SCRIITORI BÂRGĂUANI, CETĂŢENI DE ONOARE AI COMUNEI PRUNDU BÂRGĂULUI, NĂSCUŢI ÎN LUNA NOIEMBRIE

TITUS WACHSMANN-HOGIU

În conformitate cu genealogia paternă este descendent al unei vechi şi importante familii săseşti - Familia Wachsmann - străbunicul său Albert Wachsmann fondând prima farmacie pe Valea Bârgăului în 1874, cu numele ,,Zum Schutzengel" - ,,La îngerul păzitor", acesta fiind unul dintre cei mai mari pomicultori ai vremii, un producător de medicamente şi de numeroase soiuri de fructe fiind apreciat cu diplome de către mai multe Academii (Berlin, Viena, Londra, Atena, Budapesta), a fost cuprins in importante lucrări de specialitate (Pomologia maghiară, Pomologia română).
Titus Wachsmann - Hogiu s-a născut la 6 noiembrie 1943 în comuna Bistriţa Bârgăului, jud. Bistriţa - Năsăud, iar dupa Şcoala Generală a studiat la Şcoala Pedagogică de Învăţători din Cluj, după care a urmat cursurile Facultăţii de Filosofie şi Filologie (romana - germană) la Universitatea ,,Babeş – Bolyai” din Cluj, activând în învăţământ şi cultură, în principal ca profesor, director de cămin cultural şi publicist, la Prundu Bârgăului, dar şi la Bistriţa, ca inspector şcolar judeţean şi director al Casei Corpului Didactic. În cadrul comunei a fost ales consilier local, în legislaţia 2004 - 2008, depunând o munca intensă pe plan economic şi cultural.
S-a casatorit în 1965, soţia fiind educatoare, având împreună 2 copii: Titus - Felix (1966), inginer zootehnist, cu masterat în ştiinţe administrative şi Sebastian (1968), cu doctorat în fizica nucleară (Berlin), cercetator ştiinţific, prof. la Universitatea California - Devis, Facility Director UC Davis Medical Center, Sacramento CA. Are 4 nepoţi: Titus -Dragoş (1996), Albert (2002), Ioana - Cristiana (2003), Robert (2004).
A activat la început ca învăţător, apoi profesor de ştiinţe socio – umane, obţinând gradul didactic I în filosofie (1982), fiind şi profesor de limba şi literatura română – limba germana. A avut urmatoarele locuri de munca şi funcţii: învăţător la Şcoala Generală clasele I-IV Dumbrava, comuna Livezile; învăţător şi educator la Casa de copii din Prundu Bârgăului; profesor la Josenii Bârgăului şi la Liceul din Prundu Bârgăului; director la Şcoala Generala Mureşenii Bârgăului; director la Căminul Cultural Prundu Bârgăului; inspector şcolar teritorial în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa -Năsăud; director Casa Corpului Didactic Bistriţa; profesor asociat la Universitatea de Nord Baia Mare, Colegiul Universitar Bistriţa, unde a susţinut cursurile de Etică, Educaţie moral - civică şi Sociologia educaţiei.
În bogata sa activitate, atât ca profesor la Liceul ,,Radu Petrescu" şi director la Caminul Cultural din Prundu Bârgăului, inspector şcolar sau director al Casei Corpului Didactic - Bistriţa, Titus Wachsmann - Hogiu a fost un profesionist de excepţie, recunoscut şi apreciat nu doar de către superiori sau colegi, cât mai ales de sutele sale de elevi, ceea ce înseamnă foarte mult, pe care i-a educat ca să ajungă oameni adevăraţi în viaţă, iar mulţi dintre ei specialişti de valoare în diferite domenii de activitate.
A fost, pe tot parcursul activităţii sale didactice, un principal militant cultural, unul dintre cei mai activi organizatori şi moderatori ai Simpozionului Cultural al Văii Bârgăului, fondator şi preşedinte al Fundaţiei Culturale ,,Valea Bârgăului", dar şi fondator al publicaţiei locale ,,Gazeta de Bargau", seria a I-a (1990), care a avut doar 11 numere şi a II-a (2005), care apare şi în prezent. Pe lângă numeroasele articole, multe de strictă specialitate, o altă activitate importantă a sa a fost dedicată, cu multă pasiune şi devotament, scrierii unor cărţi, de proza şi poezie, cu subiecte şi personaje din locurile natale, pe care le-a publicat.
A scris urmatoarele cărţi: ,,Ghid prin Ţara Bârgăului", 2003; ,,Prorocul Gabriş din Bârgău", 2003; ,,Morala ruşinii - dezbateri etice pe inţelesul tuturor", 2004; ,,Nodul din gât, roman autobiografic", 2005, (605 pagini); ,,Câteva înţelesuri şi interpretări ale omului şi sensului vieţii", 2006; ,,Jurnalu di pe front al lui Leon Tanase", 2006; ,,Bârgăuani de top", 2009 (508 pagini); ,,Cartea cu poze a neamului meu; o istorie de 700 de ani", 2009; ,,Între atunci şi acum - Confesiunile unui trecător prin politica locală", 2010; ,,Sabia lui Johann W. - istoria a 7 generaţii" , Bistriţa, 2011 şi volumul de poezie ,,Încercări literare timpurii - şi câteva mai târzii", Bistrita, 2011.
Titus Wachsmann - Hogiu a încercat condeiul literar încă din anii când învăţa la Şcoala Pedagogică din Cluj, unde a prins gustul literaturii, incepând să acopere primele foi albe, furat de magia versului, dar şi de profunzimea prozei. "Cea mai prolifică perioadă - dupa cum afirmă autorul versurilor - a fost între anii 1961-1968 (având 17-25 ani), în anii de liceu şi perioada în care am satisfăcut serviciul militar, după care, furat de alte preocupari, am recidivat rar. Tot mai rar, în special cu epigrame scrise cu prilejul revelioanelor spre hazul colegilor. Am ştiut că acele caiete, cu ,,operele" - încercările - mele literare stau bine între multe altele ce conţineau notiţe, idei, gânduri preluate din literatura rusă, germană, franceză, italiană şi română, pe care o citeam."
Poeziile sale au fost scrise în perioada când era elev al Şcolii Pedagogice din Cluj (1957-1963), apoi ca militar în termen la Moldoviţa - Timiş (oct. 1963 - martie 1965), dar şi după aceea, cu intermitenţe, până în prezent, abordând şi alte forme lirice dar acordând mai multă atenţie prozei. Răsfoindu-şi caietele prăfuite de vreme şi recitindu-şi versurile vechi, care i-au plăcut, a mai adaugat şi altele, în timp, păstrându-le, alături, mai departe, ascunse într-un scrin şi necitite de alţii, care au ajuns acum, la fel ca vinurile vechi, să aibă aroma tentaţiei de a fi gustate, nu doar de autor, care le oferă cu destulă modestie şi altor doritori. Modestia lui Titus Wachsmann - Hogiu constă în aceea că îi este indiferentă critica, el nu şi-a modificat versurile cărora doar le-a dat "o formă publică", iar valoarea lor o autoapreciază ca pe un "val de îmbucurare prin întoarcerea în timp".
În cei peste 40 de ani de activitate profesională a avut numai calificative dc ,,foarte bine", iar prin Ordinul MEI nr.7610 din 8 iunie 1988 i s-a acordat titlul de ,,Profesor evidenţiat", primind salariu de merit şi gradaţia de merit. Considerat o personalitate importanta a judeţului, activitatea sa a fost cuprinsă în Dicţionarul culturi şi civilizaţiei populare al judeţului Bistriţa - Năsăud, vol. I, Ţara Năsăudului.
Pentru toate motivele expuse, relative la personalitatea propusa, consider că domnul Titus Wachsmann - Hogiu, se încadreaza în normele de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Prundu Bârgăului, norme întocmite chiar de către dânsu şi aprobate în şedinţa Consiliului Local din 2001.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5