ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR anunță lansarea apelurilor de selecție pentru măsurile ”Lanțuri scurte”, ”Investiții în activități neagricole”, ”Tradiții” și “Servicii sociale integrate”

 Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

„Europa investește în zonele rurale!”

Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER

Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare

Nr. contract de finanțare: C19401100011660675514

Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR

Anunț  de presă

Data publicării 21.12.2017

ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR anunță lansarea în data de 21.12.2017 a apelurilor de selecție pentru măsurile:

  • Măsura 16–M16.4.a.1/3A Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale ”Lanțuri scurte”cu o alocare financiară de 200.000 Euro Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 100.000 Euro. Beneficiari eligibili: Parteneriatele constituite din cel puţin un partener din categoriile de mai jos (lista indicativă) și cel puțin un grup de producători/o cooperativă/un grup de fermieri individuali/ fermieri individuali care își desfășoară activitatea în sectorul agricol, constituite pe teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor (listă indicativă): Asociaţii de proprietari constituite în mediul urban din aria de acoperire a pieţelor locale; Microîntreprinderi și întreprinderi mici activând în sfera comerţului en-detail din aria de acoperire a pieţelor locale; Microîntreprinderi și întreprinderi mici din aria de acoperire a pieţelor locale; Consiliile locale, structurile de cazare, unitățile de agrement și de alimentație publică din aria de acoperire a pieţelor locale; Unităţi de învăţământ de toate nivelurile (superior, liceal, gimnazial, primar, preşcolar); ONG-uri; Fermieri individuali etc. Data limită de depunere a proiectelor: 21.03.2018 ora 14.00.
  • Măsura 6– M6.2.a/6A Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale Investiții în activități neagricole” cu o alocare financiară de 300.000 Euro.  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 20.000 Euro. Beneficiari eligibili: Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică (pentru prima dată) activitatea, prin înființarea, în spațiul rural, a unei structuri de cazare agroturistice și/sau a unui atelier meşteşugăresc tradiţional (autorizați cu statut minim de PFA); Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun înființarea, în spațiul rural, a unei structuri de cazare agroturistice și/sau a unei ferme pedagogice ca structură cu scop recreativ și instructiv-educativ și/sau a unui atelier meşteşugăresc tradiţional - activităţi pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups). Data limită de depunere a proiectelor: 21.03.2018 ora 14.00.
  •    Măsura 6–M6.2.b/6A Sprijin pentru păstrarea identităţii culturale a diverselor comunităţi etnice din Ţinutul Haiducilor ”Tradiții” cu o alocare financiară de 80.000 Euro.  Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 30.000 Euro. Beneficiari eligibili: Locuitori din mediul rural al Ţinutului Haiducilor care își diversifică (pentru prima dată) activitatea, prin înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de cooperative meșteșugărești, IMM-uri şi micro-întreprinderi activând în domeniile “Activităţi de creaţie şi interpretare artistică” (coduri CAEN 9001-9003) şi “Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană” (coduri CAEN 1411-1419); Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun demararea, în spațiul rural, a unei afaceri în domeniile “Activităţi de creaţie şi interpretare artistică” (coduri CAEN 9001-9003) şi “Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană” (coduri CAEN 1411-1419) – şi care solicită finanţare pentru activităţi  pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups). Praguri de calitate lunare: Perioda 21.12.2017- 22.01.2018 - 80 puncte. Perioada 23.01.2018-23.02.2018- 70 puncte. Perioada 24.02.2018-21.03.2018- 60 puncte. Data limită de depunere a proiectelor: 21.03.2018 ora 14.00.
  • Măsura 7–M7.2.a/6B Măsuri integrate pentru comunitățile marginalizate și măsuri de sprijin pentru îmbătrânirea activă. “Servicii sociale integrate” cu o alocare financiară de 307.703,44 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 200 000 Euro.Beneficiari eligibili: UAT oraș Beclean, precum și comune din teritoriul GAL TH; Comune din teritoriul GAL, și asociații ale acestora, conform legislatiei naționale în vigoare; ONG-uri constituite conform legislației în vigoare; GAL Ţinutul Haiducilor (dacă niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese). Pragul minim de selecție este de : 90 puncte pentru  proiect Componenta A; 35 puncte pentru  proiect Componenta B. Data limită de depunere a proiectelor: 21.03.2018 ora 14.00.

Pentru informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor din cadrul apelurilor de selecție, precum și cerințele de conformitate și eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească vă rugăm să consultați ”Ghidul solicitantului” elaborat de GAL, aferent fiecărei măsuri, disponibil pe site-ul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR www.galtinutulhaiducilor.ro  secțiunea GHIDUL SOLICITANTULUI LEADER 2014-2020.

Descrierea criteriilor de selecție și punctajul acordat fiecărui criteriu în parte, pentru fiecare dintre măsurile lansate sunt afișate la sediul GAL și publicate pe site-ul www.galtinutulhaiducilor.ro  la secțiunea APELURI DE SELECȚIE.

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL este publicată pe pagina web  www.galtinutulhaiducilor.ro la secțiunea  PROCEDURI de LUCRU.

Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă în perioada 21.12.2017-21.03.2018.Termenul limită de depunere a proiectelor este 21.03.2018 ora 14.00.

Anunțare rezultatelor pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecție de către Comitetul de Selecție al GAL. GAL va notifica în scris și prin intermediul site-ului propriu pe toți solicitanții, cu privire la rezultatul evaluării cererilor de finanțare depuse la sediul GAL.

Pentru a consulta varianta detaliată a apelurilor de selecție în format inscripționat pe suport electronic sau cea pe suport tipărit vă rugăm să vă adresați Biroului administrativ  la sediul Asociației PARTENERIAT  GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR  situat în orașul Beclean, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00.

Proiectele se depun la sediul Asociației PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR, oraș BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud.

Datele de contact ale Asociației PARTENERIAT GAL Ținutul Haiducilor unde solicitanții pot obține informații detaliate/suplimentare  sunt următoarele:

Asociația PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR

Adresa: BECLEAN, Zona de Agrement Figa, nr. 22, județul Bistrița-Năsăud

Tel: 037-1408616

Fax: 037-2255592

E-mail: [email protected]

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5