Întrebări creştine

Despre o broşură care neagă conceptul de TRINITATE şi dumnezeirea lui IISUS HRISTOS, afirmând că nu ar fi „Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat”. (5)

Aş dori acum ,după ce am vorbit despre TRINITATE, să argumentăm acum iubitului cititor că Domnul IISUS HRISTOS este „adevăratul Dumnezeul nostru”- precum spune preotul la încheierea Sfintei Liturghii, „Împăratul Vieţii ,Părinte al veacului ce va să vină”, cum arată profetul Isaia, stânca veacurilor, mântuirea neamului omenesc. Cu credinţă şi iubire, de două mii de ani, creştinii îngenunchează şi rostesc precum Sfântul Apostol Toma, cu ochii înlăcrimaţi :”Domnul meu şi Dumnezeul meu!”. Despre El spune Sfântul Petru creştinilor:”Pe El, fără să-L fi văzut, voi îl iubiţi, întru El, deşi acum voi nu-L vedeţi, voi credeţi şi vă bucuraţi cu bucurie negrăită şi preamărită, căci dobândiţi preţul credinţei, adică mântuirea sufletelor voastre”(Întâia Epistolă,1.8-9). Iar aceştia de azi, care răspândesc otrava lor pe străzile noastre, orbi fiind de bunăvoie, vor să ne facă şi pe noi orbi. Despre ei zicea Domnul IISUS că sunt „călăuze oarbe” şi care vor să atragă în întunericul lor şi pe cei slabi întru credinţă, făcându-i ”fiii îndoielii”. Iubite cititor şi tu femeie sau fată credincioasă, depărtează-te de nebunii acestui veac, de smintitorii acestor vremuri tulburate!. Mii şi milioane de martiri au murit pentru dumnezeirea lui HRISTOS zicând:”El este cel cea murit pentru noi, aducându-ne mântuirea şi împăcarea cu Tatăl. Noi încă vom muri cu drag pentru numele Lui.” Când Domnul IISUS le spunea pe Muntele Măslinilor ucenicilor că vor fi prigoniţi, că vor avea necazuri şi suferinţe, le adăuga o minunată consolare:”pentru numele Meu”. Adică nu veţi suferi pentru un lucru mic, ci pentru Împăratul Universului, Fiul Tatălui din ceruri, Atotputernicul şi Creatorul a toate care vă va da mare răsplată: viaţă veşnică, bucurie neînserată, slavă şi în veacul acesta şi în cel ce are să vină. În suferinţele voastre „bucuraţi-vă şi vă veseliţi, căci plata voastră multă este în ceruri”, cum glăsuiesc solemn „Fericirile”.Lumea este o şcoală, o încercare a credinţei şi iubirii noastre.

Şi cine mărturiseşte că IISUS HRISTOS este „Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat?” Întâi însuşi Tatăl ceresc. În două rânduri, la apa Iordanului şi în Muntele Taborului glasul Tatălui din cer s-a auzit:”Acesta este Fiul Meu cel Preaiubt întru care îmi găsesc plăcerea. De acesta să ascultaţi”.

Ne spune apoi şi Domnul IISUS însuşi:”Eu şi Tatăl una suntem. Cine crede în Mine, crede în Cel c M-a trimis.” Cine respinge dumnezeirea lui HRISTOS e pierdut, căci ”nu s-a dat oamenilor sub cer un alt nume întru care să se mântuiască”(Fapte,.4.12)

Şi o mărturiseşte Biserica, sute de milioane de creştini, miliarde, prin toate veacurile.

Dar…vom continua pe viitor cu ajutorul lui Dumnezeu.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5