Ioan Seni: În anul 2015 îmi doresc modernizarea Astrei năsăudene

Președinte al Despărțământului Astra Năsăud (1990-prezent)

 

 

Anul 2014 s-a dovedit la fel de interesant, ca și alți ani, permițându-mi totuși un bilanț pozitiv:

·         Mi-am recuperat prin sentințe judecătorești definitive și irevocabile o parte din drepturile tăiate ilegal de regimul băsist... Actualii guvernanți își onorează punctual promisiunile făcute... Cinste lor..;

·         Spiritual, satisfacțiile sunt mult mai mari:

o   După mai mulți ani de cercetare și documentare am editat (cu ajutorul Bibliotecii Județene – dir. pr. Ioan Pintea și a Primăriei Năsăud – primar prof. Mircea Romocea) volumul „Astra Năsăudeană Rediviva 25 de ani Pagini monografice, vol. I (1990-2014)”, editura Napoca Star, 2014, 464 pag.

o   La cererea familiei am îngrijit volumul In memoriam Preotul Dumitru Tomi (1946-2014), editura Pim, Iași, 2014, 220 pag.

o   Am apărut cu materiale publicate sau texte în care se fac referiri despre activitatea și persoana mea, în opera unor autori de antologii (2014):

§  Menuț Maximinian, „Cronica de gardă”, editura Karuna, Bistrița, 2014: despre Cartea Astrei năsăudene, coordonator Ioan Seni, editura Astra, Sibiu, 2012, 648 pag; Vezi și pag. 195, 270, 310, 343, 387, 397, 405..

§  Menuț Maximinian și Valentin Marica, Pendul de cer Scriitori rememorând Crăciunul copilăriei, editura „Cezara Codruța Marica”, Tg. Mureș, 2014, 191 pag: Ioan Seni, Lumea s-a modernizat, a intrat în zodia confortului și tot mai puțini îi primesc în casă pe colindători, pag. 83-85.

§  Voichița Pălăncean-Vereș, „Muguri, ierburi și petale” – Almanah literar-artistic Napoca Nova, nr. 2 (2014): Ioan Seni, „Sătenii năsăudenilor Ioan Mititean și Leon Catarig”, pag. 244-247; Ioan Seni, „Gheorghe Traian Dascăl – simbol al realizărilor de seamă sub umbrela Astrei contemporane”, pag 330-335;

§  Voichița Pălăncean-Vereș, „Pe cărările toamnei” – Antologie literar-artistică  Napoca Nova, nr. 4 (2014): Ioan Seni, „Dr Nestor Șimon – prima monografie a Astrei Năsăudene”, pag. 261-269; Ioan Seni, „George Barițiu – despre istoria Regimentului grăniceresc năsăudean”, pag. 270-281;

§  Vochița Pălăncean-Vereș, „Să ningă peste inimi bucurii!” – Antologie literar-artistică Napoca Nova, nr. 5 (2014): Ioan Seni, „Trecut-au anii”, pag. 368-369; Idem, „Cât de mărit!”, pag. 370-371; Idem, „Bucuriile Astrei”, pag. 371-373; Idem, „Limba noastră...”, pag. 373-374;

§  Carmen Cătunescu, Antologie de proză contemporană românească „Sărmanul Dionis”, editura „Scrisul contemporan”, Ploiești, 2014: Ioan Seni, Biblioteca Astrei năsăudene, pag. 268-277; În această antologie, criticul literar Mariana Oprea precizează următoarele: „Ioan Seni este cunoscut în lumea literaturii ca eseist, critic, prozator. De cele mai multe ori, surprinde prin îndrăzneala, conștiinciozitatea, tenacitatea sa, acuitatea observației, neoboseala scrisului. Are o activitate intensă, neprecupețită, dedicându-se cu pasiune scrisului, participând intens la programe culturale. Tratează cele mai diferite subiecte cu rafinament, bun gust, interes deplin”. (Vezi Antologia nominalizată mai sus, pag. 267).

§  Ana-Maria Nenițoiu, „Și ei sunt ai noștri”, editura Argonaut, Cluj-Napoca, volum dedicat Centenarului Primului război mondial: Ioan Seni, „Năsăudeni în primul război mondial, prolog al Marii Uniri, pag. 146-203;

§  Ioan Mititean, „ASTRA NĂSĂUDEANĂ – UN ORGANISM VIU”. În vârful peniței, vol. XV, editura Napoca Star, 2014: Ioan Seni, Prefață, pag. 5-8; Vezi și pag: 10, 12, 13, 16, 18, 21, 25, 26, 34, 40, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 58, 66, 68, 69, 70, 71, 75, 81, 84, 86, 88, 89, 94, 95, 98, 101, 107, 109, 114, 115, 119,121, 123, 126, 128, 131, 133, 145, 149, 151, 165, 171, 175, 178, 190, 193, 194, 207, 213, 215, 237, 260, 268, 270...

§  Dorel Alexandru Coc, coordonator „Anuarul Colegiului Național „George Coșbuc” din Năsăud. An școlar 2013-2014”, editura Napoca Star, 2014: Ioan Seni, „Astrist năsăudean printre aștrii celești – profesorul Grigore Marțian”, pag. 258-262;

§  Mircea Daroși, „Radiografii literare”, editura Mesagerul, Bistrița, 2014: Recenzia autorului la cartea: Ioan Seni, „Năsăudenii și Marea Unire”, pag. 96-98; „Portrete în cuvinte”, rubrica autorului: „Ioan Seni – Sufletul Astrei năsăudene”, pag. 169-171; La rubrica „În oglinda criticii”, Ioan Seni semnează recenzia cărții lui Mircea Daroși – „Coloana de lumină”, (în „Răsunetul”, mai 2010), pag. 225-226; Ioan Seni semnează în prefața cărții lui Mircea Daroși – „Gavril Istrate – Decanul filologilor români”, (editura Mesagerul, Bistrița, 2013, pag. 7-10), pag. 244-245;

o   Am apărut la nivelul anului 2014, în reviste de talie națională sau județeană, astfel:

·         În „Almanah cultural-științific „Virtus Romana Rediviva” nr. 16, Cluj-Napoca, 2014”, redactor șef – prof. univ. dr. Ironim Marțian: Ioan Seni, Rezoluție la Adunarea anuală a Despărțământului Astra Năsăud, 8 februarie 2014, pag. 113-114; Ioan Seni, Astrist năsăudean printre aștrii celești – profesorul Grigore Marțian, pag. 177-181;

·         În „Studii și Cercetări Etnoculturale nr. 19, Bistrița, 2014”, redactor responsabil muzeograf Mihaela Bolog și consultant științific cercet. principal Mircea Prahase: Ioan Seni, Raport anual al Astrei – 2013, pag. 155-195; Idem, Rezoluție, pag. 197-198; Idem, ASTRA. Despărțământul Năsăud. Proces verbal, 8 februarie 2014, întocmit de prof. Gabriela-Elena Herța (Romuli) și Augustina Gușă (Rodna), pag. 199-207;

·         În „Anuarul bârgăuan Știință, cultură, arte și literatură, an IV, nr. 4, 2014”, editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014, coordonat, îngrijit și prefațat de Niculae Vrăsmaș: Ioan Seni, Sărbători și sfaturi bătrânești în Ținutul năsăudean, pag. 152-156;

·         În „Familia română Revistă trimestrială de cultură și credință românească, an 15, nr. 1 (52), martie 2014, Baia Mare, Revistă pentru solidaritatea românilor de pretutindeni, redactor-șef – dr. Teodor Ardelean: Ioan Seni, Pagini din istoricul Despărțământului ASTRA Năsăud, pag. 5-10.

o   Alte materiale publicate de mine sau materiale cu referiri la persoana mea au apărut în Revista română, Iași; Astra blăjeană, Blaj; Foaia poporului și Transilvania, Sibiu; Cuibul visurilor, Maieru; Cetatea Rodnei, Rodna; Plaiuri năsăudene, Năsăud..; Am menținut în Curierul năsăudean rubrica lunară Breviar astrist; colaborator la Răsunetul, Mesagerul...

o   Conduc în calitate de redactor revista Astra Năsăudeană (2005-prezent), ajungând la numărul 30 în anul al IX-lea (2014), ultimele 4 numere având peste 100 de pagini fiecare, fiind susținuți de CJ prin Biblioteca Județeană „George Coșbuc”;

o   M-a bucurat reușita ediției a XVIII-a Taberei internaționale „Acasă la noi”, în două serii (iulie și august 2014), cu copii de peste Prut, tabără susținută de CJ BN prin Centru Jud. de Cultură, la care s-au alăturat Complexul „Sf. Pahomie” din Gledin, Societatea Culturală pentru Dezvoltare Durabilă „România Europeană” (autor de proiecte), Centrul Militar Bistrița cu Ansamblul „Doinița”, Primăriile și Școlile din Beclean, Năsăud, Reghin, Runc, Rodna, Șanț, Maieru, Rebrișoara, Dumitra, Feldru (Nepos), Coșbuc, Telciu, Romuli, Valea Ilvelor...

o   M-a bucurat reușita ediției a XIX-a a Festivalului ilvean de colinde, festival în care cele șase localități – Ilva Mare, Ilva Mică, Leșu, Lunca, Măgura și Poiana demonstrează cum se pot păstra încă tradițiile locale, amenințate cu dispariția, folosind forța dascălilor patrioți și a generațiilor de copii ce provin din familii în care se pune un accent deosebit pe educație, tradiție și patrimoniu național...

o   M-a bucurat activitatea editorială a colegilor astriști, din județ sau din țară, acțiunile pe care le-au organizat în cadrul Astrei – lansări de carte, vernisări de expoziții, aniversări sau comemorări.., dar cel mai important aspect rămâne gestul lor de a nu renunța în a-și servi comunitatea locală, prin ASTRA (Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român)...

 

În anul 2015 îmi doresc modernizarea Astrei năsăudene, pentru a atinge parametri la nivel de mileniului III, în care trăim și dorim să ne afirmăm ca voluntari; Îmi doresc să putem ierta deziluziile, cinismul, ipocrizia, fățărnicia și insatisfacțiile anului precedent și să putem promova cu mai multă încredere, îndrăzneală, curaj și răbdare: speranța, bucuria, dragostea, iertarea, toleranța, generozitatea, umorul, bunul simț…, în tot ceea ce vom gândi și înfăptui în numele Aociațiunii ASTRA, filiala năsăudeană…

Îmi doresc editarea volumului al II-lea al Astrei Năsăudene Rediviva. Pagini monografice, volum ce va cuprinde în principal participarea și contribuția năsăudenilor la Adunările Generale anuale ale Asociațiunii, la nivel național…; Să pot oferi la timp materialul documentar privind Astra năsăudeană pentru vol. al III-lea al Monografiei or. Năsăud; Îmi doresc să pot continua activitatea de documentare în volumele legate de Rebrișoara mea natală..

Îmi doresc soluționarea problemei sediului pe care l-am avut în Primărie (circa 15 ani),  din anul 1995 și până în anul 2009, când au început lucrările de reparații, iar după reabilitarea Primăriei (2012) nu l-am mai primit, astfel încât cei 80 de saci cu materiale astriste năsăudene, tolerați încă în beciul Protopopiatului Năsăud, să fie valorificați în sensul realizării Bibliotecii Astra (Bibliotecă realizată prin donații ale unor personalități năsăudene: ec. Nicolae Trifoiu, dr. George Trifon, prof. univ. dr. Alexandru Tohăneanu), a organizării Galeriei academicienilor năsăudeni (Portretele celor 24 de academicieni năsăudeni însoțite de texte biografice..) și a Expoziției „ASTRA NĂSĂUDEANĂ REDIVIVA”, expoziție realizată  pentru Jubileul celor 25 de ani ai Astrei reînviate, cât și ca expoziție permanentă în noul sediu..  

Îmi doresc să putem continua colaborarea culturală cu partenerii ultimilor ani, atât din județ sau din țară, cât și din afara țării, dar mai ales cu autoritățile locale și județene…

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5