Despre „ANUARUL BÂRGĂUAN”, Anul II, nr. 2, 2012

„Anuarul Bârgăuan” este o publicaţie culturală de ştiinţe, arte şi literatură, cu privire la ţinutul bârgăuan, dar nu numai, fiind un reper în acest domeniu. Revista anuală a fost fondată şi îngrijită de Niculae Vrăsmaş, în 2011, cu ocazia celei de a 40-a ediţii a Simpozionului Cultural al Văii Bârgăului, sub genericul „Despre Ţara Bârgaielor şi oamenii ei” şi a apărut la editura clujeană Eikon.
Cel de al doilea volum, „Anuarul Bârgăuan” a apărut în acest an, la aceeaşi valoroasă editură clujeană „Eikon”, fiind întitulat „Bârgaiele în spaţiu şi timp – Exerciţii de trecut...cu privire spre viitor”, sub aceeaşi coordonare, lansat la ediţia a 41-a, din iunie 2012, a Simpozionului Cultural al Văii Bârgăului.
Deschizând anuarul 2012, ne întâlnim cu articole şi studii interesante, aparţinând unui număr de 40 de autori, grupate în 10 capitole.
Cadrul natural al Ţării Bârgaielor este prima temă în care semnează Niculae Vrăsmaş - Geologia, ca spaţiu şi timp de formare a „Ţării Bârgaielor”, Ioan Chintăuan- Valoarea decorativă a concreţiunilor grezoase de la Rusu Bârgăului, Teo Vrăsmaş (restituiri) - Relieful Ţării Bârgăului.
Din seria Istorie amintim: Ioan Chintăuan - Cruci de piatră din „Ţara Bârgaielor”, Mihai Georgiţă - Consideraţii cu privire la trecutul Văii Rodnei şi Bârgăului (până în secolul al XIV-lea), Andreea Salvan - Zestrea bisericească a parohiilor bârgăuane în secolul al XVIII-lea, Adrian Onofreiu - Contribuţii referitoare la consemnarea proprietăţii localităţilor bârgăoane în secolele XVIII-XIX, Liviu Păiuş - Someşeni în vâltoarea revoluţiei de la 1848-1849, Viorel Rus - Bistriţa Bârgăului, Mureşenii şi Tiha în tabelele statistice ale vicarului Grigore Moisil din anul 1863.
Dintre reperele bârgăuane amintim: Dumitru Bodea - Istoria parohiei Prundu Bârgăului, Ioan Lazăr - La cumpăna dintre Ardeal şi Bucovina, Mănăstirea „Piatra Fântânelelor” – o „oază” de rugăciune, linişte şi unitate ortodoxă, Titus Wachsmann – Hogiu - Proaspăt doctor în teologie: Preot Dan Eliodor. Moldovan, Viorel Nemeş (restituiri) - Aspecte ale situaţiei învăţământului din Ţara Bârgăului, Constantin Andriţoiu - 225 de ani de şcoală la Prundu Bârgăului. La Etnografie şi folclor amintim Octavian Costinaşiu (restituiri) - Repertoriul nunţii pe Bârgău, Ioan Cernucan (restituiri) - Casa cu cindeauăle. Nu lipsesc Portretele de bârgăuani şi afini ai acestora: Simion Cristea - Profesorul Alexandru Husar (1920-2009), un prieten al Bârgăului, Menuţ Maximinian -Titus Wachsmann Hogiu şi Niculae Vrăsmaş, cetăţeni de onoare ai Bârgăului, pe acelaşi registru înscriindu-se şi Nestor Şimon – 150 ani de la naştere, centenar Vasile Netea, centenar Teodor Ghiţan, centenar Sabin Pop, 175 de ani de la naşterea preotului Teodor Vrăsmaşiu etc.
La capitolul Bârgăul literar şi artistic se evidenţiază textele semnate de Mircea Platon - Primele texte scrise în limba slavonă şi în limba română pe Valea Bârgăului, Niculae Vrăsmaş - Primul poet de origine bârgăuană, Vasile Reu (Rău) - Bob – Fabian, Diana Todoran, Mircea Platon - Scriitorul bârgăuan Ion Th. Ilea, întemeietor al reportajului literar românesc, Niculae Vrăsmaş - Zilele Operei „Constantin Pavel”.
Nu lipsesc interviurile cu Niculae Vrăsmaş, Ana Oltean, Ioan Chintăuan.
“Anuarul Bârgăuan” nr.2 este un tom care va trezi, cu siguranţă, interesul, fiind un exemplu pentru toate comunităţile din judeţ şi nu numai. Niculae Vrăsmaş merită pentru munca sa toate felicitările şi recunoaşterea noastră. O nouă filă se înscrie în istoria bârgăuană… O istorie a sufletului românesc.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5