PROFESORI DIN SALVA IMPLICAŢI, ÎN FRANŢA, ÎN INTEGRAREA COPIILOR CU ADHD PRIN JOCURI TRADIŢIONALE

                        Prof. Vasilica Găzdac

Prof.Maricuta Codrea

În perioada 9-13 Mai 2016 în oraşul Billom,Franta s-a desfăşurat al treilea eveniment de formare de scurtă durata pentru profesori din cadrul Proiectului Multilateral Erasmus+KA2  „Bridging three generations: Timeless games and toys”- Legături între trei generaţii: Jocuri fără vârstă-( 2015-1-TR01-KA219-021800_6 )la care au participat patru cadre didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Tiberiu Morariu” Salva, prof. Ilovan Oana , prof. Codrea Maricuta ,prof.Linul Crina si directorul instituţiei noastre prof. Pop George.

Această întâlnire a fost organizată de către echipa franceză din cadrul Şcolii OGEC de Billom – Ensemle Scolaire Notre Dame, Billom,la care au participat cadre didactice din şcolile partenere: St. Colman,s PS and Saints, Nursery Unit, Annaclone, UK;; Internaţional School of Bergen, Bergen, Norvegia;State School Instituto Comprensivo Via Santi Savarino, Roma, Italia; Grundzale Pamatskola, Grundzale, Letonia; General Secondary School Nikola Vaptsarov, Aytos ,Bulgaria. Haci Sabanci Ortaokulu Ankara, Turcia( coordonator). Au participat 28 de cadre didactice din echipele de proiect partenere.

Unul dintre obiectivele acestei întâlniri a urmărit formarea pe termen scurt a profesorilor implicaţi în mobilitate prin intermediul atelierelor de lucru şi vizitelor de studiu  privind integrarea cu succes in procesul de invăţământ a elevilor cu ADHD prin intermediul jocurilor tradiţionale ,cu implicarea bunicilor şi părinţilor elevilor, consilierilor şcolari, psihologi, doctori şi cadre didactice. Această formare s-a finalizat cu documente de mobilitate Europass pentru toate cadrele didactice participante.

Un alt obiectiv al acestui eveniment educaţional a fost realizarea workshopurilor pe tematica produsului intelectual al proiectului optionalul interdisciplnar „Societal Curricula”. Profesorii participanţi au fost selectaţi pe grupe de lucru pentru ciclul de invăţământ preşcolar, ciclul de învăţământ primar şi gimnazial. S-a stabilit scopul, obiectivele , metodele de lucru şi formele de activităţi propuse a fi integrate in acest material auxiliar educaţional care va fi definitivat până in luna septembrie a anului curent.

Prezentările multi-media cu tematica jocurilor de societate/ masă tradiţionale au constituit un important prilej de schimburi de experienţă între parteneri şi au urmărit rolul social şi de identificare între generaţiile implicate în proiect a unor canale de comunicare propice. Jocurile de masă/societate prezentate au fost schimbate între parteneri care vor organiza evenimente sociale cu jocuri  de societate locale si primite de parteneri cu cele trei generaţii elevi, bunici şi părinţi ca forma de diseminare şi pentru a urmări gradul de impact al proiectului nostru în cadrul comunităţii şcolare. Discuţiile prezente în cadrul acestei întâlniri au vizat grupurile de Facebook ale proiectului, pagina de Twitter, web-site-ul proiectului ,spaţiul virtual Twinspace de pe portalul eTwinning, derularea întâlnirii transnaţionale în luna iunie în Letonia, termenele limită pentru următoarele activităţi planificate.

Un alt obiectiv important al acestei întâlniri a fost acela de a prezenta modalităţi diverse de  a celebra 9 Mai-Ziua Europei prin intermediul diferitelor forme de exprimare  sau altor forme de artă. Echipa română a prezentat semne de carte care au fost distribuite elevilor din şcoala gazdă şi magneţi distribuiţi cadrelor didactice participante în această mobilitate .

S-a vizitat şcoala parteneră unde s-a asistat la ceremonia de incepere a întâlnirii la care au luat parte oficialităţile locale  şi confesionale . S-a vizitat primaria si consiliul local Billom unde s-a asistat la un concert de muzică clasică. S-au vizitat alte şcoli asociate si grădiniţe din Billom, Clermont-Ferrand unde elevii au interacţionat cu profesorii parteneri, au prezentat diferite activităţi .

Impactul social şi cultural al acestei întâlniri  a fost marcat  printr-o vizită de studiu la Clermont-Ferrand, Thiers, Puy de Dôme unde s-au vizitat muzee, catedrale, tipografii si fabrici de hârtie medievale şi Maison de L’Europe pentru prezentarea pe larg startegiei programului Erasmus + si a proiectelor finantate de către Comisia Europeană.

Proiectele internaţionale contribuie din plin la formarea permanentă a cadrelor didactice prin metode formale şi non-formale, prin inovarea metodologiei didactice si a resurselor materiale, prin schimburi multiculturale si prin modificări importante la nivelul comunităţii locale şi regionale datorită diseminărilor şi vizibilităţii proiectului .

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus Plus, noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului.Toate informaţiie pe care le furnizăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.

 

 

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5