Ce tratamente aplicăm pentru prevenirea bolilor la cerealele păioase!

Oficiul Fitosanitar Bistriţa-Năsăud

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 23 din 18.04.2023

Culturile de cereale păioase  se vor erbicida pentru combaterea :

 • Buruienilor monocotiledonate.
 • Pir târâtor (Agropyron repens), buruiana graminee perena, cu rizomi albi, subterani, taratori. Creste pe aproape toate tipurile de sol dar in special pe soluri mai fertile, compacte, bogate in substante nutritive.
 • Pirul gros (Cynodon dactylon), buruiana graminee perena, care prin stolonii pe care-i dezvolta, formeaza un covor foarte rapace. Se poate dezvolta pe orice tip de sol, dar prefera regiunile secetoase si calde din zonele subtropicale.
 • Coada vulpii (Alopecurus myosuroides), buruiana graminee anuala sau anual hibernanta cu crestere sub forma de tufa. Prefera soluri mijlocii pana la grele, bogate in calciu, freatice sau moderat umede.
 • Iarba vantului (Apera spica-venti), buruiană monocotiledonată anuală cu înmulțire prin semințe și o capacitate de înfrățire puternică, ce preferă solurile ușoare și răcoroase, indicatoare a unei posibile lipse de calciu.
 • Odos (Avena fatu), graminee paniculata foarte asemanatoare cu ovazul cultivat. Prefera soluri grele, bogate in calciu, racoroase pana la umede, argiloase si lutoase
 • Mohor (Setaria glauca), graminee anuala iubitoare de caldura, din subfamilia Paniceae cu puternica inmultire prin seminte. Prefera soluri bogate in elemente nutritive, luto-nisipoase pana la nisipo-lutoase usoare.
 • Costrei (Sorghum halepense), buruiana graminee perena, care formeaza rizomi si prefera zonele calduroase. Se inmulteste prin seminte si rizomi.
 • Buruienilor dicotiledonate.
 • Stir salbatic (Amaranthus retroflexus), buruiana anuala cu inmultire prin seminte foarte raspandita indeosebi pe soluri permeabile, bogate in humus si in substante nutritive, in special in azot.
 • Loboda (Atriplex patula), buruiana anuala dioica, se inmulteste prin seminte, cu forme multiple, avand o radacina pivotanta ramificata; foarte asemenatoare cu spanacul salbatic. Prefera solurile fertile, humifere si profunde. Mai putin raspandita decat spanacul salbatic.
 • Palamida (Cirsium arvense), buruiana perena cu radacina pivotanta profunda, la inceput verticala, apoi ramificata pe orizontala in adancime prin indoire sub forma de genunchi, fara latex, iubitoare de azot.
 • Troscot (Polygonum aviculare), buruiana anuala cu inmultire prin seminte, cu radacina fusiforma, foarte diferita ca habitus si forma a frunzelor de la un an la altul.Nepretentioasa, creste aproape pe toate tipurile de sol.
 • Susai (Sonchus arvensis), buruiana perena cu stoloni care se dezvolta rapid in sol si poseda ramificatii foarte dense, purtatoare de muguri vegetativi, produce un latex vegetal. Prefera soluri umede, lutoase, cu un strat superficial impermeabil.
 • Rocoina (Stellaria media), buruiana anuala sau anual-hibernanta cu inmultire prin seminte, care acopera solul in primavara cu o retea deasa, fara flori, confundabila cu Anagallis arvensis.

Iubeste solurile bune, friabile, humifere, bogate in azot, bine aprovizionate cu apa.

Pentru erbicidare se vor folosi următoarele produse astfel:

 • Erbicide care se aplică de la faza de înfrăţire, până la formarea primului internod respectiv stadiul de rozetă al buruienilor:

 SDMA SUPER 1 l/ha sau DICOPUR D (PRODATE REDOX - a doua denumire comerciala) - 1,0 l/ha (buruieni dicotiledonate anuale si perene sensibile 2,4D).

 • Erbicide care se aplică de la faza de înfrăţire până la stadiul de alungire a celui de-al doilea internod:

MUSTANG / (VECTOR - a doua denumire comerciala) - 0,4-0,6 L/ha (   Buruieni dicotiledonate anuale si perene)

 • Erbicide care se aplica de la faza de înfrăţire până la faza de burduf:

GRANSTAR SUPER 50 SG / (CAMEO MAX - a doua denumire comerciala) – 40 g/ha;

Pentru a se asigura o eficacitate maximă a produselor, erbicidarea se va aplica atunci când temperatura mediului ambiant depăşeşte 10 – 12 grade celsius.

Alte Recomandări importante:

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajungă in apropierea apelor de suprafața, sanțuri etc.

- executarea tratamentului, pe timp linistit fără vânt.  Nu aplicați tratamentul daca viteza văntului este mai mare de 4-5 m /s.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

- Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala şi 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si îndeplinirea conditiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 si specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 si în anexa III la respectiva directivă.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contravenţii următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate;

-  nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează:

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ......................

(Comuna, judeţul)  

Ferma (nume/număr, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuă-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra şi

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

cării

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnătura

Data

începerii recoltării produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  în consum populaţiei

Agentul de dăunare:

boli/

dăunători/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gată

/doza folosită

Supra-

faţa,

ha

Cantităţi

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul,

purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

 INSPECTOR COORDONATOR,                                                             ÎNTOCMIT,

ing. Magdea Emilian Traian                                                              dr. ing. Buciumaş Georgeta

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5