Ovidiu Creţu, la lansarea ghidurilor de finanţare prin POR: Pentru Bistriţa este vitală şi esenţială atragerea fondurilor europene

Experţi în proiecte europene din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, ai Consiliului Judeţean, ai Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud,  ai administraţiilor publice de la nivelul oraşelor, consultanţi etc., au dat curs invitaţiei Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, la evenimentul de lansare a patru ghiduri de finanţare prin POR 2014-2020.

Caravana  ADR Nord-Vest, organism intermediar pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a trecut deja pe la Cluj-Napoca, Bihor şi Zalău, de la Bistriţa plecând spre Satu Mare şi Baia Mare. Pentru că sunt aproape doi ani de întârziere faţă de debituzl exerciţiului financiar, dar şi de un an de la semnarea POR la nivel naţional, ADR Nord-Vest a considerat să este important să ajungă în fiecare judeţ.    

„Faţă de perioada anterioară 2007-2013, când la nivelul regiunii aveam o alocare de 452 milioane euro, pe această perioadă de programare 2014 – 2020, la nivelul regiunii noastre, beneficiem de o alocare cu aproape 70% mai mare, respectiv avem 858 milioane euro, din care 715 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională”, a precizat, în debutul întâlnirii Sanda Cătană, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

          Primarul municipiului Bistriţa, Ovidiu Creţu, a precizat că administraţiile locale sunt interesate să fie informate despre oportunităţile oferite de Programul Operaţional Regional, în vederea atragerii fondurilor europene. „Bistriţa s-a străduit în perioada trecută şi se străduieşte şi în continuare să profite de oportunităţile pe care aderarea la Uniunea Europeană ni le oferăm, să atragem fonduri, să dezvoltăm oraşul. ADR a fost un punct cheie, relaţiile noastre sunt excelente. (...) Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, mai ales cele mai mici, nu mă refer la comune, ci la oraşe sau municipii, sunt neîndestulătoare. Sunt doar câteva municipii în ţară, mă refer la Cluj, Timişoara, Braşov sau Constanţa care au bugete proprii foarte mari şi necesitatea atragerii fondurilor europene nu este aşa de imperioasă. Pentru noi este vitală şi esenţială”.

Directorul Direcţiei Implementare POR, Călin Măgureanu, a ţinut să precizeze că până la mijlocul acestui an va mai fi lansat un apel de proiecte, pentru ca cele referitoare la educaţie, sănătate şi domeniul social să fie lansate spre finalul anului, din cauza unor condiţionalităţi, şi anume existenţa unor strategii la nivel naţional sau regional. Faţă de perioada anterioară, când au fost cinci axe în cadrul POR 2007-2013, acum POR are 11 axe de investiţii, a 12-a fiind cea de asistenţă tehnică.

***

 

În cadrul întâlnirii, au fost lansate patru ghiduri de finanţare destinate drumurilor judeţene, eficienţei energetice pentru clădiri rezidenţiale, patrimoniu cultural,  revitalizarea oraşelor şi infrastructură de turism. Cele cinci priorităţi de finanţare lansate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 pot atrage în regiunea noastră 214,05 milioane Euro.

***

Drumuri judeţene

Pentru Axa 6, prioritatea de investiţii 6.1. alocarea regională este de 113,89 milioane Euro, prin care se va finanţa traseul regional de drumuri judeţene Transilvania Nord, proiect în parteneriat între cele şase consilii judeţene ale regiunii. Valorea eligibilă a proiectelor poate fi între 1.000.000 Euro şi 50.000.000 Euro, cu exceptia proiectelor care se realizează în parteneriat, caz în care valoarea maximă eligibilă este de 69.500.000 Euro. Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanţare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Sesiunea de depunere a proiectelor va avea loc între 16.05.2016-   16.11.2016.

Eficienţă energetică

Pentru Axa 3, prioritatea 3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, proiectele se vor depune între 16.05.2016 - 16.11.2016. Valoarea totală eligibilă a unei cereri de finanţare poate fi între 100 000 - 5 milioane euro, iar beneficiarii sunt UAT din mediul urban. Alocarea regională este de 52,20 milioane Euro. Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt 60% finanţare prin POR, 40% - UAT şi Asociaţia de proprietari.

Patrimoniu natural şi cultural

Axa 5, Prioritatea 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural se adresează UAT-urilor, autorităţilor administraţiei publice centrale, unităţilor de cult, ONG-urilor sau parteneriatelor între aceste entităţi, iar finanţarea va fi acordată pentru restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice, marketing şi promovare turistică a obiectivului restaurat, precum şi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului. Proiectele se vor depune între 25.05.2016 - 25.11.2016, iar  cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Valoarea maximă a proiectului este de 5 milioane euro şi în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro. În ceea ce priveşte valoarea minimă a proiectului, acesta este de 100.000 euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric. Alocarea regională este de 35,07 milioane euro.

Revitalizarea oraşelor

Autorităţile locale pot accesa fonduri pentru a transforma terenuri şi suprafeţe abandonate şi neutilizate din interiorul oraşelor în zone de agrement şi petrecere a timpului liber pentru comunitate. Este vorba despre Prioritatea 5.2.  - Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar valoarea totală a investiţiei este între 100.000 - 5 .000.000 euro;

Beneficiarii în cadrul acestei priorităţi de investiţie vor fi unităţile administrativ teritoriale din  mediul urban, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ sau parteneriate între unităţile administrativ teritoriale şi judeţe, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială din mediul urban. Depunerea de proiecte poate avea loc între 25.05.2016 şi 25.11.2016, iar alocarea pentru Nord-Vest este de 12,89 milioane Euro.

Infrastructură de turism

Autorităţile locale pot depune proiecte de infrastructură de turism pentru dezvoltarea infrastructurii de turism balnear, amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică, dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracţiilor turistice, crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente activităţi de marketing şi promovare turistică ale obiectivului finanţat. Alocarea regională este de 13,95 milioane Euro.

Proiecte din cadrul acestui apel de proiecte sunt limitate la o valoare minimă şi maximă. Astfel valoarea minimă totală a proiectului este de 100.000 EUR, iar valoarea maximă totală a proiectului nu va depăşi 5.000.000 EUR. Cofinanţarea este de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile. Proiectele se vor depune între 01.06.2016 şi 02.12.2016.

 

 

 

 

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]