Felicitări ! După bibliografiile Ion Pop Reteganul şi Veronica Micle, Laura Goia a lansat în colecţia Bibliographica- Aurel Rău. Biobibliografie

 

În cadrul festivalului de poezie „Serile de la Casa Poetului” care a avut loc la Casa Andrei Mureşanu din Bistriţa, s-a lansat un nou volum din colecţia „Bibliographica”  - Aurel Rău.  Biobibliografie, lucrare elaborată de Laura Goia, bibliotecar la Biblioteca Judeţeană „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud şi publicată în acest an la editura „Şcoala Ardeleană” din Cluj-Napoca. În această colecţie autoarea a mai publicat volumele: Ion Pop Reteganul. Bibliografie şi Veronica Micle. Bibliografie.

Biobibliografia dedicată poetului Aurel Rău reprezintă un proiect editorial al Bibliotecii Judeţene „George Coşbuc” Bistriţa-Năsăud, apărut la aniversarea a 92 de ani ai scriitorului Aurel Rău şi s-a publicat sub egida Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local al Comunei Prundu Bârgăului.

Scriitorul Aurel Rău a publicat de‑a lungul timpului numeroase volume de poezii, proză, critică literară, eseistică, impresii de călătorie, de asemenea, poezii, articole, recenzii și cronici literare în diferite reviste. În același timp s‑a remarcat, în viața literară românească, prin prezența de aproape o jumătate de secol ca redactor‑șef al revistei Steaua, editată de Uniunea Scriitorilor din România.

În vederea creionării unui profil literar al autorului, în prima parte a lucrării sunt inserate o poezie manuscris, trei texte critice din volumele Flori din cuvinte, Expo 99 și din revista Steaua, dar și o secțiune cu secvențe autobiografice.

Bibliografia însumează 2005 mențiuni biblio­grafice și dorește să aducă în prim plan opera, respectiv referințele critice și biografice ale scriitorului cu origini bistrițene, fiind deschisă unor completări ulterioare pe măsura apariției unor noi surse de informare. Primele demersuri de cercetare au început în anul 2016 și au fost finalizate în 2020, la împlinirea celor 90 de ani, ca o încununare a activității sale literare.

Metoda de lucru și organizarea materialului s‑au schimbat semnificativ în raport cu cele publicate anterior, folosindu‑se orientativ ultimul volum din seria Referințe critice. Istorie și critică literară, un instrument de informare și documentare de maximă importanță elaborat de specialiștii în domeniu din Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj‑Napoca.

Criteriul de ordonare utilizat este cel cronologic, iar pentru o delimitare cât mai clară a fost introdus anul, deasupra, în cazul operei.

Pentru a avea o perspectivă cât mai completă asupra operei, după fiecare volum de autor sunt integrate toate titlurile poeziilor, prozelor sau studiilor cuprinse, de asemenea, sunt introduse recenziile, respectiv cronicile literare aferente, după caz. În anumite situații, scrierile originale sunt însoțite de adnotări, unele dintre acestea purtând amprenta autorului.

Spre a fi pusă mai bine în valoare, bibliografia este urmată de un indice de nume, organizat în ordine alfabetică, care cuprinde autori și nume proprii semnificative în dreptul cărora este indicat numărul mențiunii bibliografice corespunzătoare. Pentru uniformizarea numelor scriitorilor au fost utilizate diferite dicționare literare și enciclopedice.

Dată fiind importanța imaginilor în perioada actuală, au fost anexate fotografii portret ale scriitorului, imagini cu casa natală, cu scriitori și evenimente, scrisori, autografe de la scriitori celebri, manuscrise, coperți de volume.

Pe parcursul redactării, s‑a beneficiat de o bună colaborare cu scriitorul, prin numeroase întâlniri de lucru în vederea completării surselor de informare. A fost consultată biblioteca personală a scriitorului, în mod special colecția revistei Steaua, indicele bibliografic Steaua, volume și reviste străine, dar și colecția fotografică personală, pentru anexe.  S‑au schimbat și impresii cu privire la structura, conținutul și aspecte grafice ale lucrării.

Printre instrumentele de lucru utilizate pentru realizarea bibliografiei se pot menţiona: Bibliografia Națională Română. Articole din publicații periodice. Cultură, din perioada 1953‑2018, elaborată de Biblioteca Națională; Referințe critice cu cele două serii: Istorie și critică literară pe anii 1966‑2013 și Estetică și teorie literară pe anii 1966‑1981, lucrare elaborată de Serviciul de Cercetare bibliografică și Documentare al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj‑Napoca; Steaua 1949‑1974. Indice bibliografic adnotat de Emil Pintea, în cadrul Bibliotecii Academiei, Filiala Cluj; Bibliografia literaturii romîne 1948‑1960; Cronologia vieții literare românești; Literatura română: ghid bibliografic.

În vederea realizării bibliografiei, au fost consultate publicațiile existente în fondul Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița‑Năsăud, Bibliotecii Județene „Octavian Goga”  Cluj, Bibliotecii Județene Mureș, Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj‑Napoca, Bibliotecii Academiei - Filiala Cluj, atât în sălile de lectură, secțiile de împrumut, cât și în sălile de colecții speciale, de referințe și de periodice, de asemenea, colecția personală de carte și periodice a scriitorului Aurel Rău.

În „Nota explicativă”, autoarea a adresat mulțumiri tuturor acelora care au contribuit la realizarea cărții. În primul rând domnului scriitor Aurel Rău, care a răspuns tuturor solicitărilor, pe parcursul întregii colaborări, oferind accesul la o serie de surse altfel greu accesibile. De asemenea, conducerii și colegilor de la Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița‑Năsăud, Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj‑Napoca. Pentru îndrumările biografice și bibliografice a adresat mulțumiri domnului conf. univ. dr. Valentin Orga, director al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj‑Napoca, doamnei profesoare dr. Daniela Todor și colegei de biblioteconomie, dr. Monica Florea, din cadrul Departamentului de Cercetare Bibliografică al Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj‑Napoca, și nu în ultimul rând, domnului Dimitrie Poptămaș, bibliograf și fost director al Bibliotecii Județene Mureș, care i‑a facilitat accesul pentru anumite informații la biblioteca menționată mai sus și care a sprijinit-o mereu cu diverse îndrumări.

Cu ocazia lansării volumului, autoarea a dorit să sublinieze importanţa bibliografiei în cadrul cercetării, aducând în prim plan mesajul bibliologul Ion Stoica din lucrarea de specialitate “Bibliografia şi informarea documentară” care afirma că bibliografia este “mărturia maturităţii culturii scrise şi atestă, pe măsura evoluţiei sale, etapele de exigenţă intelectuală parcurse, gradul de specializare, modul în care este preluată şi valorificată moştenirea spirituală.”

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5