Meditaţie la Duminica a 5-a după Rusalii

Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei-Mt.8,28-34

Evanghelia zilei>.,, Şi trecând El dincolo, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizaţi, care ieşeau din morminte, foarte cumpliţi, încît nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Şi iată, au început să strige şi să zică: Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?
Departe de ei era o turmă mare de porci, păscând.. Iar demonii Îl rugau, zicînd: Dacă ne scoţi afară, trimite-ne în turma de porci.
Şi El le-a zis: Duceţi-vă. Iar ei, ieşind, s-au dus în turma de porci. Şi iată, toată turma s-a aruncat de pe ţărm în mare şi a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizaţii.
Şi iată toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor”.
Dacă ar fi să ne oprim asupra unei realităţi care reiese din evanghelia acestei duminici şi nu numai, am putea spune că ceea ce deosebeşte învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos de celelalte învăţături,este faptul că ea se potriveşte tuturor vremurilor,tuturor locuitorilor şi tuturor oamenilor.De aceea întâmplarea din ţinutul Gadarenilor are şi astăzi aceiaşi putere de convingere,aceiaşi valoare morală şi aceiaşi dumnezeiască lumină.Cu toate acestea textul evangheliei nu e uşor de înţeles şi de interpretat.Ne întrebăm poate de ce Iisus a ascultat de diavol sau cum adică Dumnezeu ascultă de diavol şi întreţine dialog cu ei?Răspunsul ar fi că Dumnezeu le ascultă acum dorinţa pentru a le arăta lor şi nouă că diavolii nu pot face nimic dacă Dumnezeu nu le permite sau îngăduie.Şi atunci de ce Dumnezeu îi îngăduie dacă toate faptele lui sunt împotriva noastră şi a lui Dumnezeu?Cred că răspunsul ar fi :că Dumnezeu şi lui şi nouă ne respectă libertatea.De ce le-a îngăduit să intre în turma de porci ?pentru că producând o pagubă materială locuitorii să fie determinaţi să-l alunge din ţinutul lor.Ei nu ştiau că alungându-L nu vor mai beneficia de cuvântul ,minunile şi de prezenţa Sa dumnezeiască.Şi nu de puţine ori şi pe noi Iisus ne deranjează ,pentru că punem partea materială înaintea sufletului.Dar atenţie!- într-o familie ,într-o societate unde nu e Iisus-nu e viaţă pentru că El e viaţa.Într-o societate unde nu e pace-nu e Iisus pentru că El e domn al păcii.Într-o societate unde nu e Iisus, nu e progres-de ce ?-pentru că fără de Mine nu puteţi face nimic.Iar evanghelia duminicii de astăzi ne arată că Iisus ne respectă opţiunea şi pleacă-dar acolo unde nu e Iisus cel rău îi ia locul.Să nu fim ca cei din ţinutul Gadarei ,care L-au rugat pe Iisus să plece de la ei –ci să-Lrugăm să rămână cu noi în toate zilele vieţii noastre.Interesant este totuşi cum unii îL alungă pe Iisus din viaţa lor,iar alţii îL roagă să rămână.Noi ce facem îL alungăm ?-dar pe cine punem în locul Lui.Să ne imaginăm cum este viaţa noastră cu Iisus care este pace,bucurie ,ajutor şi binecuvântare-dar şi cum ar arăta viaţa noastră fără de Iisus-adică o viaţă fără binecuvântarea lui Dumnezeu.Evanghelia duminicii de astăzi ne arată că trebuie să-L primim pe Dumnezeu să stăpânească fiinţa noastră,chiar dacă acest lucru presupune luptă şi efort duhovnicesc.Sa-L acceptăm şi să-L iubim, bineştiind că celui care iubeşte nimic nu I se pare greu.Amin!

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5