Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Telciu”

 

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014 – 2020

 

9 MARTIE 2022

Comunicat de presă începere proiect

 

„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Telciu, județul Bistrița Năsăud",

Cod SMIS 2014+ 143287

 

UAT COMUNA TELCIU, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data 03.02.2022 proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19  pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Telciu, județul Bistrița Năsăud", Cod SMIS 2014+ 143287,  în baza contractului de finanțare nr. 918/03.02.2022, încheiat între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE (MIPE) în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și UAT COMUNA TELCIU.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European Dezvoltare Regională - REACT-EU prin Programul  Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.

 

Obiectivele generale ale proiectului:

  • Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID19 si al consecințelor sale sociale.
  • Limitarea răspândirii virusului, precum si a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației României, poate fi realizată prin asigurarea disponibilității echipamentelor/ dispozitivelor de protecție si asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a Unităților de Învățământ de stat in vederea obținerii următorului rezultat:
  • Capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV-2 in sistemul public de educație preuniversitară.
  • Prin dotarea cu echipamentele/dispozitivele de protecție necesare pentru evitarea transmiterii virusului si asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare, se impune dotarea corespunzătoare a Unităților de Învățământ, in mod direct, pentru prevenirea infectării cu COVID-19. Astfel, se va îmbunătăți capacitatea de prevenire a îmbolnăvirii elevilor si personalului didactic.
  • Protejarea sănătății populației prin limitarea răspândirii virusului/infecției SARS-COV-2 la nivelul Unităților de Învățământ preuniversitar de stat de pe raza U.A.T. Comuna Telciu, ca urmare a asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare în acest context – condiții obținute prin implementarea prezentului proiect.

 

Obiectivele specifice ale proiectului (rezultate așteptate):

  • Dotarea Unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Comuna Telciu cu echipamente de protecție, dispozitive medicale mobile destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea si diminuarea răspândirii potențiale a infecției cu virusul SARS-CoV-2 (Masca de protecție; Mănuși de protecție; Poarta detectare temperatura umana; Cos de gunoi cu pedala; Viziera de protecție; Termometru non contact; Covoraș dezinfectant pentru intrare (70*50*3cm); Dozator pentru gel sau lichid dezinfectant; Uscător de mâini; Dispenser automat de dezinfectare cu senzor; Dispenser automat săpun lichid cu senzor; Săpun lichid; Gel dezinfectant de mâini; Igienizant de suprafețe).

 

Beneficiarii direcți ai proiectului:

Populația școlară și cadrele didactice de pe raza U.A.T. comuna Telciu.

Unitățile de învățământ preuniversitar vizate sunt:

- Liceul Tehnologic Telciu

- Școala Gimnazială Telcișor

- Școala Gimnazială Bichigiu

- Grădinița cu Program Normal nr. 1 Telciu

 

Beneficiarii indirecți ai proiectului:

Comunitatea locală, prin protejarea sănătății populației ca urmare a consolidării capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ teritoriale de a limita, prin acțiunile întreprinse, răspândirea virusului/infecției SARS-COV-2.

 

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 1.189.191,63 lei, din care:

  • Valoarea totală eligibilă  ( Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU)  - 1.184.631,63 lei
  • Valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA - 4.560,00 lei

Proiectul se implementează de către beneficiarul UAT Comuna Telciu reprezentată legal de către dl primar SEVER MUREȘAN.

Perioada de implementare a proiectului este de 27 de luni.

 

Date de Contact:

UAT COMUNA TELCIU

CIF: 4512267, cu sediul în Comuna Telciu, str. Principală nr. 744B, județul Bistrița Năsăud, România,

Tel: 0263-369.100, e-mail: [email protected]

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5