AJOFM BN. Vezi de când se depun dosarele pentru acordarea șomajului tehnic conform O.U.G. nr.30/2020!

A.J.O.F.M. Bistriţa - Năsăud face cunoscut că, în temeiul O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, în timpul stării de urgență (16 martie – 14 aprilie), pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, în conformitate cu dispozitiile art. 52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, salariații vor beneficia de o indemnizație suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Nivelul indemnizației va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

De aceste prevederi urmează să beneficieze salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:
a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobată prin ordin.
b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.

Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Etapele pe care angajatorii le vor parcurge pentru a putea solicita indemnizaţia pentru suspendarea temporară:

Etapa 1 - suspendarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor în conformitate cu dispoziţiile art. 52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (emitere decizii si operarea acestora în REVISAL);

Etapa 2 - obţinerea Certificatului de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru angajatorii menţionaţi la art. XI, alin. (2), lit.a) din O.U.G. nr. 30/2020;
sau
Declaraţie pe propria răspundere a administratorului din care să reiasă faptul că, angajatorul înregistreaza o DIMINUARE A ÎNCASĂRILOR din luna anterioară depunerii declaraţiei, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada 01.01.2020 – 29.02.2020 şi nu are capacitatea financiară pentru a plăti toţi salariaţii, pentru angajatorii menţionati la art. XI, alin. (2), lit.b) din O.U.G. nr. 30/2020 (pe baza analizei financiare interne a angajatorului)

Etapa 3 - solicitarea indemnizaţiei pentru somaj tehnic prin transmiterea pe e-mail la AJOFM Bistriţa - Năsăud a următoarelor documente:
-angajatorii menţionaţi la art. XI, alin. (2), lit.a) din O.U.G. nr. 30/2020:
1) Certificatul de Situaţie de urgenţă
2) Cerere (anexa 1 – OUG 30/2020)
3) Tabel nominal (anexa 3 – OUG 30/2020)

sau

-angajatorii menţionaţi la art. XI, alin. (2), lit.b) din O.U.G. nr. 30/2020:

1) Declaraţie pe propria răspundere a administratorului (Ordin Preşedinte ANOFM)
2) Cerere (anexa 2 – OUG 30/2020)
3) Tabel nominal (anexa 3 – OUG 30/2020)

Documentele menţionate mai sus se vor depune în format electronic la adresa de e-mail: [email protected]Documentele se depun începând cu data de 1 aprilie 2020 pentru perioada 16 - 31 martie 2020 şi cu 1 mai 2020 pentru perioada 01-16 aprilie 2020. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numerele de telefon directe: 0263 236295 şi 0263 236298", informează directorul executiv Otilia Râpan.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5