CURIERUL CASEI JUDEŢENE DE PENSII

Precizări privind Legea nr. 294/2011 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 cu implicaţii in domeniul de activita

Având în vedere prevederile Legii nr. 294/2011 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 22 decembrie 2011, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în:

- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

- Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar,

vă comunicăm următoarele:

Conform prevederilor art. 102 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 16 de la art. II din Legea nr. 283/2011, în anul 2012 valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.

1. Raportat la dispoziţiile art.8 de la art. II din legea nr. 283/2011, in anul 2012 cuantumul ajutorului lunar pentru şotul supravetuitor , acordat in temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru şotul supravetuitor , cu modificările ulterioare , precum si cuantumul indemnizaţiilor prevăzute de Legea 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţie române din decembrie 1989, precum si faţă de persoanele care si-au jertfit viaţa sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 , cu modificările si completările ulterioare , se menţin la acelaşi nivel acordat pentru luna decembrie 2011.

2. In conformitate cu dispoziţiile art.18 de la art. II din legea nr. 283/2011, in anul 2012 nu se acorda indemnizaţia lunara reparatorie prevăzută la art. 4 alin. (4) Legea 341/2004 pentru următoarele categorii de beneficiari :

- Luptători Remarcaţii prin Fapte Deosebite.

- Copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă , dacă nu sunt încadraţi in nici o forma de invătământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.

3. Ajutorul cuvenit in cazul decesului unui asigurat din cadru personalului didactic, in cuantum de 5 salarii ale persoanei decedate , suportat din bugetul de asigurării sociale de stat, conform prevederilor art. 1 alin. (5) de la art. II din Legea 283/2011, in anul 2012 nu se acorda.

4. În aplicarea prevederilor art. 2964 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, potrivit art. 17 din Legea nr. 294/2011, este de 2.117 lei.

5. Potrivit prevederilor art. 33 şi art. 34 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2964 alin. (2) şi cele ale art. 2965 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale se are în vedere valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 10.585 lei.

6. În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială este de 741 lei, iar nivelul maxim de 10.585 lei.

7. Potrivit prevederilor art. 29618 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 294/2011, pentru anul 2012 cotele de contribuţii de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

- pentru condiţii normale de muncă: 31,3 %

- pentru condiţii deosebite de muncă: 36,3 %

- pentru condiţii speciale de muncă: 41,3 %.

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă.

7.1. Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege, funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă de către angajator.

7.2. Conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 294/2011, coroborate cu cele ale art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 3,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat.

8. Cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi

completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 294/2011 se stabileşte astfel:

a) în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2,117 lei;

b) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.059 lei.

9. Începând cu data de 1 ianuarie 2012, cuantumul indemnizaţiei

pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de

invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 77 alin. (1) din Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii, respectiv 587 lei.

10. Indicele de corecţie utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispoziţiilor art. 151 din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:

- începând cu luna ianuarie 2012 : (31,3 puncte procentuale - 3,5 puncte

procentuale) / 31,3 puncte procentuale = 0, 88818

Casa Teritorială de Pensii

Bistriţa-Năsăud

Director Executiv Adjunct

Terente Ciui

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5