Mărişelu, în era modernizării

O comună în plină ascensiune, modernizare şi europenizare, cu oameni harnici, destoinici şi pricepuţi, unde iniţiativele prind viaţă şi se materializează în proiecte viabile care se finalizează pentru a creşte nivelul de trai al populaţiei, ca să aibă un grad de civilizaţie ridicat şi unde cei aleşi în fruntea obştii se implică în toate acţiunile care sunt în folosul cetăţenilor comunei.

Echipa conducătoare, performantă şi europeană

Destinele acestei frumoase aşezări, comuna Mărişelu, sunt conduse şi coordonate, cu profesionalism, dăruire, hărnicie şi pricepere, cu tact şi diplomaţie, respectând principiile democraţiei universale, de către o echipă valoroasă de conducere care posedă atributele de mari profesionişti şi administrator model, care este formată din:
- Someşan Toma – primar, un om destoinic şi cu o experienţă vastă în arta conducerii unei comunităţi, o persoană care ştie să se dăruiască şi să dăruiască.
- Iuliu Ognean – viceprimar şi consilier
- Domniţa Zăvoian – secretar al Primăriei
- Rafila Moldovan – economist.
Cei care sunt alături de conducerea Primăriei Mărişelu şi se implică în luarea deciziilor, participând efectiv la viaţa socială şi economică sunt consilierii locali aleşi care formează Consiliul Local: prof. Virgil Mureşan, prof. Mihai Constantin, ing. Simion Mureşan, Ghiorghe Vaida, Mihai Luca, Dumitru Buta, Simion Ioan Drăguş, Ioan Mihovici, Iulian Timar, Petru Timar şi responsabilul sătesc din loc. Neţeni – Ioan Bilegan.

Repere

Comuna Mărişelu este alcătuită din şapte sate, având o populaţie de 2700 locuitori, după ultimul recensământ şi o suprafaţă de 7764 hectare, iar alte 4.000 hectare aparţinând comunei se află pe raza altor judeţe şi localităţi.

Obiective demarate în 2013, din fonduri proprii şi din bani europeni

Având o mare aplecare spre modernizare şi înfrumuseţare, conducerea comunei a alocat bani din bugetul local pentru a realiza frumoase şi importante obiective:
1. Amenajarea terenului aferent Şcolii Gimnaziale Mărişelu, prin construirea unui teren de sport multifuncţional pentru practicarea ramurilor sportive: fotbal, handbal, volei, baschet, tenis de câmp şi gimnastică sportivă, lucrarea fiind finalizată în proporţie de 70%, iar finalizarea se va produce în anul 2014.
2. Amenajarea şi construirea unui teren de sport multifuncţional la Şcoala Primară, cls. I-IV din satul Domneşti, unde se vor practica disciplinele: fotbal, handbal, volei, baschet, tenis de câmp şi gimnastică sportivă, unde vor avea acces şi tinerii din satul Domneşti, vor practica ramurile sportive după un program bine stabilit şi vor fi supravegheaţi.

Fonduri europene
1. Demararea lucrărilor pe Măsura 125 „modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Mărişelu”, lucrări care valorează 1.000.000 euro.
În anul 2013, s-au executat lucrări de aproximativ 1.000.000 lei, ele fiind întrerupte din cauza vremii neprielnice, vor continua în anul 2014 şi se vor finaliza în trimestrul trei al acestui an.
Aceste lucrări se referă la următoarele segmente de drumuri: Albeşti – Jeica, Mărişelu – „Pe Dealul Ciungului”, Bârla – „Între pâraie” şi la Sântioana – „Pe vale”, unde se va construi şi un pod peste râul Şieu.
2. În anul 2013 s-a amenajat un parc de joacă pentru copii, în satul Domneşti, dotat cu mobilierul specific.

Domeniile sportiv, recreativ, religie şi medicină

Comuna Mărişelu dispune de o bază sportivă modernă, având un teren de fotbal cu gazon natural, vestiare, cabine baie, duşuri, tribună la standarde competiţionale. Mai dispune de un teren multifuncţional, cu gazon artificial, iluminat corespunzător.
Mărişelu are o echipă de fotbal în Liga a V-a, care este sprijinită permanent din punct de vedere moral şi material de Consiliul Local.
* Consiliul Local Mărişelu s-a implicat şi se implică în susţinerea multiplelor activităţi culturale din comună, din diferite domenii, prin acordarea de fonduri necesare realizării acestor activităţi.
* Toate parohiile din comună au beneficiat de ajutoare băneşti acordate de Consiliul Local pentru întreţinerea şi reabilitarea bisericilor, cu speranţa ca în viitor să mai finanţeze asemenea activităţi.
* Prin Cabinetul Medical Individual, condus de d-na dr. Livia Arcălean, se asigură o bună asistenţă medicală şi profesională a populaţiei din comună.

Învăţământul

Sistemul de învăţământ din comuna Mărişelu cuprinde o singură unitate şcolară cu personalitate juridică, care îşi are sediul în centrul comunei şi două structuri şcolare – una la Sântioana şi una la Domneşti.
Sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ 315 elevi şi preşcolari, şcolile având un corp didactic profesionist, de o calitate şi competenţă deosebite, buni psiho-pedagogi, dăruiţi meseriei de „dascăl”, conduşi cu mult profesionalism şi competenţă de către prof. George Ignat, directorul Şcolii Gimnaziale Mărişelu.
Materialul didactic, dotarea ş laboratoarele sunt „oaze de fericire” pentru elevi în cadrul sistemului instructiv-educativ.

Obiective propuse pentru anul 2014

* În anul 2014, în şedinţa Consiliului Local Mărişelu de aprobare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul curent, se va supune spre aprobare executarea unor lucrări, în limita sumelor rămase pentru secţiunea dezvoltare, care au fost demarate în 2013 şi nu au fost finalizate.
Vor începe lucrările la obiectivele propuse şi necesare în perioada următoare, constând în:
- alimentarea cu energie electrică a grupului de case de la Domneşti – P.U.Z. „Mânzărie”;
- amenajarea unui teren de sport multifuncţional la Şcoala Primară, clasele I-IV din Sântioana, care va fi folosit atât de elevi cât şi de tinerii din sat, sub supraveghere;
- modernizarea drumurilor de interes local în comuna Mărişelu, prin asfaltare, lucrare care se va derula pe o perioadă de mai mulţi ani;
- alimentarea cu apă potabilă a comunei, prin întocmirea documentaţiilor necesare de către A.D.I. Bistriţa şi Aquabis Bistriţa;
- Lucrările de asfaltare a drumului comunal Măgurele – Jeica vor continua în 2014, dacă se alocă bani în acest scop de către Ministerul Dezvoltării Regionale.

Legea Fondului Funciar

Personalul salariat al Primăriei Mărişelu, cu atribuţii în aplicarea Legii Fondului Funciar, se va preocupa, zi de zi, pentru finalizarea procesului de reconstituire şi constituire a suprafeţelor de teren agricol validate şi fără existenţa „Procesului-verbal de punere în posesie”, întocmindu-se în acest sens Planurile Parcelare în vederea identificării de suprafeţe la dispoziţia Comisiei Locale.
În acest sens, Consiliul Local Mărişelu va aproba sumele necesare pentru lucrări de specialitate, în vederea întocmirii planurilor parcelare.
În comuna Mărişelu se munceşte, destinele cetăţenilor se află pe mâni bune, factorii de decizie se ancorează în problemele alegătorilor şi nu numai, sperăm ca această unitate administrativ-teritorială să devină un exemplu şi un jalon pentru celelalte localităţi şi merită felicitări pentru ce s-a realizat până în prezent.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5