ET IN ARCADIA EGO...

Și eu am citit lucrarea de grad întâi a profesorului Samuel Leon Coman, ”Etica aplicată în societatea românească contemporană”, în cele cinci capitole, cu trimitere speculativ - existențială către cele cinci pâini simbolice și interpretabile. Existența este speculativă și speculația însoțește existența. Ca o locuire cu chirie, în sferele gândirii. Cinci pâini, sub orice formă/ capitol s-ar afla, reușesc să sature dorința de cunoaștere.
Ca orice fire flămândă de text, cititorul se înfruptă din toate cele bucate expuse, pentru ca apoi să-și aleagă gusturile pentru mai târziu. Uneori, în demersurile noastre, ne raportăm la cât ne folosim de ceva ( nu de cineva ), la cât ne transformă experiența învățăturii, la o atragere spre sine a acelui cunoscut ”Qui prodest”? În primul rând mie.
Mi-a plăcut la ”Etica aplicată...” prezentarea predominant narativă a problemelor, povestea de istoric a noțiunii, cu implicarea filosofilor încă din Antichitate în carnea acestui concept, aparent modern, de la ”Codul lui Hamurabi”, la Aristotel, Platon, Cicero, Sf. Augustin, până la John Locke, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, cu accent pe dihotomia bine- rău, privită în diacronie. Am înțeles că ”etica aplicată”, deși există din 1950 ( are cam 70 de ani, o viață de om! ), câștigă teren în tot ceea ce înseamnă relații de muncă, de trai, și se împarte în medicală sau bioetică, în etica mediului și etica afacerilor, toate de însemnătate covârșitoare în viața de azi, de la Vest la Est și de la Nord la Sud.
Specialitatea lucrării de față este etica afacerilor și beneficiază de un caracter aplicat tocmai prin exemplele date de magazine ( Benvenuti ), de firme ce funcționează în România ( Holcim, Orange, OTP Bank ), și care au înțeles mersul vremii, care și-au însușit un stil de management, de marketing și relaționare, bazat pe etică, pe respect, pe recunoaștere și ... dezvoltare durabilă. De aici, garanții la marfă, tichete de masă, rampe pentru persoane cu dizabilități, sisteme de sortare și reciclare a deșeurilor, avantaje pentru angajați, stagii de team- building. Codul de etică a pătruns încet și se dezvoltă și în România. Acestea toate ( și multe altele ) asigură un mediu civilizat de existență, pe care îl merită orice locuitor al Pământului.
O filosofie actuală, chiar locală ( pentru că se ocupă și de probleme ale județului Bistrița- Năsăud ) este lucrarea lui Samuel Leon Coman, ce-și găsește un alt punct de plecare în cartea scrisă de Max Weber, ”Etica protestantă și spiritul capitalismului”, prin ideea de a încuraja spiritul întreprinzător și de a-i ajuta pe oameni să se îmbogățească. Etica în afaceri dispune de ”reguli ale jocului”, mediul de afacere nu mai trebuie să constituie ”o junglă” și nu mai are nevoie ”să calce pe cadavre”. E nevoie de un fair-play și în afaceri, ca în sport.
În lucrarea lui Samuel Leon Coman, caracterul teoretic se îmbină armonios cu cel practic, acesta din urmă fiind ilustrat cu chestionare, cu studii de caz, metode ale unei cercetări în adevăratul sens al cuvântului. După o frumoasă și laborioasă călătorie în lumea eticii, autorul, un profesor activ, devotat și pasionat de profesia lui, de disciplină, de specialitate, cu deschidere către oameni, cu dialog spre probleme de actualitate, ancorat în gândire și disponibil în acțiune, oferă pe spațiu restrâns, într-adevăr, dar cu posibilitatea și speranța continuării într-o altă lucrare, la alt nivel, câteva recomandări de implicare a firmelor din România în proiecte de responsabilitate socială și concluzionează că firmele se află într-un proces de reconectare la valorile Europei și că tinerii care trăiesc/ au trăit o perioadă în străinătate cunosc aceste principii de etică, nu doar teoretic, ci și practic, și și le doresc la ei acasă.
O lucrare despre etică se prezintă ca o probă liber aleasă. De conștiință, de datorie, de ... etică. Pentru că etica e un mod de a fi. Al nostru, al felului de-a acționa, al operelor. Am rămas cu structura veche ”etic și estetic”, unde cele două se rosteau la pachet, în privința unor valori creatoare. De asemenea, ne-a fost multă vreme familiară metoda de la teorie la practică și, de data aceasta, drumul invers, întors, este unul luminos, deoarece etica, situată în comportament, în aplicare de principii, generează un curent teoretic pe măsură de năvalnic.
Munca de cercetare și de documentare a lui Samuel Leon Coman prinde contur prin această lucrare și este doar un pas spre o proprie filosofie ce așteaptă să fie exprimată. Școala românească, filiera teoretic și tehnologic, are nevoie de un asemenea studiu, cu aplicabilitate socială. Tinerii care vor cunoaște ideile din această lucrare de grad întâi ( și la propriu și la figurat ) vor avea la îndemână ( la înde- gândire ) soluții de viitor profesional.
Dacă de la ”estetică” s-a creat cuvântul ”estetician”, nu e imposibilă formarea lui ”etician”, de la ”etică”. Și așa cum în școli există un psiholog, ar încăpea și un astfel de specialist, eticianul. Locul lui ar putea fi chiar în multe dintre firmele care se respectă. Eticianul de serviciu ar asigura succes pentru multe proiecte, în întreprinderi, în instituții, așa cum în jurul unui filosof din cetate viața capătă alt sens.
”Etica aplicată în societatea românească contemporană”, lucrare coordonată științific de lector universitar doctor Mihai Maga, se așează cu demnitate în raftul lucrărilor de specialitate de la Colegiul Național ”George Coșbuc” din Năsăud, și așteaptă să fie răsfoită, pagină de pagină, capitol de capitol, fiecare în parte constituind articole de publicat pe probleme actuale ale societății. Samuel Leon Coman probează, prin această etapă îndeplinită și împărtășită, calități de profesor desăvârșit, cu preocupări de a observa, interpreta și analiza fenomenele sociale, cu armele proprii: istoria, filosofia, civica, adică științe socio-umane.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5