FESTIVALUL - CONCURS JUDEŢEAN DE FOLCLOR „ÎN GRĂDINA RAIULUI” - dedicat interpretării și promovării colindelor tradiționale românești - EDIŢIA I-A

Centrul Judeţean pentru Cultură spune stop kitsch-ului folcloric și denaturării semnificațiilor și interpretării muzicale a colindelor autentice !

FESTIVALUL - CONCURS JUDEŢEAN DE FOLCLOR
„ÎN GRĂDINA RAIULUI” -
dedicat interpretării și promovării colindelor tradiționale românești
EDIŢIA I-A
12 decembrie 2021
Bistrița

REGULAMENT

Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud are rolul de salvgardare
a culturii tradiţionale prin cercetarea, păstrarea și promovarea valorilor culturale
naționale existente în patrimoniul cultural imaterial al judeţului Bistriţa-Năsăud.
Obiectivul principal al organizării acestui festival-concurs județean este de
redescoperire și promovare a repertoriului de colinde tradiționale românești din
județul Bistrița-Năsăud în contextul actual invadat de kitsch folcloric și denaturare
a semnificațiilor și interpretării muzicale a colindelor autentice, cu dorința de a salva
adevăratele colinde de la o reală dispariție din cauza comercialului.
I. Organizatori şi participanţi
1. Festivalul Concurs Judeţean de Folclor „În grădina Raiului” dedicat interpretării
colindelor tradiționale românești, ediţia I-a, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, se va
desfășura duminică, 12 decembrie 2021, ora. 15.00, și va fi organizat de Consiliul
Judeţean Bistriţa-Năsăud, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, prin
Biroul Cercetarea și Promovarea Culturii Tradiționale.
2. Pot participa la acest festival-concurs artiștii populari amatori (adulți și copii),
care promovează folclorul autentic (grupuri de colindători, rapsozi populari, solişti
vocali și instrumentişti).
3. Participanții la festivalul-concurs vor susține la bisericile din municipiul Bistrița
câte un microrecital de colinde la finalul Sfintei Liturghii (ora 12.00), în funcție de
programarea făcută de organizatori.
4. Concursul de Interpretare și Gala Laureaților se va desfășura în sala de spectacol
„Valeria Peter Predescu” din cadrul Centrului Cultural „Dacia”.

II. Înscrierea în concurs. Condiţii de participare
1. Concursul este deschis tuturor artiştilor amatori, formaţiilor și grupurilor de
colindători (mixte; copii şi adulţi), rapsozilor populari, soliştilor vocali şi
instrumentişti, care deţin în repertoriu colinde tradiționale românești.
2. Participanții vor reprezenta arealul celor șapte subzone etnografice ale județului
Bistrița-Năsăud.
3. Festivalul-Concurs va avea două secțiuni: prima destinată grupurilor de
colindători și cea de-a doua destinată interpreților individuali (rapsozi populari,
solişti vocali și instrumentişti autentici).
4. Formularele de înscriere în concurs vor fi avizate de una din următoarele instituţii:
Centrul Judeţean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Centrul Cultural sau Şcoala de
Arte (pentru concurenţii trimişi de către aceste instituţii), Primării, Școli ș.a.
5. Fişele de înscriere în concurs vor fi trimise pe email-ul instituției
[email protected], sau se depun la sediul Centrului Judeţean pentru Cultură
Bistriţa-Năsăud, str. Gen. Grigore Bălan, nr. 11, Bistriţa, telefon: 0263/212023, fax:
0263/232571, până în data de 10 decembrie 2021.
6. Concurenţii vor avea la dispoziţie un interval de maxim 10 minute, timp în care
îşi vor putea prezenta creaţia artistică (colindă, piesă vocală sau instrumentală,
individuală sau de grup), constând în două piese muzicale.
7. Cheltuielile legate de transport vor fi suportate de către concurenţi (sau de
instituţiile care i-au delegat), organizatorii asigurând o masă pentru participanții în
concurs.

III. Repertoriul
1. Fiecare concurent sau grup are la dispoziţie un interval de maxim 10 minute în
care să îşi prezinte creaţia artistică (colinde tradiționale din repertoriul local,
județean sau național), interpretând două piese muzicale.
2. Se va pune un accent deosebit pe caracterul autentic al colindelor românești
prezentate în concurs.

IV. Desfăşurarea concursului
1. Concursul se desfăşoară pe parcursul unei singure zile (12 decembrie 2021),
urmând ca jurizarea şi premierea să se facă în aceeaşi zi.
2. Concurenţii vor respecta precizările organizatorice cu privire la ordinea de intrare
în concurs și normele actuale de siguranță în desfășurarea evenimentelor artistice.
3. Organizatorii își alocă dreptul de a aduce modificări regulamentului și condițiilor
de desfășurare a festivalului în funcție de legislația în vigoare de prevenție împotriva
răspândirii virusului Covid-19 și de evoluția epidemiologică la data festivalului.
4. Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de
organizatori vor fi comunicate în timp util pe site‐ul instituției.
5. Participarea la festival este condiționată de măsurile impuse de H.G. nr. 1090
din 6 octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19 (punctele 8, 10 și 11 ale art. 1 din Anexa nr. 3), cu modificările
ulterioare.

V. Juriul
1. Juriul concursului va fi alcătuit din personalităţi în domeniului cercetării şi
promovării folclorului românesc (etnomuzicologi, folclorişti, redactori muzicali
Radio-TV, profesori de muzică etc.), precum şi din reprezentanţi ai organizatorilor.
2. Jurizarea interpreţilor participanţi în concurs şi a grupurilor folclorice se va face
ţinându-se seama de următoarele criterii: autenticitatea şi valoarea colindelor
prezentate sau a momentelor artistice susținute, măiestria interpretativă, frumusețea
costumelor populare, naturalețea graiului şi a tuturor manifestărilor scenice
specifice.
3. Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda sau de redistribui premiile pentru cele
două secțiuni, în funcție de valoarea programelor artistice prezentate în concurs.

VI. Premii
1. Concurenţilor li se vor acorda premii constând în diplome şi bani.
2. Juriul va acorda următoarele premii pentru fiecare din cele două secțiuni ale
concursului:
Marele Premiu şi Trofeul Festivalului „În grădina Raiului”, ediția I-a.
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Premii Speciale (2).

VII. Promovarea festivalului
1. Promovarea Festivalului - Concurs de Interpretare a Colindei Tradiționale
Românești va fi realizată prin colaborarea cu mass-media locală și judeţeană.

Manager CJC BN Șef Birou Cultură Tradițională
Alexandru Pugna Emilia Ometiță

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5