Prima hotărâre în dosarul de incompatibilitate al primarului din Sângeorz Băi! Traian Ogâgău: Ne vedem de proiecte, avem 88 milioane lei pentru investiţii

Pe portalul instanţelor de judecată, a fost dată publicităţii Hotărârea în Dosarul 3436/265/2018 al primarului oraşului Sângeorz Băi, Traian Ogâgău, pe tema conflictului de interese şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

“În baza art. 301 alin. 1 din Cod penal, stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatului O.T. pentru săvârşirea infracţiunii de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane. Aplică inculpatului O.T. pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani. Aplică inculpatului O.T. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b Cod penal, (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte func?ii publice; dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat) a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară. În baza art. 83 alin. 1 C. pen. amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 82 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bistriţa-Năsăud, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Bistriţa-Năsăud. În baza art. 85 alin. (2) lit b C. pen. obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze 40 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii în domeniul serviciilor publice (întreţinere locuri de agrement, parcuri şi drumuri, salubrizarea localităţii, activităţi în folosul unităţilor şcolare, educative sau socio-culturale, sau orice altă activitate utilă comunităţii) în cadrul Primăriei oraşului Sângeorz-Băi, jud. Bistriţa-Năsăud sau Primăriei oraşului Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud. În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. În baza art. 273 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.02.2020. Document: Hotarâre  30/2020  17.02.2020, se arată pe portal.just.ro.

Aşadar, hotărârea nu este definitivă.

***

Primarul oraşului Sângeorz-Băi, Traian Ogâgău, a fost trimis în judecată, dosarul acestuia fiind înregistrat la Judecătoria Năsăud în data de 20 noiembrie 2018. Art. 301 din Noul Cod Penal prevede că „fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.   

Este vorba despre contracte de închiriere încheiate fără hotărârea Consiliului Local. În 2018, a fost făcut public un contract de închiriere semnat între Primăria oraşului Sângeorz-Băi, prin primarul Traian Ogâgău, care era trecut drept proprietar,  şi Traian Ogâgău (tatăl), chiriaş, pentru un teren păşune de 3665 metri pătraţi, pentru care se plătea anual suma de 100 lei. 

***

Ne vedem de proiecte! Avem un buget record pentru investiţii

Primarul Traian Ogâgău ne-a declarat că respectă decizia primei instanţe, dar va face apel. „E o decizie pe care o respect. Aşa a decis prima instanţă, dar am încredere pe viitor. Noi ne vedem de proiecte şi de activităţile din cadrul Primăriei Sângeorz Băi. A fost aprobat cel mai mare buget de investiţii al oraşului nostru din toată existenţa sa. Avem 88 de milioane de lei pentru proiectele de dezvoltare ale oraşului Sângeorz Băi”, ne-a declarat Traian Ogâgău.

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5