Spitalul orăşenesc „Dr. George Trifon” din Năsăud, reabilitat termic, cu fonduri europene

Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea, a semnat, săptămâna aceasta, la Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest, contractul de finanţare pentru proiectul „Eficientizarea energetică a Spitalului orăşenesc „Dr. George Trifon” din oraşul Năsăud”, Cod SMIS 2014+:117579. Valoarea totală a contractului de finanţare este de 3.558.233,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.024.498,77 lei, reprezentând 85%, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 462.570,39 lei (13%), iar valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului este de 71.164,68 lei (2%).

Proiectul este cofinanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 -  Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1-  Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice.

Obiectivul general al proiectului constă în eficientizarea energetică şi reabilitarea termică a Spitalului "Dr. George Trifon" din oraşul Năsăud, în vederea conformităţii cu cerinţele minime de performanţă energetică ale clădirilor şi în vederea creşterii confortului pacienţilor şi al personalului medical.

Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei sunt reducerea cu minim 40% a consumului anual de energie primară; un nivel minim de 10% din consumul total de energie primară se va realiza din surse regenerabile de energie; atingerea unui consum specific de energie  nu mai mare de 149 KWh/mp/an şi un nivel al emisiilor de CO2 de maxim 42 kg/mp/an.

Principalele lucrări de intervenţie din cadrul proiectului vizează pereţii exteriori, tâmplăria exterioară, planşeul peste ultimul nivel, dar şi modernizarea instalaţiilor. În cadrul proiectului se vor realiza şi lucrări care fac parte din categoria măsurilor conexe investiţiei de bază, respectiv reparaţii şi consolidare şarpanta şi înlocuire învelitoare din ţiglă ceramică tip solzi degradată cu acelaşi tip de material pe corpurile de clădire A, B şi C, înlocuirea streaşinei din lemn inclusiv vopsirea în culoarea învelitorii, reparaţii la sistemul de colectare a apelor meteorice de la nivelul învelitoarei tip şarpantă, cu jgheaburi şi burlane din tabla vopsită în câmp electrostatic, repararea trotuarelor de protecţie, reparaţii de tencuieli exterioare pe zidărie de cărămidă, demontare şi remontare contor gaze, ţevilor de gaz, a cablului de telecomunicaţii şi a instalaţiilor de aer condiţionat, încărcare/ transport moloz, desfacere tencuială ce nu îndeplineşte condiţiile de suport pentru stratul de termoizolaţie, lucrări de amenajare rampă acces pentru persoane cu dizabilităţi, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţii, reparare/înlocuirea instalaţiei de distribuţie a apei reci şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din canalul tehnic al clădirii până la căminul de branşament/de racord, unde este cazul.

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5