APM precizări pentru evitarea situaţiilor de tăieri ilegale de arbori

Pentru evitarea situaţiilor de tăieri ilegale de arbori de pe spaţiul verde din intravilanul localităţilor, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud face următoarele precizări referitoare la o serie de aspecte legislative cu privire la atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale de întreţinere şi dezvoltare a spaţiilor verzi, a parcurilor, aliniamentelor de arbori şi perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă.
Reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, se face de către autorităţile administraţiei publice locale, care conform Legii nr. 24 din 15 ianuarie 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor au următoarele obligaţii:
· să asigure finanţarea materialului dendricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea terenurilor şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi;
· să asigure măsurile privind siguranţa persoanelor, care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementelor acestora ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare;
· să ţină evidenţa spaţiilor verzi de pe teritoriul unităţilor administrative prin constituirea registrelor locale ale spaţiilor verzi, pe care le actualizează ori de câte ori intervin modificări.
Tăierea/toaletarea arborilor se dispune de către structurile pentru protecţia mediului ale autorităţilor locale, după o prealabilă informare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa – Năsăud, în vederea identificării exemplarelor de arbori declarate monumente ale naturii printr-un act normativ.
În mediul urban, respectiv municipiul Bistriţa, oraşele: Beclean, Năsăud şi Sângeorz Băi, există prevederi speciale privind administrarea spaţiilor verzi, din intravilanul localităţilor, astfel că deciziile luate la nivelul administraţiilor publice locale de tăiere a arborilor sănătoşi din spaţiile verzi, se pun în aplicare numai după obţinerea avizului emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa – Năsăud.

Prevederi speciale sunt şi în cazul tăierii exemplarelor de nuci. Conform art. 23 şi 24 din Legii nr. 60/2007 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003 avizarea tăierii acestora se va face doar după obţinerea în prealabil a avizului Direcţiei pentru Agricultură Bistriţa – Năsăud.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa- Năsăud, str. Parcului, nr.20, jud. Bistriţa- Năsăud.

p. Director executiv
biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5