ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR anunță lansarea în data de 29.11.2018 a apelului de selecție

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

„Europa investește în zonele rurale!”

Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER

Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

Nr. contract de finanțare: C19401100011660675514

Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR

 

Anunț  de presă

Data publicării 29.11.2018

 

ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR anunță lansarea în data de 29.11.2018 a apelului de selecție pentru măsurile:

 

 • Măsura 7-M7.5. a/6B ”Infrastructură turistică mica” – Amenajarea de trasee turistice în Ţinutul Haiducilor cu o alocare financiară pe sesiune de 160,492.65 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de minim 40.000 euro – maxim 80.000 euro. Intensitatea sprijinului este de pana la 100% : pentru operatiunile generatoare de venit  90 %, pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica, 100%, pentru operatiunile negeneratoare de venit – 100%. Beneficiari eligibili: UAT Oras Beclean, Comune şi asociaţiile acestora conform legislației naționale în vigoare, ONG-uri. Pragul minim de selectie este de: 30 de puncte. Data limită de depunere a proiectelor: 31.12.2018, ora 12.00.
 • Măsura 4–M4.2.a/3A ”Procesare locală” -  Sprijin pentru investiții în procesarea locală a produselor agroalimentare din GAL Ținutul Haiducilor cu o alocare financiară pe sesiune de 1.010.000 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect se va încadra între minim 20.000 euro şi maxim 200.000 Euro pentru un proiect. Intensitatea sprijinului fiind :
 • 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care nu activează în zona montană şi nu derulează investiţii legate de agricultura ecologică/agromediu;
 • 70% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care fie activează în zona montană, fie derulează investiţii legate de agricultura ecologică/agromediu, fie sunt realizate de tineri fermieri;
 • 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru formele asociative (cooperative și grupuri de producători) care derulează investiţii colective;
 • 90% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru IMM-uri şi întreprinderi individuale care activează în zona montană şi/sau derulează investiţii legate de agricultura ecologică /agromediu si/sau sunt realizate de tineri fermieri;
 • 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru formele asociative (cooperative și grupuri de producători) care derulează investiţii colective în zona montană şi/sau legate de agricultura ecologică/agromediu si/sau sunt realizate de tineri fermieri.

Beneficiari eligibili: Cooperative și grupuri de producători constituite la nivelul GAL Ţinutul Haiducilor, definite conform legislației naționale în vigoare ; Fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate; IMM-uri, întreprinderi individuale. Pragul minim de selectie este de: 50 puncte. Data limită de depunere a proiectelor: 31.12.2018, ora 12.00.

 • Măsura 6–M6.2.b/6A Tradiții”- Sprijin pentru păstrarea identităţii culturale a diverselor comunităţi etnice  din Ţinutul Haiducilor cu o alocare financiară pe sesiune de 30.000 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  este de maxim 30.000 euro. Intensitatea sprijinului este de 100%. Beneficiari eligibili: Locuitori din spațiul rural al Ţinutului Haiducilor care își diversifică (pentru prima dată) activitatea, prin înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de cooperative meșteșugărești, IMM-uri şi micro-întreprinderi activând în domeniile “Activităţi de creaţie şi interpretare artistică” (coduri CAEN 9001-9003) şi “Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană” (coduri CAEN 1411-1419); Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun demararea, în spațiul rural, a unei afaceri în domeniile “Activităţi de creaţie şi interpretare artistică” (coduri CAEN 9001-9003) şi “Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană” (coduri CAEN 1411-1419) – şi care solicită finanţare pentru activităţi pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro- întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups). Praguri de calitate lunare : Pragul minim de selectie este de:  30 puncte.  Data limită de depunere a proiectelor: 31.12.2018, ora 12.00.
 • Măsurii 16–M16.4.a.1/3A ,, Lanțuri scurte” - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale cu o alocare financiară pe sesiune de 299.241,53 euro. Intensitatea sprijinului este de 100%. Beneficiari eligibili:
 • Parteneriatele constituite din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un grup de producători / o cooperativă / un grup de fermieri individuali / fermieri individuali care își desfășoară activitatea în sectorul agricol, constituite pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor (listă indicativă):
 • Asociaţii de proprietari constituite în mediul urban din aria de acoperire a pieţelor  locale;
 •  Microîntreprinderi și întreprinderi mici activând în sfera comerţului en-detail din aria de acoperire a pieţelor locale;
 •  Microîntreprinderi și întreprinderi mici din aria de acoperire a pieţelor locale;
 • Consiliile locale, structurile de cazare, unitățile de agrement și de alimentație publică din aria de acoperire a pieţelor locale;
 • Unităţi de învăţământ de toate nivelurile (superior, liceal, gimnazial, primar, preşcolar);
 • ONG-uri;
 • Fermieri individuali etc.

Pragul minim de selectie este de: 30 puncte. Data limită de depunere a proiectelor: 31.12.2018, ora 12.00.

 • Măsura 6– M6.2.a/6A“Investiții în activităţi neagricole”- Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale cu o alocare financiară pe sesiune de 20.000 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  este de maxim 20.000 euro. Intensitatea sprijinului este de 100%. Beneficiari eligibili: Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică (pentru

prima dată) activitatea, prin înființarea, în spațiul rural, a unei structuri de cazare agroturistice și/sau a unei ferme pedagogice ca structura cu scop recreativ si instructiv- educativ  și/sau a unui atelier meşteşugăresc tradițional ( autorizați cu statut minim de PFA); Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural , care își propun înființarea, în  spațul rural , a unei structuri de cazare agroturistice/și/sau a unei ferme pedagogice ca structura cu scop recreativ și instructiv- educativ și/sau a unui atelier meşteşugăresc traditional - activităţi pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups). Pragul minim de selectie este de: 40 puncte. Data limită de depunere a proiectelor: 31.12.2018, ora 12.00.

 

Pentru informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor din cadrul apelurilor de selecție, precum și cerințele de conformitate și eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească vă rugăm să consultați ”Ghidul solicitantului” elaborat de GAL, aferent fiecărei măsuri, disponibil pe site-ul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR www.galtinutulhaiducilor.ro  secțiunea GHIDUL SOLICITANTULUI LEADER 2014-2020.

Descrierea criteriilor de selecție și punctajul acordat fiecărui criteriu în parte, pentru fiecare dintre cele două măsuri lansate sunt afișate la sediul GAL și publicate pe site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro  la secțiunea APELURI DE SELECȚIE.

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este publicată pe pagina web  www.galtinutulhaiducilor.ro la secțiunea  PROCEDURI de LUCRU.

 

Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă în perioada 29.11.2018-

31.12.2018. Termenul limită de depunere a proiectelor este 31.12.2018, ora 12.00.

 

Anunțare rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție al GAL. GAL va notifica în scris și prin intermediul site-ului propriu pe toți solicitanții, cu privire la rezultatul evaluării cererilor de finanțare depuse la sediul GAL.

 

Pentru a consulta varianta detaliată a apelurilor de selecție în format inscripționat pe suport electronic sau cea pe suport tipărit vă rugăm să vă adresați Biroului administrativ  la sediul Asociației PARTENERIAT  GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR, situat în orașul Beclean, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00.

 

Proiectele se depun la sediul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR, oraș BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud.

 

Datele de contact ale Asociației PARTENERIAT GAL Ținutul Haiducilor unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare  sunt următoarele:

 

Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR

Adresa: BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud

Tel: 037-1408616

Fax: 037-4094412

E-mail: [email protected]

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5