Vezi şcolile unde va fi concurs pentru director și director adjunct. Când e examenul ? Cine se poate înscrie ?

ANUNȚ CONCURS DIRECTORI/DIRECTORI ADJUNCȚI DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din următoarele unități de învățământ preuniversitar de stat din județul Bistrița-Năsăud :

 

Nr. crt.

Nume unitate de învățământ cu personalitate juridică

Tip unitate

Număr posturi director

Număr posturi director adjunct

1

COLEGIUL NAȚIONAL "LIVIU REBREANU" BISTRIȚA

Unitate de învățământ

1

1

2

COLEGIUL TEHNIC "GRIGORE MOISIL" BISTRIȚA

Unitate de învățământ

0

1

3

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BISTRIȚA

Unitate de învățământ

0

1

4

LICEUL DE ARTE "CORNELIU BABA" BISTRIȚA

Unitate de învățământ

1

0

5

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRIȚA

Unitate de învățământ

0

1

6

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII BISTRIȚA

Unitate de învățământ

1

0

7

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL "SFÂNTA MARIA" BISTRIȚA

Unitate de învățământ special

0

1

8

LICEUL TEORETIC SANITAR BISTRIȚA

Unitate de învățământ

0

1

9

PALATUL COPIILOR BISTRIȚA

Palatul copiilor

1

0

10

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCIAN BLAGA" BISTRIȚA

Unitate de învățământ

1

1

11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE" BISTRIȚA

Unitate de învățământ

0

1

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIȚA

Unitate de învățământ

0

1

13

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7  BISTRIȚA

Unitate de învățământ

1

0

14

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD

Centru județean de excelență

1

0

15

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE SILAȘI" BECLEAN

Unitate de învățământ

0

1

16

COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" NĂSĂUD

Unitate de învățământ

0

1

17

LICEUL TEORETIC "SOLOMON HALIȚĂ" SÎNGEORZ-BĂI

Unitate de învățământ

1

0

18

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BISTRIȚA BÎRGĂULUI

Unitate de învățământ

1

0

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIREȘOAIA

Unitate de învățământ

1

0

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDACU DE JOS

Unitate de învățământ

1

0

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDEȘTI

Unitate de învățământ

1

0

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRIȘ

Unitate de învățământ

1

0

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIU PRODAN" CHIOCHIȘ

Unitate de învățământ

1

0

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LIVIU REBREANU" CHIUZA

Unitate de învățământ

1

0

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU RAREȘ" CICEU-MIHĂIEȘTI

Unitate de învățământ

1

0

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CICEU-GIURGEȘTI

Unitate de învățământ

1

0

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUMITRA

Unitate de învățământ

0

1

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDACU DE SUS

Unitate de învățământ

1

0

29

LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU

Unitate de învățământ

1

1

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE HERINEAN" GALAȚII BISTRIȚEI

Unitate de învățământ

1

0

31

LICEUL TEHNOLOGIC LECHINȚA

Unitate de învățământ

0

1

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LEȘU

Unitate de învățământ

1

0

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZILE

Unitate de învățământ

1

1

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE GRIGORE BORGOVAN" CORVINEȘTI

Unitate de învățământ

1

0

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MATEI

Unitate de învățământ

1

0

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MICEȘTII DE CÎMPIE

Unitate de învățământ

1

0

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MILAȘ

Unitate de învățământ

1

0

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PAUL TANCO" MONOR

Unitate de învățământ

1

0

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEGRILEȘTI

Unitate de învățământ

1

0

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DSIDA JENO" VIȚA

Unitate de învățământ

1

0

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NUȘENI

Unitate de învățământ

1

0

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE SCURTU" PARVA

Unitate de învățământ

1

0

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION POP RETEGANUL" RETEAG

Unitate de învățământ

1

0

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SEVER POP" POIANA ILVEI

Unitate de învățământ

1

0

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 REBRA

Unitate de învățământ

1

0

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IACOB SI IOACHIM MUREȘANU" REBRIȘOARA

Unitate de învățământ

0

1

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FLORIAN PORCIUS" RODNA

Unitate de învățământ

0

1

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN S.PAVELEA" RUNCU SALVEI

Unitate de învățământ

1

0

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TIBERIU MORARIU" SALVA

Unitate de învățământ

1

0

50

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ENEA GRAPINI" ȘANȚ

Unitate de învățământ

1

0

51

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU

Unitate de învățământ

1

0

52

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEU-ODORHEI

Unitate de învățământ

1

0

53

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘIEUȚ

Unitate de învățământ

1

0

54

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SILIVAȘU DE CÎMPIE

Unitate de învățământ

1

0

55

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘINTEREAG

Unitate de învățământ

1

0

56

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPERMEZEU

Unitate de învățământ

1

0

57

LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN ROMANU VIVU" TEACA

Unitate de învățământ

0

1

58

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TIHA BÎRGĂULUI

Unitate de învățământ

1

0

59

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUREAC

Unitate de învățământ

1

0

60

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE DRĂGANU" ZAGRA

Unitate de învățământ

1

1

 

       

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 3969/30.05.2017, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 428/09.06.2017.

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

    a) au absolvit cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea "Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar";

    b) sunt membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) şi art. 257 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) sunt titulare în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puţin gradul didactic II în învăţământ sau au dobândit titlul ştiinţific de doctor;

    d) dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul "Foarte bine" acordat în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei Naţionale;

    e) nu au fost sancţionate disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfăşurării concursului şi nici în anul şcolar în curs, în care au funcţionat sau funcţionează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care şi-au desfăşurat activitatea şi de funcţiile ocupate, funcţii didactice, de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei Naţionale ori de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice în Ministerul Educaţiei Naţionale sau a intervenit radierea de drept a sancţiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;9

    g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

    h) nu au avut statutul de "lucrător al Securităţii" sau "colaborator al Securităţii";

    i) au avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual;

    j) au avizul eliberat de asociaţiile/fundaţiile/federaţiile/centrele/planurile care gestionează pluralismul educaţional la nivel naţional, recunoscute de Comisia Naţională pentru Alternative Educaţionale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ de stat sau particular care şcolarizează preponderent alternative educaţionale.

  

Dosarele candidaților se vor depune în format letric la registratura  Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud în perioada 19 iunie – 6 iulie 2017 și vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMEN nr. 3969/ 2017.

Proba scrisă va avea loc în data de 17 iulie 2017.

Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 19 iulie – 31 iulie 2017 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar, care vor fi disponibile la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar www.isj.ro.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director adjunct, lista funcțiilor vacante, perioada de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0263-213529, de luni până joi  între orele 9,00- 16,00, și vineri între orele 9,00-14,00.

 

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

CAMELIA TABĂRĂ

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5