Compartiment de Economie Socială la AJOFM BN!

În cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud funcţionează  Compartimentul de Economie Socială, care atestă întreprinderile de economie socială şi a întreprinderilor sociale de inserţie constituie în baza Legii nr.219/2015, actualizată.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Obiectivele economiei sociale sunt consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă şi dezvoltarea serviciilor sociale.
Îndeplinirea obiectivelor se realizează, în principal, prin activităţi de interes general, precum producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia; promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil; dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

În sensul prezentei legi, întreprinderile sociale pot fi societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată; cooperativele de credit, care funcţionează în baza O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare; casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată; casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare; orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în prezenta lege.

Pot fi întreprinderi sociale federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

"Până la această dată, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa – Năsăud  a acordat, pentru  judeţul Bistriţa – Năsăud, un singur atestat de întreprindere de economie socială.

Informaţii suplimentare despre atestarea întreprinderilor sociale conform Legii nr.219/2015 si HG nr.585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, pot fi obţinute de la sediul A.J.O.F.M. Bistriţa – Năsăud din Bistriţa, str.Gării, nr.2-4, tel.0263-236296, int.110, persoană de contact Galuţ Marin, sau direct de pe site-ul instituţiei: http://www.ajofmbn.ro, rubrica Economie Socială", precizează directorul executiv Otilia Râpan.
 


 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5