Anuarul bârgăuan, publicaţie de excepţie a Văii Bârgăului

Scriitorul Niculae Vrăsmaş merită toată aprecierea pentru munca dăruită în editarea “Anuarului bârgăuan”. Publicaţia apărută sub egida Fundaţiei Culturale „Valea Bârgăului” propune întâlnirea cu ştiinţa, cultura, arta şi literatura din acest colţ mirific de ţară. Numărul 1 a fost lansat la Simpozionul Cultural al Văii Bârgăului, ajuns la ediţia 40. Sub genericul “Despre Ţara Bârgaielor şi oamenii ei” descoperim lucrări ştiinţifice ce creionează viaţa spirituală din aceste ţinuturi. Pe prima copertă este ilustrată clădirea fostului hotel grăniceresc, monument istoric din Prundu Bârgăului, iar pe ultima clădirea „Casa Maiorului”, actuala primărie din Prundu Bârgăului. De altfel, în întreaga lucrare apărută în condiţii grafice excelente la Editura Eikon sunt surprinse imagini de mare ţinută, cu scriitori, artişti, oameni ai locului, fotografii îngălbenite care vorbesc atât de multe. Merită amintite măcar câteva dintre materialele incluse în cele 10 capitole: Niculae Vrăsmaş, Ţara Bârgaielor. Scurtă încadrare geo-istorică, Ion Bâca, Axa Bistriţa-Prundu Bârgăului-Piatra Fântânele. Repere geografice, Mihai Georgiţă, Preoţi din Valea Bârgăului în secolul al XVII-lea, Andreea Salvan, Oameni de pe Valea Bârgăului în conscripţiile celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVIII-lea, Dana Văran, Familia protopopilor Buzdug din Rusul Bârgăului, Adrian Onofreiu, Situaţia economică a satelor năsăudene

în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Contribuţii documentare, Niculae Vrăsmaş, „Drumul Romanilor” din Pasul Bârgăului, Simion Lupşan, Scurte consideraţii istorice referitoare la căile de comunicaţie de pe Valea Bârgăului în decursul timpurilor, George Vasile Raţiu, Acţiune militară revoluţionară la Prundu Bârgăului în decembrie 1956, Niculae Vrăsmaş, Locotenentul Teodor Mărgineanu, condamnat la moarte pentru insurecţie armată anticomunistă, la Prundu Bârgăului, în 1956, Remus Deac, Valea Bârgăului – vatră de legendă şi adevăr, Niculae Vrăsmaş, Bistriţa Bârgăului, repere monografice, Liviu Păiuş, Ţara Bârgaielor în opera lui Florian Porcius, Ioan Seni, Ideile Mitropolitului Andrei Şaguna pe plaiuri năsăudene, bistriţene şi bârgăuane, Pavel Costea jr., Din Mărginimea Sibiului pe Valea Bârgăului, Vasile Tutula, Claudiu Tutula, Evoluţia populaţiei comunei Prundu Bârgăului în perioada 1941-2002, Dumitru Popiţan, Societatea „TRANSILVANIA” – Filiala Prundu Bârgăului, Titus Wachsmann-Hogiu, Vechiul costum popular din Valea Bârgăului, Ion Moise, „O privighetoare a Văii Bârgăului” – Ioana Hangan, Sever Ursa, Vasile Fabian Bob – profil literar, Titus Wachsmann-Hogiu, Ion Th. Ilea – poetul bujorilor, Niculae Vrăsmaş, Bârgăuanul Constantin Pavel – personalitate a muzicii de operă româneşti, Mircea Gelu Buta, Doctorul Andrei Monda şi staţiunea Sângeorz-Băi, Constantin Andriţoiu, Personalităţi bârgăuane din familia Purceillă, Simion Cristea, La efigia prof. Teodor Ghiţan (1912-1992), George-Vasile Raţiu, Trei personalităţi bârgăuane şi lucrările lor manuscrise care merită să vadă lumina tiparului: Iulian Someşan, Ana Florescu, Viorel Nemeş, Simion Cristea, Şi Părintele Stăniloae prin Bârgău, Olimpiu Nuşfelean, George-Vasile Raţiu – prin cărţi, deasupra lumii, Titus Wachsmann-Hogiu, Aurel Rău – desen în tuş al tăcerilor sângerând în cărţi, Ion Radu Zăgreanu, Poezie şi biografie (Teo Vrăsmaş, De dragoste şi dor), Gavril Moldovan, O monografie mult aşteptată: Prundu Bârgăului, o vatră străveche de Niculae Vrăsmaş, Victor Ştir, Omagiu Ţării. Nu lipseşte retrospectiva culturală a ultimilor 40 de ani, de când se derulează Simpozionul Cultural al Văii Bârgăului. Organizatorii Simpozionului, Situaţia statistică a comunicărilor, Lista celor care au prezentat comunicări în perioada 1972-2011, Lista expoziţiilor care au precedat susţinerea comunicărilor, roate sunt prezente în această publicaţie. “Ideea realizării unei publicaţii culturale periodice, care să cuprindă lucrări din toate domeniile: ştiinţe, etnografie, arte şi literatură, despre ţinutul bârgăuan, este veche. Până acum realizarea ei a fost posibilă doar într-un manuscris xerografiat, în două volume omagiale, întitulat „Plaiurile Bârgăului”, Anuar Şcolar nr 1 editat în iunie 1986 de către Liceul Industrial Prundu Bârgăului (devenit ulterior „Radu Petrescu”), având ca redactori pe profesorii Titus Hogiu (Wachsmann) şi Mircea Platon. Această revistă culturală a şcolii prundene a fost editată cu prilejul sărbătoririi a 200 de ani de la înfiinţarea primei şcoli româneşti din ţinutul Bârgaielor şi a împlinirii a 600 de ani de la prima atestare documentară (cunoscută atunci), a localităţii Prundu Bârgăului. Lucrarea amintită cuprindea numeroase articole şi importante comunicări ştiinţifice, despre ţinutul bârgăuan, susţinute cu ocazia celei de a XV-a ediţii a Simpozionului Cultural al Văii Bârgăului, desfăşurată în acelaşi an, la Prundu Bârgăului. În spaţiul bârgăuan există, în prezent, o singură publicaţie care de 7 ani apare lunar, „Gazeta de Bârgău”, serie nouă, supliment al cotidianului „Răsunetul”, a cărei rază de percepţie cuprinde întregul judeţ şi poate fi accesată pe net. Dar de aici şi până la existenţa unei publicaţii culturale periodice, care să cuprindă complexitatea evenimentelor, datelor şi informaţiilor, referitoare la ţinutul bârgăuan, încă mai este distanţă. Considerând necesitatea unei astfel de publicaţii ca o acţiune stringentă, am iniţiat, încă de mai mulţi ani, editarea revistei „Anuarul Bârgăuan”, în care să fie publicate lucrări referitoare la „Ţara Bârgaielor” şi în primul rând, comunicările ştiinţifice susţinute, anual, la ediţiile Simpozionului Cultural al Văii Bârgăului. În acest prim volum sunt publicate comunicările ştiinţifice prezentate la simpozionul din anul 2010, având ca temă „Personalităţi ale Ţării Bârgaielor”, dar şi lucrări cu alte teme, susţinute la ediţiile anterioare, din anii 2007, 2008, 2009 şi chiar mai vechi, pe care am reuşit să le obţinem de la autori. În prezentul anuar au fost incluse, cu specificaţiile necesare, lucrări susţinute în cadrul simpozionului, dar publicate în alte periodice, precum şi o serie de alte lucrări şi documente, considerate de strictă importanţă pentru Ţara Bârgaielor, care au apărut în alte publicaţii, dar sunt apreciate a fi de un deosebit interes local, din dorinţa de a le cuprinde şi a le concentra, în „Anuarul Bârgăuan”, pe care îl dorim o carte de referinţă. Rămâne un deziderat ca acţiunea să continue, iar în numerele viitoare să fie publicate, pe lângă articolele noi şi o parte din lucrările mai importante, susţinute la celelalte ediţii anterioare ale simpozionului, aflate încă în manuscris, pe măsura recuperării lor şi a redactării computerizate. Primul „Anuar Bârgăuan” este un mai vechi început, realizat abia acum, în 2011, odată cu posibila acceptare a atestării de acum 700 de ani a ţinutului bârgăuan, marcarea jubileului de 225 a primei şcoli bârgăuane, româneşti, sărbătorirea a 50 de ani de la înfiinţarea Liceului Industrial – curs de zi, din Prundu Bârgăului, devenit ulterior „Radu Petrescu” şi a celor 40 de ani pe care îi împlineşte, în 2011, Simpozionul Cultural al Văii Bârgăului, născut la 11 iunie 1972”, declară fondatorul revistei, publicistul Niculae Vrăsmaş. O revistă construită profesionist, ce poate sta, la loc de cinste, alături de orice publicaţie de gen din ţară.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5