DASCĂLI ÎN SLUJBA FRUMOSULUI

                          Când scriu aceste rânduri am în față o carte cuprinzând 443 de pagini, intitulată LUMEA ROMÂNEASCĂ, scoasă del IOAN MITITEAN, cronicarul binecunoscut al năsăudenilor la Ed. Ecou transilvan din Cluj în 2018.

                          Fiind cel de-al 24-lea volum din serialul ”ÎN VÂRFUL PENIȚEI”, prefațatoarea, doamna prof. Antonia Bodea, citând cele scrise de dl. Menuț Maximinian , ne spune că: ”...scriitorul Ion Mititean face din fiecare eveniment năsăudean un spectacol strălucit.”

                           Volubil și exploziv, autorul ne prezintă la început texte scrise cu ocazia aniversărilor unor scriitori ca : Rebreanu, Caragiale, Slavici, Hogaș, Delavrancea, M. Preda, Lucian Blaga - vorbește despre personalități pedagogice ale Năsăudului, care au trăit în trecut, sau mai apropiați de zilele noastre, cum sunt: prof. Al. Husar, prof. Gh. Pleș, sau dl. Prof. Ioan Seni, președintele Societății Astra - Năsăud, etc., notează observații critice despre unele volume de poezii (Rodica Fercana, Iulian Patca, Ion Lazăr, etc.), dar vorbește și despre acțiuni culturale, care au avut loc în cadrul Soc. ASTRA – Năsăud. Un loc de seamă îl ocupă activitățile desfășurate cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri la Năsăud, dar și cele ce s-au derulat prin intermediul acțiunii ” Cartea pe roți”, inițiată la Năsăud de cătreautorul acestui volum.

                               Cartea este frumos recenzată de dl. Prof. Mircea Daroși, scriitor și redactorul-șef al revistei ASTRANĂSĂUDEANĂ,  (Răsunetul, 5 iulie a.c.), care se referă și la calitățile artistice ale scrisului și ne spune că: ”Ion Mititean, care este un artizan al cuvântului scris, are un discurs narativ plăcut și cursiv”, ”dând culoare și prospețime oricărui gen literar pe care-l abordează”.

                                Nerămânând mai prejos de soțul domniei sale, doamna Lucreția M. Scoate la aceeași editură o frumoasă carte de metodica însușirii de către elevi a lucrului manual:broderii în stil tradițional românesc de către fete și lucrări în traforaj pentru băieți, instrucție realizată prin cercul ”Atelierul Fanteziei”.

Bogat ilustrată (166 pag), cartea ne demonstrează cum se poate însuși această artă cu copiii din ciclul primar, în cadrulacestei activități realizându-se și educația estetică, dar insuflându-se și sentimentul prețuirii geniului popular.

                                 Ambele volume au fost publicate cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bistrița – Năsăud, finanțare nerambursabilă, în 2018.

                                 Felicitări fostelor cadre didactice, care nu și-au uitat menirea!

                                                                                                      

 

CINE-S EU ?

N-am decât o poezie

Pe o coală de hârtie;

N-am decât niște culori

Smulse de pe cer în zori.

Și cu a mea filozofie

Unde țintesc? Cine știe?

                                            Cine-s eu? Soarta mi-a dat

                                            Un destin mult zbuciumat

                                            Cu dureri și ofuri multe,

                                            Cine poate să le-asculte?

Unde merg? Unde țintesc?

Poate nici nu nimeresc

Doar pe-o cruce de mormânt

Veți vedea că nu mai sânt!

                                             N-am fost mică, n-am fost mare,

                                             DOAR UN SEMN DE ÎNTREBARE,

                                             Mi-am căutat în lume-un rost,

                                             Nu știu nici eu ... cine-am fost?

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5