Anuarul Bârgăuan

Un document preţios despre activitatea culturală a Văii Bârgăului

M-am întrebat uneori, ce am şti noi, bistriţenii, despre Valea Bârgăului dacă n-ar exista domnul Niculae Vrăsmaş? Ar fi o zonă lipsită de publicitate şi chiar de unele manifestări culturale.

Ne-am obişnuit să citim lună de lună „Gazeta de Bârgău”, pentru a afla ce se mai întâmplă acolo. Cenacluri, sfinţiri de biserici, aniversări, comemorări sau apariţii de cărţi, toate cuprinse în paginile îngrijite de domnul Niculae Vrăsmaş.

Inginer de meserie, s-a dedicat în pensie muncii culturale. Pentru că şi-n Bârgău se găsesc mulţi intelectuali de marcă – unii plecaţi din zonă şi lucrând prin ţară, iar alţii rămaşi la locul de baştină, dar mai puţini din cei activi au avut preocuparea de sintetiza într-o carte toate activităţile cultural-educative dintr-o perioadă dată. Aceasta a reuşit-o după mai multe strădanii, domnul Niculae Vrăsmaş, fondatorul revistei „Anuarul Bârgăuan”.

„Primul Anuar Bârgăuan” este un mai vechi început, realizat abia acum, în 2011, odată cu posibila acceptare a atestării de acum 700 de ani a ţinutului bârgăuan, marcarea jubileului de 225 de ani, a primei şcoli bârgăuane româneşti, sărbătorirea a 50 de ani de la înfiinţarea Liceului Industrial – curs de zi din Prundu Bârgăului, devenit ulterior „Radu Petrescu” şi a celor 40 de ani pe care îi împlineşte, în 2011, Simpozionul Cultural al Văii Bârgăului, început la 11 iunie 1972 (N. Vrăsmaş, „Cuvânt înainte” – Anuarul Bârgăuan, pag. 10).

Spicuim din sumar capitole ca: „Aniversări bârgăuane în 2011”, „Cadrul natural al Ţării Bârgaielor”, „Istorie”, „Repere bârgăuane”, „Etnografie şi folclor”, „Evocări şi portrete de bârgăuani”, „Despre scriitori bârgăuani”, „Interviuri”, „Retrospectivă bârgăuană” şi „Scurt istoric al Simpozionului Cultural al Văii Bârgăului”, unde sunt cuprinse programele ce s-au desfăşurat pe parcursul celor 40 de ediţii ale acestei manifestări.

„În acest volum sunt publicate comunicările ştiinţifice prezentate la Simpozionul din anul 2010, având ca temă „Personalităţi ale Ţării Bârgaielor”, dar şi lucrări cu alte teme, susţinute la ediţiile anterioare, din anii 2007, 2008, 2009 şi chiar mai vechi, pe care am reuşit să le obţinem de la autori” (pag. 9). O lucrare vastă şi care trebuie citită pagină cu pagină, pentru că ne aduce în faţă pagini din lupta românilor de pe aceste meleaguri, pentru menţinerea identităţii naţionale şi sociale. Citez în acest scop doar un mic fragment din lucrarea Danei Văran, intitulată „Familia protopopilor Buzdug din Rusu Bârgăului”:

„Moto:

Noi, aceste 6 sate neunite din apa Bârgăului, adică: Borgo Bistriţa, Prund, Suseni, Mijloceni, Joseni şi Rus, de multe veacuri trecute au răbdat şi răbdăm necazuri pentru râvna credinţei şi, totuşi, până astăzi s-a îndurat Mântuitorul nostru Hristos, de n-am rătăcit de la adevăr, având în toată una vreme preoţi între noi, bărbaţi vrednici, evlavnici, care şi clerului neunit îi este spe cinste cu noi” (Colecţia personală Bazil Buzdug).

Sau mai jos:

„Acest lung şir de protopopi, preoţi şi teologi ne dezvăluie destinul clerului ortodox român de pe Valea Bârgăului, pe parcursul a 200 de ani şi efortul familiilor lor de a-şi conserva şi transmite de la o generaţie la alta numele, credinţa, educaţia şi funcţiile… (…). Asemenea lor au trăit şi multe familii de preoţi români din Transilvania, ortodocşi sau greco-catolici, care au pus fiecare, prin eforturile lor, o cărămidă la edificiul naţiunii noastre „ (pag. 39).

Anuarul Bârgăuan este o lucrare vastă, care a necesitat multe zile de trudă, răbdare, minuţiozitate şi dăruire, care-i conferă principalului autor din plin dreptul de cetăţean de onoare, nu numai al Prundului ci a întregii Văi a Bârgăului.

Menţionez că la specificarea: Tehnoredactare computerizată apar două nume: Niculae Vrăsmaş şi Titus Wachsmann Hogiu.

Realizată într-o foarte bună ţinută grafică, la Ed. Eikon din Cluj, editor V. G. Dâncu, lucrarea de faţă devine un vast document al spiritualităţii oamenilor de pe Valea Bârgaielor, dar care dovedeşte în acelaşi timp devotamentul primului fiu al ei, domnul Niculae Vrăsmaş pentru ţinutul natal şi oamenii lui.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5