Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud va aproba a doua rectificare de buget. Bani pentru Spitalul Judeţean, DGASPC BN

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăid va dezbate marţi, în şedinţă extraordinară, proiectul de hotărâre privind a doua rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020.

Astfel, ca urmare a adoptării OUG 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud a transmis Decizia nr.6/2020 privind repartizarea pe unități administrativ- 2 teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a influențelor privind sumele și cotele din impozitul pe venit pe anul 2020 potrivit căreia au fost alocate suplimentar județului Bistrița-Năsăud fonduri în sumă de totală de 1.035 mii lei, prin majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit cu suma de 1.199 mii lei și diminuarea sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 164 mii lei.

 De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr.329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, s-au alocat județului Bistrița-Năsăud fonduri destinate plății cheltuielilor cu alocația de hrană și indemnizația de cazare pentru personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă din serviciile sociale publice și private de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, în sumă de 267 mii lei.  

De asemenea, Consiliul Judeţean a încasat de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice suma de 976 mii lei, pentru obiectivele de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Serviciul administrare drumuri județene solicitând majorarea creditelor bugetare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 172 E, km 0+000-7+000 Strugureni – Matei” .

Spitalul Județean de Urgență Bistrița a solicitat alocarea de credite bugetare în sumă de 133 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare în vederea achiziționării unui Extractor INNUPURE C16 – kit extractiv pentru aparatul RT-PCR și majorarea creditelor bugetare cu suma de 700 mii lei pentru secțiunea de funcționare în vederea achiziționării de kituri necesare laboratorului de biologie moleculară pentru desfășurarea în bune condiții a activității.

De asemenea, Spitalul Județean de Urgență Bistrița, prin adresa nr.4627/06.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.II/9139/06.05.2020, solicită majorarea bugetului de venituri și cheltuieli și efectuarea de virări de credite, urmare a încasării sumei de 272 mii lei din donații și sponsorizări de la persoane fizice și juridice, a sumei de 200 mii lei de la Primăria Municipiului Bistrița și 74 mii lei sume primite din fondul european de dezvoltare în contul plăților efectuate în anii anteriori.

Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Bistrița-Năsăud a cerut majorarea creditelor bugetare alocate până la această dată. Astfel, se propune alocarea sumei de 500 mii lei din care: 70 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare în vederea achiziționării a două panouri-siglă pentru identificarea noului sediu al instituției situat în Bistrița, strada Horea, nr.20, confecționate din metal cu stema României și stema județului și 430 mii lei pentru secțiunea de funcționare în vederea efectuării unor lucrări de reparații curente și pentru desfășurarea în bune condiții a activității curente.

SC Aquabis SA Bistrița a cerut majorarea cu suma de 900 mii lei a impozitului pe profit datorat, aferent anului 2019.

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5