulcu urma să promoveaze temporar pe o perioadă de 6 luni în funcţia publică de conducere de director general din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Bistriţa-Năsăud, având un salariu de bază este de 1624 lei, indemnizaţia de conducere de 55% de 893 lei, total salariu brut este de 2880 lei. Situaţia a rămas în coadă de peşte, niciunul dintre cei doi adjuncţi ai Direcţiei nefiind mandatat să preia frâiele conducerii, Liviu Rusu afirmând că situaţia va fi reglementată fie printr-o şedinţă extraordinară, fie prin dispoziţie preşedintelui “dacă directorul a avut bun simţ să-şi dea demisia, la fel de implicaţi au fost şi directorii adjuncţi, nu-i putem pune să conducă”.

Marin Rus şi tăria demisiei

Prin hotărâre de consilui a încetat raportul de serviciu prin demisie din funcţia publică de conducere de director general în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud a lui Marin Rus. Problemele s-au declanşat încă de anul trecut, când unul dintre copiii aflaţi în asistenţă maternală a fost ucis cu brutalitate de către cea care trebuia să-i fie ca o a doua mamă. Despre fostul director, preşedintele spune: “a muncit, a pus suflet, însă unele lucruri nu ţin doar de competenţa de management, ci şi de şansa omului, de destin. Se cuvine în momentul despărţirii să-I mulţumim domnului Rus pentru ce a făcut bine, iar pentru ce nu a făcut bine a plătit deja…Mulţumim că aţi avut tăria de a vă da demisia”. Povestea s-a încheiat cu mulţumirile lui Marin rus pentru toţi cei care i-au fost alături pe perioada directoratului.

Ce este ambulatoriul?!

Cele mai multe discuţii le-a stârnit aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, şi a indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului „Modernizarea, dezvoltarea, şi echiparea ambulatoriului Spitalului de Urgenţă al judeţului Bistriţa-Năsăud”, pentru care urmează să fie solicitată finanţare din Fonduri Structurale. Dorin Popescu s-a întrebat de unde are judeţul un million de euro pentru a susţine acest proiect, preşedintele luându-şi angajamentul găsirii soluţiilor. La răndul lui, Daniel Suciu afirmă că în momentul estimării costurilor cei care au făcut proiectul nu au ştiut exact ce înseamnă ambulatoriu, luând în discuţie şi clădiri care nu fac parte din acest segment al spitalului. Proiectul a trecut plecând de la necesitatea reabilitării clădirilor ambulatoriului Spitalului de Urgenţă, aflate în patrimoniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud. S-a identificat, ca sursă de finanţare nerambursabilă pentru această lucrare, Fondul European de Dezvoltare Regională destinat acoperirii finanţărilor din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. Bugetul total al proiectului este 22.828.590 lei (5.416.930 euro). Consiliul Judeţean are un aport de 3.882.850 lei (921.350 euro).

Lucrări de modernizare la Centrul Nuşeni

Proiectul „Responsabilitate socială durabilă- prin modernizarea , dezvoltarea şi echiparea clădirii Centrului de Ingrijire şi Asistenţă pentru Persoane cu Handicap din cadrul Complexului de Servicii Sociale Comunitare pentru Adulţi –Nuşeni”, a fos taprobat fără comentarii, finanţarea urmând să fie asigurată din Fonduri Structurale, prin Programul Operaţional Regional - Axa prioritară 3 „Imbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.2. - „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. Bugetului total al proiectului este 2.951.296 lei.

Parteneriat cu saşii din judeţ

CJ va semna un parteneriat cu Forumul Democrat German prin care se acordă reciproc sprijin pentru derularea de acţiuni cu caracter cultural, umanitar, social şi în domeniul relaţiilor externe. Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud va asigura sprijin logistic pentru derularea unor evenimente culturale, sau alte manifestări ale partenerului prin punerea la dispoziţie în mod gratuit a sălilor de şedinţe din Palatul Administrativ. De asemenea, spriji financiar Forumul prin achitarea unor sume necesare funcţionării acestuia (impozite şi taxe aferente spaţiului, utilităţi). Cuantumul sprijinului financiar va fi explicitat în fiecare an într-o anexă, care face parte integrantă din prezentul Acord de Parteneriat. Plata se va face pe baza documentelor justificative.Partener direct va fi Centrul Judeţean

pentru Cultură Bistriţa-Năsăud. Prin acest acord, sediul de pe Republicii va fi salvat de la închidere, saşii neavând fonduri nici măcar pentru chiria lunară. S-a vorbit despre ajutoarele care vin din vest, însă până la urmă proiectul a trecut.

20 de salvatori montani

Prin aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare vom avea 20 de membrii salvatori montani voluntari ai Serviciului “SALVAMONT-TURISM” al Consiliului Judeţean. Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-TURISM va fi încadrat cu Şef Serviciu, un inspector de specialitate cu pregătire superioară in domeniul turismului, 5 salvatori montani profesionişti, angajaţi cu contract de munca pe perioada nedeterminată, un referent şi 18 salvatori montani cu contract de voluntariat, membrii ai formaţiilor Salvamont Năsăud, Rodna şi ai serviciului. Afluenţa turistică mare, pe traseele montane şi în zonele turistice (Colibiţa, Piatra Fântânele, ş,a.), mai ales pe perioada vacanţelor, impune asigurarea patrulării şi permanenţei Salvamont pe tot parcursul săptămânii.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]