Vezi ce tratamente se aplică la pomii fructiferi, vița-de –vie, culturile de legume și păioase!

ing. Dina VASILIU

OFICIUL FITOSANITAR BISTRIŢA-NĂSĂUD a dat publicității patru Buletine de avertizare cu tratamentele care se aplică în această perioadă.

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 13 din 12 mai 2021

La MĂR – se va aplica un tratament  la scuturarea a 10 – 15% din petale  pentru combaterea rapănului, făinării,  moniliozei, viespei merelor, afidelor, psilidelor, moliilor miniere şi insectelor defoliatoare cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide:

 1. SYSTHANE FORTE–0,02%  sau VITRA 50WP – 1,5-2,0 kg/ha + MICROTHIOL SPECIAL - 0,4% sau  KUMULUS DF – 0,4% sau KARATHANE M 35 CE – 0,06% sau  SULFOLAC 80 WG – 4,5 kg/ha + FASTER10 EC – 0,025%
 2. DITHANE M 45 – 0,2% sau CAPTAN 80 WDG – 0,15% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2%  sau WINNER

M 80 – 0,2%  + KARATHANE M 35 CE – 0,06% + FASTER10 EC – 0,025% sau JACKPOT 2,5 EC –

 1,0 l/ha sau KARATE ZEON 0,015 - 0,02%  sau  VERTIMEC 1,8 % EC – 0,75-1,125 l/ha

 

La PĂR – se va aplica un tratament la scuturarea a 10 – 15% din petale  pentru combaterea rapănului, moniliozei, viespei perelor, afidelor, psilidelor, moliilor miniere şi insectelor defoliatoare cu unul din urmatoarele amestecuri de pesticide:

1. VITRA 50WP – 1,5-2,0 kg/ha + FASTER10 EC – 0,025%;

2. WINNER M 80 – 0,2% +  VERTIMEC 1,8 % EC – 0,75-1,125 l/ha

3. DITHANE M 45 – 0,2% sau CAPTAN 80 WDG – 0,15% sau NOVOZIR MN 80 – 0,2%  +   FASTER10 EC – 0,025% sau KARATE ZEON 0,015 - 0,02% 

În plantaţiile de MĂR şi PĂR unde este atac al focului bacterian al rozaceelor ( Erwinia amylovora ) se va efectua tratamentul la scuturarea a 10 – 15% din petale cu ALIETTE 80 WG – 0,3%

În plantaţiile pomicole unde se constată atac de acarieni peste pragul economic de dăunare ( 3 – 5 acarieni pe frunzuliţă sau 5 – 10 acarieni pe inflorescenţă ) se va folosi unul din produsele ENVIDOR 240 SC- 0,04% sau NISSORUN 10 WP – 0,03%  sau VERTIMEC 1,8 % EC – 0,75-1,125 l/ha  alături de produsele recomandate în reţetele de tratament.

La VIŢA DE VIE – se va aplica un tratament în perioada creşterii lăstarilor 5 – 7 cm împotriva făinării, antracnozei, excoriozei, acarienilor eriofiizi şi tetranichizi şi filoxerei galicole ( la portaltoi şi hibrizi ) cu :

KUMULUS DF – 0,3% sau ORTIVA TOP – 1,0 l/ha  sau SULFOMAT 80 PU – 0,4% sau  THIOVIT JET 80 – 3,0kg/ha sau  SULFOLAC 80 WG  - 3,0kg/ha + NISSORUN 10 WP – 0,03% sau ENVIDOR 240 SC– 0,04% sau MILBEKNOCK EC - 0,075%

La  NUC – se va aplica un tratament de la apariţia primelor frunzuliţe până înainte de înflorire (maturarea amenţilor ) pentru combaterea antracnozei, bacteriozei şi afidelor cu :

            1.ALCUPRAL 50 PU – 0,3% + FASTER10 EC – 0,025%;

2.ZEAMA BORDELEZA TIP MIF – 0,5% + KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala) 0,015 - 0,02%

 

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 14 din 12 mai 2021

 

CULTURILE DE CEREALE PĂIOASE  se vor erbicida cu unul din următoarele produse:

 • Erbicide care se aplică de la faza de înfrăţire, până la formarea primului internod respectiv

stadiul de rozetă al buruienilor: SDMA SUPER 1 l/ha ; DICOPUR D - 1,0 l/ha (buruieni dicotiledonate sensibile la 2,4-D) ; CERLIT SUPER 0,54 l/ha ; MUSTANG  - 0,4-0,6 l/ha ;

Erbicide care se aplică de la faza de înfrăţire până la stadiul de alungire a celui de-al doilea internod:

 ARRAT  200 g/ha (buruieni dicotiledonate anuale şi perene) + DASH HC adjuvant 0.5 l/ha

 • Erbicide care se aplica de la faza de înfrăţire până la faza de burduf:

-     GRANSTAR SUPER 50 SG – 40 g/ha;

Pentru a se asigura o eficacitate maximă a produselor, erbicidarea se va aplica atunci când temperatura mediului ambiant depăşeşte 10 – 12 grade celsius.

 

PORUMBUL BOABE – se va erbicida pentru a combate :

 1. Buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate anuale :

 - TITUS 25 DF 40 – 60 g/ha + surfactant – aplicat postemergent, în stadiul de 2 – 7 frunze a porumbului (Sorghum halepense din seminţe şi rizomi) ;  ADENGO 465 SC - Buruieni anuale - 0,30 - 0,35 l/ha, postemergent timpuriu; STOMP AQUA 4 l/ha –  aplicat preemergent ; MERLIN DUO – preemergent 2,0l/ha sau postemergent timpuriu 2 l/ha (porumb 3 – 4 frunze, buruieni mici 2 – 3 frunzulite); GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC 4,0 – 4,5 l/ha – aplicat postemergent timpuriu.

 1. Buruieni dicotiledonate anuale şi perene :

-  MUSTANG 0,4 – 0,6 l/ha – aplicat postemergent ( porumb 4 – 6 frunze );

CARTOFUL – se va erbicida pentru a combate :

 • Buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate anuale :
 • SURDONE  0,7 - 1,2 kg/ha ( aplicat preemergent ).
 • Buruieni monocotiledonate anuale şi unele dicotiledonate:
 •  STOMP AQUA 4 l/ha ( aplicate preemergent ).

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 15 din 12 mai 2021

 

La CULTURILE DE LEGUME – se vor aplica două tratamente pentru combaterea manei, alternariozei, altor boli foliare, afide, altor dăunători astfel:

            -  tratament I – plante tinere ( răsad recent plantat ) ;

            - tratamentul II – perioada de creştere vegetativă a plantelor şi formarea primelor flori cu unul din următoarele amestecuri de pesticide :

 1. DITHANE M 45 – 0,2% sau CURZATE MANOX PU – 0,25% sau ZEAMA BORDELEZA TIP MIF – 0,5% sau ORTIVA TOP – 1,0 l/ha sau ALCUPRAL 50 PU – 0,3% sau ZOXIS 250SC – 0,8-1,0 l/ha + DECIS 25 WG – 0,003% sau FASTER10 EC – 0,025% sau MOSPILAN 20 SP – 0,02%. 

         

 

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 16 din 12 mai 2021

 

CULTURILE DE CEREALE PAIOASE  se vor trata împotriva afidelor, gandacului bălos (Lema melanopa L) si bolilor foliare şi de spic cu:

FASTER 10 CE – 100 ml/ha sau KARATE ZEON – 0.15 l/ha + ORIUS 25 EW – 0,5 l/ha  sau KEYPRO - 1 l/ha  sau  ZAMIR  40 EW - 0,75 l/ha sau OPERA  MAX - 2,0 l/ha sau ZANTRA 216 EC – 1,0 l/ha sau ZOXIS 250SC– 1,0 l/ha;

Tratamentul vizează adultul de ( Lema melanopa – Fig. 1) care se aplică doar la densităţi mai mari de 10 adulţi /mp.

In cazul bolilor (făinare, septorioză, rugini etc.), perioada optimă de tratament este formarea celui de-al doilea nod.

                                                         

      

Alte Recomandări importante :

Luati masurile ce se impun pentru protectia  mediului inconjurator !

- produsele se solubilizeaza separat, se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza ;

- resturile de solutii sau apa rezultata in urma spălării echipamentelor de stropit nu trebuie sa ajungă in apropierea apelor de suprafața, sanțuri etc.

-este interzis pășunatul  sau folosirea ierbii în hrana animalelor din livezile tratate  timp de 14 zile.

- executarea tratamentului, pe timp linistit fără vânt.  Nu aplicați tratamentul daca viteza văntului este mai mare de 4-5 m /s.

- cititi cu atentie eticheta produsului pe care il folositi ;

- la realizarea amestecurilor se verifica compatibilitatea pesticidelor, fizica si chimica.

- Se vor utiliza doar produse de protecţia plantelor recomandate de CODEX-PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către ,,COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI .

- Respectati  cu  strictete  normele  de  lucru  cu  produse  de  uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor !, conform ORDINULUI COMUN (Ord. 45/1991 al MAA ; 68/05.02.1992 Min.Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala şi 127/1991 al ACA din Romania, 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor).

          Produsele fitosanitare trebuie să fie utilizate în mod corespunzător.

Utilizarea lor corectă include aplicarea principiilor bunelor practici fito­sanitare si îndeplinirea conditiilor stabilite în conformitate cu articolul 31 si specificate pe etichetă. Aceasta respectă, de asemenea, dispozitiile Directivei 2009/128/CE si, în special, principiile generale de combatere integrată a dăunătorilor prevăzute la articolul 14 si în anexa III la respectiva directivă.

In vederea protejarii sanatatii oamenilor si a animalelor, protectiei albinelor si a mediului  inconjurator, producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizeaza pe terenurile pe care le detin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a si a IV-a de toxicitate, au obligatia sa le depoziteze, sa le manipuleze si sa le utilizeze in conformitate cu instructiunile tehnice care le insotesc, aprobate potrivit legii.

Constituie contravenţii următoarele fapte:

- nerespectarea prevederilor art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie a plantelor autorizate;

nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează:

Nume şi prenume fermier/soc. comercială.......................                                                                          

Domiciliu fermier/sediul social al societăţii ......................

(Comuna, judeţul)  

Ferma (nume/număr, adresa)..............................................                                                                             

 

REGISTRU

de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor

Data efectuă-rii

tratam

(ziua luna, anul)

Cultu-ra şi

locul unde

este

situat

terenul

Tim-pul apli

cării

 

Tratamentul efectuat

Numele, pre-numele pers.

Responsabile  de efectuarea tratamentu-lui, semnătura

Data

începerii recoltării produsului

agricol

Nr. si data

document prin care s-a dat  în consum populaţiei

Agentul de dăunare:

boli/

dăunători/

buruieni

Denu-

mire

ppp

folosit

Doza

Omolo-

gată

/doza folosită

Supra-

faţa,

ha

Cantităţi

utilizate

(kg, l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menţionează câte pagini conţine registrul,

purtând semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau administratorului societăţii.

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5