Drumul Gării din Beclean. Cinci milioane de euro pentru îmbunătăţirea mobilităţii urbane a oraşului!

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 -„Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4E –„Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2„Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Obiectivul general al proiectului în reprezintă creșterea calităţii vieţii în orașul Beclean, prin îmbunătăţirea mobilităţii urbane a locuitorilor, în acord cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Proiectul va duce la reducerea emisiilor de carbon în zona urbană a orașului Beclean cu peste 4%.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează reducerea utilizării autoturismelor și a emisiilor de echivalent CO2 prin înfiiţarea de transport public durabil/nepoluant și creșterea numărului de utilizatori ai sistemelor de transport electric și nemotorizat prin dezvoltarea / înfiinţarea infrastructurii necesare.

Un alt obiectiv vizează creșterea utilizării transportului electric și nepoluant prin modernizarea condiţiilor de rulare, îmbunătăţirea condiţiilor de siguranţă și asigurarea unui management al traficului în vederea reducerii timpilor de deplasare.

 

Rezultate previzionate:

- Lungimea/suprafaţa traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse (km/kmp), dupa caz: 4427 ml/ 11 000 mp.

- 1 sistem instalat de reducere/interzicere a circulaþiei autoturismelor în anumite zone.

- 1 sistem de managementul traficului, precum si alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse.

- Lungimea/Suprafaţa infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) utilizate prioritar de transportul public de călători în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport construite/ reabilitate/ modernizate (km/kmp): 3649 ml /19974 mp

- 5 Autobuze electrice achizitionate

- 1 Depou/autobaza pentru transportul public urban construit ;

- 31 Staţii de transport public construite.

- 3 Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse.

- 1 Staţie/punct de reîncarcare a automobilelor alimentate electric achiziţionate si instalate

- Lungimea pistelor/ traseelor de biciclete construite/modernizate/extinse : 6731 ml /13642 mp

- 3 Sisteme de închiriere de biciclete („bike-sharing”/”bike rental”) create.

- 3 Staţii de reîncărcare electică achiziţionate /instalate/construite pentru autobuzele alimentate electric.

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) -4,2%  -4,1%

Valoarea totală a proiectului este de 22.857.445,98 lei, din care valoare nerambursabilă POR: 22.840.843,55 lei.

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5