Casa Judeţeană de Pensii Bistriţa- Năsăud: Vezi care sunt măsurile fiscal-bugetare pentru anul 2019 în domeniul pensiilor!

Potrivit ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, în anul 2019 sunt prevăzute următoarele măsuri în domeniul pensiilor:

·        începând cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se menţine la 1.100 lei şi, începând cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majorează cu 15% şi este de  1265 lei.  

·        începând cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, se menţine la 640 lei şi, începând cu 1 septembrie 2019 se majorează cu 10% şi este de 704 lei.

·        în anul 2019, indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,20.

·        în perioada 2019-2021 se menţin în plata la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2018 următoarele drepturi:

a)   indemnizaţiile prevăzute de Decretul-Lege nr. 118/1990;

b)   drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi  completările  ulterioare,  cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 1;

c)   drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 11;

d)   drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.0.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;  

e)   indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţă Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

f)    indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generate a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare;

g)   indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicata;

h)   cuantumul indemnizaţiei preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicata;

i)     indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice „Gheorghe lonescu-Şisesti”  şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;

j)     cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membrilor Academiei de Ştiinte Medicale din România şi membrilor Academiei de Ştiinte Tehnice din România;

k)   cuantumul sprijinului material acordat urmaşilor membrilor Academiei Române şi
urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;

l)     ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare;

m)  indemnizaţiile reparatorii lunare, potrivit art. 4 alin. (2) şi art. 7 din Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale  pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armata în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare;

n)   indemnizaţiile şi bursele prevăzute de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare.  

-      în perioada 2019-2021, indemnizaţiile stabilite în baza Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului-Lupeni august 1977 nr. 341/2004 cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit său aflat în plata în luna decembrie 2018.

 

În atenția persoanelor asigurate facultativ în baza Contractului de asigurare socială încheiat conform Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

A) Urmare intrării în vigoare, începând cu 1 ianuarie 2019:
    • a prevederilor H.G nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în  plată, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1045/10.12.2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 2.080 lei.

B) Astfel, în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială, facem următoarele precizări:

    • baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

    • în consecință, începând cu data de 1 ianuarie 2019, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, va fi de 2.080 lei.

    • totodată, vă aducem la cunoștință faptul că se vor modifica, de către casele teritoriale de pensii, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul de 2.080 lei.

Director executiv,

Sanda Alina Vişan

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5