Program de lucru prelungit la Serviciul Evidenţa Persoanelor al municipiului Bistriţa

În perioada premergătoare desfăşurării referendumului naţional din data de 29 iulie, pentru rezolvarea în mod operativ a solicitărilor privind eliberarea actelor de identitate, Serviciul Evidenţa Persoanelor al municipiului Bistriţa îşi va prelungi programul de lucru cu publicul, astfel:

- sâmbătă, 28 iulie, între orele 8.00 – 16,00;
- duminică, 29 iulie, între orele 8.00 – 20.00.

Cazurile în care se eliberează o nouă carte de identitate:
a) la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;
b) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
c) în cazul schimbării domiciliului;
d) în cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau re-arondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
e) în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
f) în cazul deteriorării actului de identitate;
g) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
h) când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
i) în cazul schimbării sexului;
j) în cazul anulării;
k) pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prezentate, titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând documentele prevăzute de legislaţie.
Cazurile în care se eliberează CI provizorie:
a) când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
b) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.
Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate nu poate fi mai mic de 30 de zile sau mai mare de un an.

Documente necesare pentru eliberarea unui nou act de identitate:
a) cerere tip;
b) actul de identitate;
c) certificatul de naştere, original şi copie;
d) certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
e) hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
f) certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
g) certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie, în situaţia schimbării domiciliului;
h) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;
i) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei);
j) documentul cu care face dovada achitării taxei extrajudiciare de timbru (4 lei).
Dacă solicitantul face dovada adresei de domiciliu cu declaraţia scrisă de primire în spaţiu a găzduitorului sau, după caz, a reprezentantului său legal, acestea se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediul rural.
Declaraţia găzduitorului se prezintă de solicitant odată cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului.
Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0263-222402, direct la sediul serviciului din Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 2 sau pe pagina de internet www.primariabistrita.ro

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5