Vezi care sunt noile cuantumuri pentru ajutorul de deces, cotele de contribuţii sau indicele de corecţie!

Urmare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3/06.01.2020 a Legii nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, vă comunicăm următoarele modificări în domeniu, transmite Casa Judeţeană de Pensii Bistriţa-Năsăud. 

CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT    

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului  asigurărilor  sociale de stat este de 5.429 lei, începând cu data de 9 ianuarie 2020, data intrării în vigoare a Legii nr. 6/2020.

      AJUTORUL DE DECES

Începând cu data de 9 ianuarie 2020, data intrării în vigoare a Legii nr. 6/2020, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:

  • în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.429 lei;
  • în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.715 lei.

 

COTELE DE CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI SOCIALE

În conformitate cu prevederile art. 138 şi ale art. 138^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:

  • 25% datorată de către persoanele fizice  care  au  calitatea  de  angajaţi  sau  pentru care există obligaţia platii contribuţiei de asigurări sociale;
  •  4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
  •  8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010,  de  către  persoanele fizice şi juridice care au calitatea angajatori sau sunt asimilate acestora;
  •  21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuate de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţiune: ln cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi speciale de muncă.

Conform art. 42 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 138 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia platii contribuţiei de asigurări sociale este inclusă şi cota de contribuţie aferenta fondurilor de pensii administrate privat.

Cota de contribuţie aferenta fondurilor de pensii administrate privat este 3,75%.

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuate de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care datorează contribuţia la fondul de pensii administrat privat, sunt scutite de la plata acestei contribuţii în anul 2020.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

INDEMNIZAŢIA SOCIALĂ PENTRU PENSIONARI

Nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 704 lei.

VALOAREA PUNCTULUI DE PENSIE

În perioada 1 ianuarie 2020 - 31 august  2020 valoarea  punctului  de  pensie  se  menţine la 1.265 lei, iar începând cu 1 septembrie 2020, conform art. 86 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, valoarea punctului de pensie va fi de 1.775 lei.

INDEMNIZAŢIA DE ÎNSOŢITOR

Potrivit art. 77 din Legea nr. 263/2010, cu  modificările şi completările ulterioare, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie.

În perioada 1 ianuarie 2020 - 31 august 2020, indemnizaţia de însoţitor va fi de 1.012 lei.

INDICELE DE CORECŢIE

Conform art. 17 din Legea nr. 6/2020, în anul 2020 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,41.

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5