CORESPONDENŢĂ de la Desp. ASTRA I A Ş I

I. CORESPONDENŢĂ de la Desp. ASTRA I A Ş I

Către Despărţământul Astra Năsăud

Domnuluii preşedinte, prof. Ioan Seni

Dragi colegi,

Este un lucru din ce în ce mai evident, că spiritual astrist nu este doar o noţiune convenţională, inventată pentru imagine. Modul în care comunicăm şi acţionăm, simplu, cald, efficient este o realitate, recunoscută de toţi cei care ne sprijină sau ne urmăresc. Dar mai ales de cei pentru care ne mobilizăm an de an, lună de lună.

Ecourile pe care le primim din partea celor cărora încercăm să le oferim un crâmpei de suflet românesc, de cultură şi civilizaţie românească pentru a le ţine de cald până la următoarea întâlnire, dovedesc că facem ceea ce trebuie. Şi asta pentru că «Avem o misiune», cum sună titlul uneia dintre remarcabilele cărţi ale regretatului cărturar năsăudean Alexandru Husar.

Primiţi îmbrăţişarea şi mulţumirile noastre sincere pentru tot ceea ce aţi făcut în cadrul Taberei de cultură şi civilizaţie românească «Acasă la noi», ediţia a XV-a, 7-14 iulie 2011…

Preşedinte ASTRA Iaşi Secretar ASTRA Iaşi

Prof. Areta Moşu Iulian Priteanu-Isăcescu

II. CORESPONDENŢĂ din Anenii Noi, R Moldova. În periodicul “Adevărul de Anenii Noi”, R Moldova, Nr.10, 2011, 18.07-31.07 apare articolul de mai jos, cu referiri la Tabăra internaţională de cultură şi civilizaţie românească “Acasă la noi” găzduită de comunele Ilva Mică, Rodna şi Romuli din judeţul nostru. Vi-l redăm aşa cum l-am primit şi noi: 2011-08-20, 10:01 Am

Oameni deosebiţi, impresii de neuitat…Tabăra de cultură şi civilizaţie „Acasă la noi”, organizată an de an de asociaţia de cultură ASTRA din oraşul Iaşi, a ajuns la a XV-a ediţie. Pe parcursul acestui deceniu şi jumătate, mii de copii din Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Macedonia, au avut fericita ocazie de a vizita România, cunoscînd oameni deosebiţi, acumulînd, de fiece dată, impresii de neuitat şi convingîndu-se de faptul că ceea ce ne uneşte este mult mai puternic decît ceea ce ne desparte.

Pentru al patrulea an consecutiv (din 2008) elevii din raionul Anenii Noi beneficiază şi ei de această deosebită oportunitate, graţie parteneriatului durabil şi sufletesc stabilit între asociaţiile de cultură „ASTRA-Anenii Noi” şi ASTRA din Iaşi. În acest an, 26 de copii din 7 localităţi ale raionului, însoţiţi de trei însoţitori maturi, au petrecut, în perioada 7-14 iulie, o vacanţă extrem de agreabilă – de astă dată tabăra desfăşurîndu-se în judeţul Bistriţa-Năsăud (localităţile Rodna şi Ilva Mică).

Ca în fiecare an, programul taberei de cultură şi civilizaţie a fost unul încărcat cu evenimente deosebite, activităţile cultural-educative îmbinîndu-se armonios cu cele de agrement. Vom remarca participarea în cadrul unui simpozion internaţional cu abordarea de subiecte culturale, vizitarea muzeelor de istorie şi etnografie din Bistriţa, Năsăud şi Rodna, a casei-muzeu Liviu Rebreanu, a bisericii deosebite din Rodna, a cetăţii domneşti Neamţ (pe drumul înapoi). Programul de agrement a fost şi el unul plin – cu ieşiri în natură la cabane, cu plajă şi scăldat la una din piscinele din staţiunea balneară Sîngeorz-Băi, cu foc de tabără şi grătar, iar cei mai temerari dintre participanţii taberei au escaladat chiar muntele Ineu (cu o înălţime de 2279 de metri).

Am avut cu toţii prilejul să ne convingem – a cîta oară - că în pofida crizei mondiale şi a dificultăţilor economice, ţara vecină înregistrează an de an succese palpabile, în special la capitolul dezvoltarea infrastructurii şi utilităţilor. Comunele în care am fost cazaţi sunt practic 100% asfaltate, locuinţele sunt dotate cu apă curentă şi canalizare, mecanismul de evacuare centralizată a deşeurilor menajere este pus la punct chiar la nivel de sat, iar hotelurile, pensiunile şi supermarketele nu sunt o raritate. Desigur, aceste succese se datorează, în primul rînd, fondurilor europene, la care România, ca ţară-membră a UE, are acces, dar şi unei mai bune administrări a patrimoniului public, a fiscalităţii şi finanţelor din partea autorităţilor locale şi naţionale, care ştiu să-şi gestioneze cum se cuvine resursele interne (spre exemplu, comuna Rodna, cu o populaţie de aproape 7000 de locuitori, are un buget de 3 milioane de Euro, adică de două ori şi ceva mai mult decît bugetul oraşului Anenii Noi). La acest capitol mai avem ceva de învăţat, dar sper să fim elevi silitori.

Ar mai fi multe de spus, cu precădere la capitolele „ospitalitate” şi „deschidere” din partea autorităţilor locale şi oamenilor simpli de acolo. Cu toţii au fost foarte generoşi cu noi: copiii s-au ales cu seturi de cărţi (de la ISJ şi Astra – n.n.), primarul de Năsăud – ing. D. Mureşan ne-a oferit o foarte generoasă donaţie sub formă de motorină, primăria Rodna a fost şi ea darnică sub aspect financiar, iar fetele din grup s-au ales cu cadouri – blugi şi tricouri din partea unui magazin specializat din Năsăud (asta, graţie gazdelor la care a fost cazat autorul prezentelor rînduri – familia Morariu din Rodna). Aş vrea sincer să cred că astfel de acţiuni ar fi posibile şi la noi, deşi mă cam îndoiesc.

În final, ţin să aduc sincere mulţumiri organizatorilor naţionali şi locali ai taberei – mă refer la doamna Areta Moşu, preşedintă a asociaţiei ASTRA din Iaşi, domnul Ioan Seni, preşedinte al ASTREI Năsăud, familiile de profesori Iacob şi Augustina Guşă din Rodna şi Ilie şi Reghina Mare din Ilva Mică. De asemenea, adresez cele mai sincere cuvinte de mulţumire primarilor celor două localităţi-gazdă, primarului de Năsăud şi familiilor din comunele respective care au găzduit în acest an copiii. Le adresez, pe această cale, un mare şi sincer MULŢUMESC! Cu toţii au contribuit la crearea unei atmosfere deosebite, iar noi, la rîndul nostru, sperăm ca legăturile şi prieteniile formate pe parcursul taberei să fie cît mai trainice şi mai durabile, contribuind la o mai bună cunoaştere reciprocă şi la apropierea spirituală de care avem atîta nevoie. Octavian Zelinski, conducător grup, preşedinte al asociaţiei "ASTRA-Anenii Noi"

Mulţumirile transmise astriştilor năsăudeni de către conducerea ASTREI din Iaşi – principalul organizator al celor 15 ediţii a Taberei de cultură şi civilizaţie românească “Acasă la noi” şi de la ASTRA Anenii Noi, R. Moldova le împărtăşim în egală măsură cu toţi cei care s-au implicat în susţinerea acestei tabere. Mai întâi mulţumirile revin profesorilor organizatori – Ilie Mare şi Reghina din Ilva Mică, Iacob şi Augustina Guşă din Rodna şi Gabriela Herţa din Romuli, ajutaţi fireşte, de directorii de şcoli, de primarii acestor localităţi, de ceilalţi colegi şi membrii ASTRA. Apoi, aceste mulţumiri se adresează copiilor şi părinţilor din aceste localităţi care au găzduit pe copiii oaspeţi din Anenii Noi, R. Moldova şi Skopje, Macedonia. Iată numele acestor copii, din Rodna: Frunză Laura Dana şi Măricuţ Flaviu (clasa a V-a A), Bardea Bogdan şi Bindiu Ciprian (a V-a C), Dragotă Cristina, Cozonac Florina şi Grapini Maria (a VI-a A), Filipoiu Ionela şi Mănăstire Florina (a VI-a B), Guşă Maria (a VI-a C), Grapini Oana şi Morariu Alexandru (a VII-a C); din Ilva Mică: Mare Aurel, Horea Emilian, Ionela Man – cls. a IV-a, Prangate Andreea – cls. I, Muşină Lia, Cristina Pralea şi Neştiut Maria – cls. a X-a, Andreea Sîrb – cls. a IX-a, Nechiti Gh. – a XI-a, Nechiti Vasile şi Antonia Marcu a XII-a, Denis Nechiti şi Ileni Lenuţ – cls. a VI-a, iar din Romuli – familia profesoarei Gabriela Herţa. Mulţumirile se adresează deopotrivă şi celor care au susţinut Programul educativ al Taberei: CJ, Prefectura, ISJ, Muzeul Judeţean, Muzeul Grăniceresc, Primăria şi Şcoala din Maieru, primarul din Năsăud, Consorţiul pentru Dezvoltare Durabilă (D-na Luiza Iliescu şi prof. Ioan Neagoş), presa judeţeană, Blacteea şi Veloplastic Năsăud - ca sponsori. Importantă rămâne şi donaţia de carte făcută de ISJ şi conducerea Despărţământului.

Prof. Ioan Seni, preşedintele Desp. Astra Năsăud

III. CORESPONDENŢĂ de la BLAJ:

Consiliul Judeţean Consiliul Local Despărţământul ASTRA

Alba Primăria Municipiului Blaj Blaj

Stimate Domnule prof. Ioan Seni

Anul 2011, pus sub semnul aniversării a 150 de ani de când a fost fondată Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, ne prilejuieşte bucuria de a vă invita să ne onoraţi cu prezenţa la Serbările jubiliare ASTRA 150 de ani, organizate la Blaj, în perioada 16-18 septembrie 2011.

Faptul că Blajul a fost ales ca loc de organizare a Serbărilor ASTREI în anii 1886, 1911 şi 1936, la 25, 50 şi respectiv, 75 de ani de la înfiinţarea Asociaţiunii, ne îndeamnă să continuăm această tradiţie şi cu ocazia aniversării jubiliare din acest an.

În speranţa că veţi fi împreună cu noi, pentru cinstirea memoriei înaintaşilor în acest spaţiu încărcat de istorie, cultură şi civilizaţie românească, însoţim invitaţia cu programul evenimentului. Vă rugăm să confirmaţi prezenţa până la data de 1 septembrie 2011...

Preşedinte Primar Preşedinte

Ion Dumitrel Valentin Gh. Totar Silvia Pop

Spicuiri din Program: Vineri, 16 sept. 2011: primirea invitaţilor; lansare de carte şi spectacol de teatru; Sâmbătă, 17 sept: depuneri de coroane la monumentele din oraş; sesiune jubiliară Astra – 150 ani; vernisare expoziţii: Memoria Astrei; Anotimpurile satului tradiţional (fotografii); Pictori blăjeni; dezvelirea plăcii Blajul şi Astra; Concert de muzică clasică; Duminică, 18 sept: participare la liturghie; parada delegaţilor ASTRA; spectacol folcloric pe Câmpia Libertăţii; încheierea serbărilor jubiliare ASTRA – 150 ani.

Răspuns: Am primit cu mult drag Invitaţia Dvs... Ne încântă Programul pe care-l dedicaţi jubileului "Astra - 150"... Blajul nu se dezminte nici în mileniul III şi rămâne în continuare, prin bravii săi reprezentanţi, un punct veritabil al românismului ardelenesc... Năsăudul cultural şi astrist a fost şi rămâne un admirator statornic al Blajului de ieri şi de astăzi - oraş cu o istorie dinamică reprezentativ românească, cu oameni şi cărturari deosebiţi, cu astrişti veritabili la nivel transilvănean şi naţional... Între membrii Astrei năsăudene şi blăjene s-au legat mari prietenii pe temeiul culturii şi iubirii de neam, aşa cum de fapt s-au manifestat şi înaintaşii noştri... De aceea, la serbările pe care le organizaţi în zilele de 16, 17 şi 18 septembrie a.c. vă rugăm să permiteţi participarea a cel puţin zece delegaţi, membri ASTRA cu funcţii de vicepreşedinţi sau secretari la Despărţământ sau din conducerea cercurilor şi secţiunilor ASTREI năsăudene. Dacă sunt restricţii cu privire la numărul de delegaţi vă rugăm să ne anunţaţi în timp util. Vă mulţumim... Prof. Ioan Seni

Astrişti năsăudeni înscrişi cu comunicări pentru volumul ce se va edita cu prilejul Serbărilor ASTREI de la Blaj: Prof. Ioan Seni (Năsăud) – Astra pe plaiurile năsăudene; Prof. Sever Ursa (Maieru) – Satul năsăudean în preocupările Astrei; Prof. Ioan Lăpuşneanu (Năsăud) – Instituţiile culturale năsăudene şi Astra; Prof. Ana Filip (Salva) – Academicienii năsăudeni şi Astra; Înv. Ioan Mititean (Năsăud) – Astra şi cartea; Prof. Romulus Berceni (Năsăud) – Valori moral-creştine şi patriotice promovate prin Astra; Prof. Liviu Păiuş (Rodna) – Folclorul satelor năsăudene în atenţia Astrei; Prof. Pavel Berengea (Ilva Mare) – Astra şi românii din diaspora; Dr. Gh. Traian Dascăl (Năsăud) – Cinstirea înaintaşilor – datorie de onoare a membrilor Astrei; Prof. Gabriela Herţa (Romuli) – Astra în actualitate; Student Morariu Iuliu-Marius (Salva) – Tănase Tudoran în memoria urmaşilor – analiză transtemporală.

Prof. Ioan Seni.

IV. CORESPONDENŢA de la ASTRA CENTRALĂ S I B I U:

În zilele de 3-6 nov. 2011 are loc la Sibiu Adunarea generală omagială „Asociaţiunea ASTRA – 150 de ani (1861-2011)”. Spicuiri din PROGRAM: Joi - 3 nov: Primirea oaspeţilor; Vineri - 4 nov: Te Deum la Catedrala Mitropolitană Sibiu; Şedinţa festivă de deschidere, în sala Thalia; Conferinţe în plen; Dezveliri de busturi; Vernisarea expoziţiei „ASTRA – 150”; Sesiune ştiinţifică; Spectacol artistic; Sâmbătă - 5 nov: Sesiune de comunicări; Lansări de carte; Dezveliri de plăci comemorative; Deplasare la Miercurea Sibiulşui: întâlnire astristă la Primărie; sesiune de comunicări; vernisaj expoziţie jubiliară; dezveliri plăci comemorative; Cină astristă; Duminică - 6 nov: Vizitarea Bibliotecii ASTRA; Vizitarea Muzeului ASTRA din Dumbravă; Prânz; Plecarea oaspeţilor. Programul este supervizat de peşedintele Asociaţiunii – prof. univ. dr. D-tru Acu.

În Circulara transmisă în despărţăminte, cu prilejul acestei Adunări jubiliare, D-l preşedinte mai precizează următoarele: 1. Sesiunea de comunicări ştiinţifice are ca temă: „Asociaţiunea Astra – trecut, prezent şi viitor”. Din Desp. Năsăud sunt aşteptaţi 6 delegaţi, cu activitate concretă pe linie de Astra şi care-şi vor anunţa până la data de 1 oct. a.c., la conducerea Despărţământului, lucrarea pe care o vor susţine în cadrul sesiunii...; 2 Pentru a participa la Serbările Astrei de la Blaj, 16-18 sept. a.c., fiecare astrist doritor va lua direct legătura cu preşedinta Desp. Astra Blaj – prof. Silvia Pop (0258/ 711484), Str. Tudor Vladimirescu nr. 64, Blaj; [email protected] ; 3. Toate delegaţiile despărţămintelor vor depune la conducerea Astrei Centrale cei 30% provenind din cotizaţia membrilor pe anul 2011. 4. De asemenea vor fi decontate carnetele de membru Astra, distribuite în teritoriu. 5. Se va organiza o expoziţie jubiliară cu publicaţiile astriste – cărţi şi reviste. La nivelul fiecărui Despărţământ se va realiza o listă cu toate volumele publicate şi revistele editate, specificându-se: autorul, titlul, editura, locul, anul apariţiei şi numărul de pagini. La nivelul Desp. năsăudean, lista cărţilor va fi alcătuită de D-l Ioan Mititean (0263/360294 sau 0748/806479) iar lista revistelor de D-l prof. Romulus Berceni (0263 362 544 sau 0743668041). Ambele liste trebuie terminate până la 1 oct. a.c. şi trimise la Astra Centrală Sibiu. De eficienţa acţiunilor concrete desfăşurate la nivelul despărţămintelor, cercurilor şi secţiunilor Astrei va depinde imaginea Asociaţiunii în prezent şi în viitor. Cu alese gânduri de bine şi deosebite consideraţii pentru activitatea astristă desfăşurată, Vă dorim să aveţi reuşite în tot ceea ce întreprindeţi. Vivat, crescat, floreat ASTRA. Preşedinte – prof. univ. dr. Dumitru Acu; Secretar I – conf. univ. dr. Mihai Şofronie.

Conducerea Despărţământului Astra Năsăud se va conforma întocmai celor de mai sus…

Preşedinte, prof. Ioan Seni.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5