Medalion literar la Liceul Silvic Năsăud „De la Pituț la Grigore Avram”

 

Liceul Silvic în colaborare cu Liga Scriitorilor Năsăudeni au organizat joi, 4 aprilie la ora 12, în sala Pituț, un Medalion literar „De la Pituț la Grigore Avram”. Directorul Liceului, prof. ing. Cristian Cosma a deschis activitatea prezentându-și oaspeții iar președintele Ligii, Ioan Mititean le-a oferit cuvântul celor implicați în acest medalion literar: D-na Lucreția Mititean a prezentat personalitatea scriitorului Gh. Pituț, fiul pădurarului din Săliștea de Beiuș, absolvent al Liceului Silvic din Năsăud (1953-1956), cu studii superioare la Facultatea de filologie din Cluj și finalizată la București (1967), iar cu o bursă de studii a continuat și Filosofia la Universitatea din Koln (1970-1972). De timpuriu va colabora la revistele Tribuna, Gazeta literară, Viața Românească, Amfiteatru, Luceafărul, România literară, Viața Românească. Are 10 volume antume și 17 postume, inclusiv traduceri din lirica germană. S-a stins din viață în București, la 6 iunie 1991. Dascălii năsăudeni i-au cinstit performanțele dându-i sălii amfiteatru din liceu, numele său. Prof. Mircea Daroși l-a prezentat pe renumitul inginer silvic Grigore Avram, fiu al Maierului, absolvent al Liceului Silvic din Năsăud, apoi al Facultății de Silviculotură din Brașov. Profesându-și cu exigență meseria a atins curând funcții de înaltă răspundere: Director tehnic la Direcția Silvică Bistrița, Inspector șef adjunct la Inspectoratul Silvic și de vânătoare Cluj, apoi Director coordonator adjunct, Director și inspector șef la același inspectorat Cluj, atingând și performanța de a fi Consilier Secretar de Stat și membru în Consiliul științific al Parcului Național din Munții Rodnei, ai Maramureșului sau Apusenilor. Are numeroase volume și studii de specialitate, cochetează strălucit cu poezia și proza, fiindu-i apreciate volumele editate în cele mai exigente colective de intelectuali. Opera sa, spune Mircea Daroși, este „un amestec rafinat de sensibilitate și inteligență artistică, de virtuozitate și inspirație tumultuoasă…”. De la profesoara Maria Ursu, diriginta soției sale, aflăm că cele trei fiice pe care le are au studii superioare și lucrează pe posturi de răspundere la Paris sau Londra. Au mai adus elogii bine meritate prof. Vasile Filip, prof. Simona Nistor, Macedon Tofeni și Ioan Seni care se bucura că-n ziua de 4 aprilie - Ziua Academiei Române, în Năsăudul academicienilor are loc un eveniment literar atât de important. Academia Română era inițiată în 1866 ca Societate Literară iar din 1879 ca Academie propriu-zisă. Din anul 2000 s-a decretat ziua de 4 aprilie ca Ziua Academiei Române, zi în care accesul publicului este liber pentru a putea fi văzute Aula Academiei, Galeria președinților, Clubul academicienilor, Muzeul Memorial… La 158 de ani de la înființare, datorăm cinste Academiei Române pentru Dicționarul tezaur al limbii române, realizat în peste 100 de ani, cuprinzând peste 175 000 de cuvinte, redate în 19 volume; pentru  Tratatul Istoria românilor în 10 volume, pentru Dicționarul general al literaturii române în 8 volume și alte zeci și sute de tratate pe diferite științe – fizică, chimie, medicină, agronomie, arte etc. Prin activitatea și opera academicienilor români ne cunoaște mai bine lumea. Prin Galeria academicienilor năsăudeni organizată la Casa de Cultură în sediul ASTREI, prin Biblioteca Academiei din Năsăud ne cunoaște întreaga țară. Prin opera sa D-l Grigore Avram poate atinge în timp performanța poetului Coșbuc, membru al Academiei Române, sau a inginerului Ștefan Purcelean din Rebrișoara, ajuns membru al Academiei Silvice din Italia. La finalul activității și-a expus gândurile însuși sărbătoritul, inginerul scriitor și poet Grigore Avram, care face o analiză pertinentă a stării actuale din silvicultură, cu bunele și cu relele pe care le simte întreaga națiune română, rugându-i pe colegii silvicultori să apere pădurea ca adevărați specialiști. Apoi, recită cu multă ușurință și mult talent din poezia contemporană, uluindu-și asistența. Buna dispoziție a continuat și la un pahar de vin oferit de sărbătorit, iar Biblioteca Liceului Silvic s-a îmbogățit cu cărțile oferite de Domnia Sa, oferite de profesorul scriitor Vasile Filip, cu cărțile oferite de familia scriitorilor Ioan și Lucreția Mititean și cu colecția celor 5 numere ale revistei Glasul Armadiei, oferite de redactorul șef Macedon Tofeni, vicepreședinte la Societatea Liga Scriitorilor, filiala Năsăud. A fost un eveniment excepțional la care au participat și membri ai ASTREI: Ioan și Lucreția Mititean, Mircea Daroși, Macedon Tofeni, Ioana Lăpușneanu, Floarea Morar, Romulus Berceni, Ioan Lazăr, Ana și Vișu Vaida, Pompei Pop, Nechita Bumbu, Ioan Seni...

În prezidiu (de la stânga la dreapta): Macedon Tofeni, Grigore Avram, Mircea Daroși, Ioan Mititean, Romulus Berceni, directorul Cristi Cosma și prof. Simona Nistor de la Liceul Silvic.

(Grigore Avram în prezidiul format din prof. Maria Ursu, vicepreședinte ASTRA Macedon Tofeni, președinte secțiunea literară ASTRA Mircea Daroși, vicepreședinte ASTRA și președinte Liga Scriitorilor Năsăudeni Ioan Mititean, vicepreședinte ASTRA Romulus Berceni, vicepreședinte ASTRA Lucreția Mititean.)