BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 4 din 11 aprilie 2015

La MĂR – se vor aplica două tratamente pentru combaterea rapănului, făinarii, moniliozei, bolilor de scoarţă, viermelui merelor ( G1 ), paduchelui lânos, acarieni, afide, insecte defoliatoare şi minatoare astfel:
- tratamentul I –periaoda 14 - 19 mai 2015 (când fructul are diametrul de 1 cm - aluna);
- tratamentul II – la interval de 9 – 14 zile de la efectuarea tratamentului anterior.
Se vor utiliza urmatoarele amestecuri de pesticide:
1. SCORE 250 EC – 0,01% sau TOPSIN 70 WDG – 0,07% sau SYSTHANE FORTE – 0,02% sau CHORUS
75 WG – 0,02% + AVAUNT 150 SC – 0,033% sau CORAGEN – 0,01%;
2. SHAVIT F 72 WP – 0,2% + DECIS 25 WG – 0,003% sau FASTAC 10 EC – 0,01%;
3. CHORUS 75 WG – 0,02% + KARATE ZEON - 0,015% sau CALYPSO 480 SC – 0,02% sau DANTOP 50 WG – 0,015% sau ACTARA 25 WG – 0,01%;
5. CAPTAN 80 WDG - 0,15% sau DITHANE M 45 - 0,2% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2% sau WINNER M 80 – 0,2% sau VONDOZEB – 0,2% + SULFOMAT 80 PU – 0,3% sau SHAVIT 25 EC – 0,05% sau MICROTHIOL SPECIAL – 0,3% + KARATE ZEON – 0,015% sau DANTOP 50 WG – 0,015%;
La PĂR – se vor aplica două tratamente pentru combaterea fumaginei, rapănului, moniliozei, septoriozei, pătării brune, focului bacterian, purecelui melifer, viermelui perelor ( G1 ), acarienilor, afidelor, insectelor defoliatoare şi minatoare, păduchelui lânos astfel :
- tratamentul I – periaoda 14 - 19 mai 2015 (când fructul are diametrul de 1 cm - aluna);
- tratamentul II – la interval de 9 – 14 zile de la efectuarea tratamentului anterior.
Se vor utiliza urmatoarele amestecuri de pesticide :
1. SYSTHANE FORTE - 0,02% sau CHORUS 75 WG – 0,02% + MOSPILAN 20 SP – 0,02% ;
2. DITHANE M 45 - 0,2% sau CAPTADIN 50 PU - 0,25% sau MERPAN 50 WP – 0,25% sau WINNER M 80 – 0,2% + DIMILIN 25 WP – 0,04% sau MOSPILAN 20 SP - 0,02%;
In plantaţiile de MĂR şi PĂR unde este semnalat atac al focului bacterian al rozaceelor ( Erwinia amylovora ) se vor utiliza următoarele produse: CHAMPION 50 WP – 0,04% sau FUNGURAN OH 50 WP – 0,04% + SHAVIT 25 EC – 0,05% sau TOPAS 100 EC – 0,02% sau KARATHANE M 35 CE – 0,06% + DECIS 25 WG – 0,003% sau FASTAC 2,5 EC – 0,03%.
La PRUN – se vor aplica două tratamente pentru combaterea moniliozei, ciuruirii frunzelor, pătării roşii a frunzelor, acarienilor, afidelor, insecte defoliatoare, viermelui prunelor ( G1 ), viespei sâmburilor astfel :
- tratamentul I – periaoda 14 - 19 mai 2015 (când fructul este de mărimea unui bob de mazăre);
- tratamentul II – la 8 – 15 zile de la efectuarea tratamentului anterior.
Se vor utiliza urmatoarele amestecuri de pesticide :
1. CAPTAN 80 WDG - 0,15% sau DITHANE NEOTEC 75 WG - 0,2% sau MERPAN 50 WP – 0,25% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2% sau VONDOZEB 75 DG – 0,2% + DECIS 25 WG – 0,003% sau FASTAC 10 EC - 0,01% sau DANTOP 50 WG – 0,015% sau AVAUNT 150 SC – 0,033% sau CORAGEN – 0,01%;
2. TOPSIN 70 WDG – 0,07% + NOVADIM PROGRESS – 0,1% sau KARATE ZEON - 0,015% sau DECIS 25 WG – 0,003%.
La CIRES – se voar aplica două tratamente pentru combaterea acarienilor, afidelor, insecte defoliatoare şi minatoare, musca cireşelor ( Rhagoletis cerasi ), antracnozei, moniliozei şi ciuruirii frunzelor astfel :
- tratamentul I – la intrarea în pargă a soiului Ramon Oliva ( tratamentul nu se va aplica la soiurile cu
coacere timpurie şi semitimpurie ( Timpurii de Mai, Ramon Oliva, Scorospelka etc. ) ;
- tratamentul II – la 8 – 10 zile de la efectuarea tratamentului anterior ( se aplică la soiurile cu coacere târzie şi foarte tarzie în situaţia unei densităţi mari de Rhagoletic cerasi ) şi se vor folosi urmatoarele amestecuri de pesticide :
1. FOLICUR SOLO 250 EW – 0,1% sau SYSTHANE FORTE – 0,02% sau SCORE 250 EC – 0,015% + CALYPSO 480 CS – 0,02% sau LASER 240 SC – 0,06% sau DECIS 25 WG – 0,003% ;

2. TOPSIN 70 WDG – 0,07% sau CHORUS 75 WG – 0,02% + NOVADIM PROGRESS – 0,075% sau DECIS 2,5 CE – 0,05%
3. ROVRAL 500 SC - 0,1% + LASER 240 SC – 0,06% sau FASTAC 10 EC - 0,01% sau VANTEX 60 CS – 0,007%.
La PIERSIC şi CAIS – se va aplica 1 tratament (căderea coşuleţelor – fruct cât aluna) pentru combaterea moniliozei, başicării frunzelor, ciuruirii, făinării, moliei vărgate, acarienilor, afidelor cu unul din următoarele amestecuri de pesticide:
1. CHORUS 75 WG – 0,02% sau TOPSIN 70 WDG – 0,07% sau CHORUS 75 WG – 0,02% + FASTAC 10
EC – 0,02% sau DECIS 25 WG – 0,003% sau CALYPSO 480 SC – 0,02%.
2. BRAVO 500 SC – 0,15% sau CAPTAN 80 WDG – 0,15% sau DITHANE M 45 - 0,2% sau NOVOZIR MN 80
0,2% + KUMULUS DF – 0,3% sau KARATHANE M 35 CE - 0,06% + ACTARA 25 WG - 0,01% sau CALYPSO 480 SC – 0,02% sau FASTAC 10 EC – 0,01% sau NOVADIM PROGRESS – 0,1%.
În plantaţiile pomicole unde se constată atac de acarieni peste pragul economic de daunare ( 3 – 5 acarieni
per frunză ) se va folosi unul din produsele NISSORUN 10 WP – 0,03% sau ENVIDOR 240 SC – 0,04% alături de produsele recomandate în reţetele de tratament.
La VIŢA DE VIE – se vor efectua două tratamente pentru combaterea manei, făinării, pătării roşii a frunzelor, acarienilor cu unul din următoarele amestecuri de pesticide :
- tratamentul I – când lăstarii au 20 – 25 cm şi are loc degajarea ciorchinelui ;
- taratamentul II – începutul înfloritului cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide :
1. ALCUPRAL 50 PU – 0,3% sau RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 0,25% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2% +
CALYPSO 480 SC – 0,02% + NISSORUN 10 WP – 0,03% ;
2. SHAVIT F 72 WP – 0,2% + DECIS 2,5 CE – 0,05% + ENVIDOR 240 SC – 0,04%.;
3. CURZATE MANOX – 0,15% sau VONDOZEB – 0,2% sau ZETANIL BLU – 0,3% + SULFOMAT PU – 0,3% + DECIS 25 WG – 0,003% sau CALYPSO 480 SC – 0,02% + ENVIDOR 240 SC – 0,04%.
La CULTURILE DE LEGUME – se vor aplica două tratamente pentru combaterea manei, alternariozei, altor
boli foliare, afide, altor dăunători astfel:
- tratament I – plante tinere ( răsad recent plantat ) ;
- tratamentul II – perioada de creştere vegetativă a plantelor şi formarea primelor flori cu unul din următoarele amestecuri de pesticide :
1. CAPTADIN 50 PU – 0,2% sau DITHANE M 45 – 0,2% sau MANCOZEB 800 – 0,2% sau CURZATE MANOX PU – 0,25% sau BRAVO 75 WP – 2 kg/ha sau ZEAMA BORDELEZA – 0,5% sau ZETANIL BLU – 0,3% + DECIS 25 WG – 0,003% sau CALYPSO 480 SC – 0,02% sau MOSPILAN 20 SP – 0,02%.
CULTURILE DE CEREALE PAIOASE ( grâu, orz, ovăz, secară ) se vor trata împotriva bolilor foliare şi de spic cu: ORIUS 25 EW – 0,5 l/ha sau BUMPER 250 EC – 0,5 l/ha sau TOPSIN 70 WDG - 1 kg/ha sau ARTEA 330 EC – 0,4 l/ha.
Tratamentul se va efectua pîna la faza de inspicare a cerealelor.
Pentru combaterea gândacului balos ( Lema melanopa ) din culturile de cereale păioase se vor folosi unul din urmatoarele produse: CALYPSO 480 SC – 0,08 l/ha sau FASTER 10 CE – 0,1 l/ha.
Tratamentul se va efectua la apariţia larvelor şi se va complexa cu tratamentul pentru boli foliare şi de spic.
Trataţi SFECLA DE ZAHĂR, SFECLA FURAJERĂ, GULII, VARZĂ, RIDICHI, IN şi CÂNEPĂ împotriva puricilor cu: NOVADIM PROGRESS – 0,2% sau CALYPSO 480 SC – 0,02%.
Tratamentul se va efectua la apariţia puricilor pe plante.
La toate reţetele de tratament se poate adauga îngrăşământ foliar în concentraţiile recomandate de producator.
Se vor respecta normele de protecţia muncii şi tehnica securităţii, pesticidele fiind toxice pentru om, albine şi animale.
Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator !
- Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .
- Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala şi 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).
ÎNTOCMIT,
dr. ing. Georgeta Buciumaş

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5