ANUNȚ CONCURS DIRECTORI/DIRECTORI ADJUNCȚI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Nr. 6521 din 14.09.2021

 

 

ANUNȚ CONCURS DIRECTORI/DIRECTORI ADJUNCȚI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

 

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Bistrița-Năsăud, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Nume unitate de învățământ cu personalitate juridică

Număr posturi director

Număr posturi director adjunct

1

COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" BISTRIȚA

1

2

2

COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA

1

2

3

LICEUL DE ARTE "CORNELIU BABA" BISTRIȚA

1

0

4

LICEUL DE MUZICĂ "TUDOR JARDA" BISTRIȚA

1

0

5

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA

1

1

6

COLEGIUL TEHNIC "INFOEL" BISTRIȚA

 

1

1

7

LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRIȚA

 

1

1

8

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" BISTRIȚA

 

1

1

9

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRIȚA

 

1

0

10

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA

 

1

0

11

LICEUL TEHNOLOGIC  BISTRIȚA

 

1

0

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" BISTRIȚA

 

1

1

13

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCIAN BLAGA" BISTRIȚA

 

1

1

14

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE" BISTRIȚA

 

1

1

15

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIȚA

 

1

1

16

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 BISTRIȚA

 

1

1

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 VIIȘOARA

 

1

0

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ" BISTRIȚA

1

0

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 BISTRIȚA

 

1

0

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 BISTRIȚA

 

1

0

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "RAZĂ DE SOARE" BISTRIȚA

1

0

22

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 BISTRIȚA

1

0

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA CU POVEȘTI" BISTRIȚA

1

0

24

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.12 BISTRIȚA

1

0

25

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 BISTRIȚA

1

0

26

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULEȚUL VESELIEI" BISTRIȚA

1

0

27

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ  "SFÂNTA MARIA" BISTRIȚA

1

0

28

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1 BISTRIȚA

1

1

29

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2 BISTRIȚA

1

1

30

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "LACRIMA" UNIREA

1

0

31

COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" NĂSĂUD

1

1

32

LICEUL SILVIC "TRANSILVANIA" NĂSĂUD

1

0

33

LICEUL ECONOMIC NĂSĂUD

1

0

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" NĂSĂUD

1

1

35

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 NĂSĂUD

1

0

36

COLEGIUL NAȚIONAL "PETRU RAREȘ" BECLEAN

1

1

37

LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" BECLEAN

1

0

38

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BECLEAN

1

0

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE SILAȘI" BECLEAN

1

1

40

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BECLEAN

 

1

1

41

LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALIȚĂ" SÂNGEORZ-BĂI

 

1

0

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ARTEMIU PUBLIU ALEXI" SÂNGEORZ-BĂI

1

1

43

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SÂNGEORZ BĂI

1

0

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIȚA BÂRGĂULUI

1

0

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRANIȘTEA

1

0

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIREȘOAIA

1

0

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDACU DE JOS

1

0

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDEȘTI

1

0

49

LICEUL TEHNOLOGIC "ION CĂIAN ROMÂNUL" CĂIANU MIC

1

1

50

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRIȘ

1

0

51

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIU PRODAN" CHIOCHIȘ

1

0

52

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIU REBREANU" CHIUZA

1

0

53

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU RAREȘ" CICEU-MIHĂIEȘTI

1

0

54

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICEU-GIURGEȘTI

1

0

55

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE COȘBUC" COȘBUC

1

0

56

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRA

1

1

57

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDACU DE SUS

1

0

58

LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU

1

1

59

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE HERINEAN" GALAȚII BISTRIȚEI

1

0

60

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ILVA MARE

1

0

61

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ILVA MICĂ

1

0

62

ȘCOALA GIMNAZIALĂ JOSENII BÂRGĂULUI

1

0

63

LICEUL TEHNOLOGIC LECHINȚA

1

1

64

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LEȘU

1

0

65

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZILE

1

1

66

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LUNCA ILVEI

1

0

67

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DARIU POP" MĂGURA ILVEI

1

0

68

LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU" MAIERU

1

1

69

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IUSTIN ILIEȘIU" ANIEȘ

1

0

70

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRIȘELU

1

0

71

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE GRIGORE BORGOVAN" CORVINEȘTI

1

0

72

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MATEI

1

0

73

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MICEȘTII DE CÎMPIE

1

0

74

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILAȘ

1

0

75

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PAUL TANCO" MONOR

1

0

76

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEGRILEȘTI

1

0

77

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NIMIGEA DE JOS

1

1

78

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DSIDA JENO" VIȚA

1

0

79

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUȘENI

1

0

80

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE SCURTU" PARVA

1

0

81

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION POP RETEGANUL" RETEAG

1

0

82

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SEVER POP" POIANA ILVEI

1

0

83

LICEUL  TEORETIC  "RADU PETRESCU" PRUNDU BÂRGĂULUI

1

1

84

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 REBRA

1

0

85

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IACOB SI IOACHIM MUREȘANU" REBRIȘOARA

1

1

86

LICEUL TEHNOLOGIC "FLORIAN PORCIUS" RODNA

1

1

87

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMULI

1

0

88

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN S. PAVELEA" RUNCU SALVEI

1

0

89

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TIBERIU MORARIU" SALVA

1

0

90

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMIHAIU DE CÂMPIE

1

0

91

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ENEA GRAPINI" ȘANȚ

1

0

92

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU

1

0

93

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU-MĂGHERUȘ

1

0

94

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU-ODORHEI

1

0

95

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEUȚ

1

0

96

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SILIVAȘU DE CÂMPIE

1

0

97

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘINTEREAG

1

0

98

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPERMEZEU

1

0

99

ȘCOALA PROFESIONALĂ TÂRLIȘUA

1

0

100

LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ROMANU VIVU" TEACA

1

1

101

LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU

1

1

102

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TIHA BÂRGĂULUI

1

0

103

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC

1

0

104

ȘCOALA GIMNAZIALĂ URIU

1

0

105

ȘCOALA GIMNAZIALĂ URMENIȘ

1

0

106

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE DRĂGANU" ZAGRA

1

1

107

PALATUL COPIILOR BISTRIȚA

1

0

108

CLUBUL COPIILOR BECLEAN

1

0

109

CLUBUL COPIILOR NĂSĂUD

1

0

110

CLUBUL COPIILOR SÂNGEORZ-BĂI

1

0

 

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin       Ordinul ministrului educației nr. 4597/2021 din 06.08.2021 cu modificările și completările aduse prin Ordinul ministrului educației nr. 5195/2021 din 03.09.2021.

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare ;

b) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

c)au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) au calificativul "Foarte bine" acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației ;

e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera d) din legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

 Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate.

 La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct al centrului școlar pentru educație incluzivă pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, condițiile prevăzute la alin. (1) și au specializarea necesară/atestatul necesar pentru ocuparea unei funcții didactice în învățământul special, în concordanță cu Centralizatorul în vigoare.

 În cazul unităților de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, directorul are obligația cunoașterii limbii respective, dovedită cu documente justificative cum ar fi: specializarea în limba străină/maternă înscrisă pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca titular pe un post/o catedră cu predare în limbile minorităților, certificat de competențe lingvistice eliberat de un centru autorizat în materie.

 În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, unul dintre directori are obligația cunoașterii limbii respective, dovedite cu documentele justificative menționate la alineatul (5).

În cazul unităților de învățământ cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care este normată doar funcția de director, nu se aplică prevederile alin. (5) și (6). În cazul în care o astfel de funcție este ocupată prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaște limba minorității respective, acesta are obligația de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la secția cu predare în limba minorității naționale în consiliul de administrație al unității de învățământ.

 Nu pot ocupa funcțiile de director sau de director adjunct persoanele aflate în situațiile menționate în art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 15 septembrie – 26 septembrie 2021. Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 8 alin. (1) din Metodologia aprobată prin Ordinul M.E. nr. 4597 din 06.08.2021, cu modificările și completările ulterioare.

Proba scrisă va avea loc în data de 15 octombrie 2021.

Proba de interviu se va desfășura în perioada 15 noiembrie- 8 decembrie 2021 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar, care vor fi disponibile la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar www.isj.ro.

Metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct pentru fiecare unitate de învățământ, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0263-213529, de luni până vineri, între orele 9,00- 14,00.

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

DAN AURELIA MARIANA

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5