“ LUNA PLANTĂRII ARBORILOR “ LA RODNA

Ca în fiecare an, în perioada 15 martie – 15 aprilie în cadrul “Lunii plantării arborilor “ silvicultorii desfăşoară o serie de activităţi specifice acestei perioade, activităţi ce-şi au finalitate în realizarea dezideratului principal şi anume “ dezvoltarea şi conservarea fondului forestier al ţării “.

Şi silvicultorii din cadrul Ocolului silvic Rodna, au demarat aceste activităţi, pentru început tot personalul ocolului participând la acţiunea de scos puieţi forestieri din pepinierele cantonale , puieţi necesari pentru împăduririle proprii, excedentul de puieţi urmând a fi valorificat altor unităţi silvice. S-au scos puieţi de molid, brad şi paltin de munte din pepinierele cantonale: Podirei, Someşel, Paltin şi Dl.Popii, această activitate urmând a se definitiva în cursul acestei săptămâni.

În acelaşi timp au demarat şi lucrările de împăduriri în şantierul de lucru din UP.V. u.a. 46A% în fond forestier ce aparţine statului, pe o suprafaţă totală de 15,0 ha şi efectiv de împădurit 5,3 ha., unde se vor planta un număr de peste 24 mii buc puieţi din speciile Molid, Brad şi Paltin .

Această lucrare va fi executată de către muncitorii angajaţi ai ocolului, însă vor fi angrenaţi şi tineri localnici din com. Rodna, sat Vl.Vinului.

Toate aceste acţiuni şi activităţi se desfăşoară sub îndrumarea şefului de ocol - ing. Jauca Alexandru, cu participarea efectivă a responsabilului activităţii de cultura pădurilor – ing. Ursa Titus Dănuţ, precum şi-a personalului tehnico-ingineresc şi de teren din cadrul ocolului.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5