Legislativul năsăudean aprobă

Legislativul năsăudean aprobă Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului

Zilele trecute, legislativul local năsăudean a dezbătut documentaţia privind strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Năsăud pe perioada 2008-2015, finalizată de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului, în colaborare cu administraţia năsăudeană.

Strategia de dezvoltare a oraşului Năsăud este documentul programatic întocmit în baza liniilor directoare cuprinse în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă şi al Conceptului Strategic de Dezvoltare Spaţială reieşite din politica de coeziune stabilită prin Tratatul UE, înregistrat la Primăria oraşului Năsăud la 15.05.2008. Documentul prezintă într-o formă sistematizată obiectivele specifice şi proiectele de dezvoltare ale oraşului în raport cu strategiile similare la nivelul judeţean, regional, sau naţional.

În urma mai multor consultări publice la nivelul localităţii s-au identificat unele caracteristici pozitive care atestă existenţa unui potenţial nevalorificat încă la maxima capacitate, în domeniul turismului. De asemenea, şi un potenţial crescut în domeniul social şi cultural, deschiderea spre un antreprenoriat durabil ţintit spre dezvoltarea serviciilor, dar, în acelaşi timp, şi recunoaşterea unui sistem tradiţional foarte eficient de învăţământ.

Cealaltă faţă a medaliei arată şi caracteristicile negative care include constrângeri din cauza poziţionării geografice a oraşului, gestionarea deficitară a resurselor locale, calitatea serviciilor oferite cetăţenilor, migraţia forţei de muncă, problemele majore legate de resursele umane, dar şi slaba reprezentare şi promovare a intereselor oraşului la nivel naţional şi internaţional.

Potrivit CCIA, Năsăudul – ca pol local de creştere, va trebui să dezvolte un procent eficient de guvernanţă urbană bazat pe înnoire, revitalizare socială şi regenerare economică în aşa fel încât să devină un oraş dinamic, deschis noului şi inovării care menţine tradiţiile şi cultura locală.

După expunerea de motive a primarului Dumitru Mureşan, preşedintele de şedinţă – consilierul Valentin Vlaşin a dat cuvântul membrilor CL pentru discuţii pe marginea acestui proiect de strategie. Şi-au expus părerea consilierii: Mărioara Secheli, Viorel Naşcu, Vasile Pavelea, care au subliniat că trebuia să se pună accentul pe dezvoltarea industriei pentru a se atrage investitorii. Din dialogul cu primarul Mureşan a reieşit că proiectul, pe parcurs, poate fi completat, consilierii locali aprobând în unanimitate proiectul privind Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului pe perioada 2008-2015, în forma prezentată.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5