”Economia socială - o alternativă pentru incluziunea socială”

”Tineri pentru o lume mai bună” este titlul proiectului pentru care Organizația Națională Cercetașii României - Filiala Brașov a obţinut finanţare din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale". Proiectul se deruleaza in perioada 2009 -2011 si are ca beneficiari cca 6 000 de copii si tineri din România, în special copii si tineri aparţinând grupurilor vulnerabile: persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în detenţie, tineri peste 18 ani postinstituţionalizaţi, tinere mame, copii si tineri cu risc sporit de marginalizare sau excluziune socială.

Principalele activitati aflate deja in derulare sunt: înfiinţarea unei întreprinderi sociale (construirea unei tabere pentru copii şi tineri în Zărneşti), servicii sociale şi educaţionale (informare, consiliere, educaţie nonformală, orientare si formare profesională), precum şi seminarii, cursuri şi conferinţe în domeniul economiei sociale şi al inclziunii sociale. În acest context am participat şi eu la cea de a doua conferinţă regională ”Economia socială, o alternativă pentru incluziunea socială?” desfaşurată în Cluj-Napoca zilele trecute, prilej cu care am aflat că:

- finanţările din Fondul Social European (FSE) sunt tangibile, dacă există iniţiativă şi implicare interinstituţională în abordarea problemelor sociale, iar parteneriatele guvernamental - neguvernamental sunt reale (informaţii despre proiect pe site-ul oragizaţiei Cercetaşii României – Filiala Brașov: www.cercetasibrasov.ro);

- organizaţiile nonprofit pot deveni “organizaţii profit” (întreprinderi sociale) şi se pot autofinanţa, dacă există viziune, profesionalism, curaj şi perseverenţă;

- există şi “organizaţii care sprijină organizaţii”, dacă acestea sunt hotarâte şi pregătite să devină întreprinderi sociale, capabile să genereze venituri proprii şi să amplifice impactul misiunii lor (informaţii despre portofoliile unor astfel de proiecte pe site-ul organizaţiei NESsT: www.nesst.org);

- şi mai ales, că economia socială poate fi o alternativă pentru incluziunea socială prin înfiinţarea de întreprinderi sociale care ajută persoanele excluse social să se (re)integreze pe piaţa muncii în economia formală.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5