Şedinţă de îndată a Consiliului Judeţean: Proiectul de hotărâre care prevede dezlipirea și alipirea unor imobile situate în municipiul Bistrița a fost votat

Consilierii judeţeni au fost convocaţi astăzi, la ora 12.00, în cadrul unei şedinţe de îndată în vederea discutării şi aprobării unui proiect de hotărâre care prevede dezlipirea și alipirea unor imobile situate în municipiul Bistrița, proprietate a judeţului Bistrița-Năsăud.

Concret, este vorba de o investiţie care prevede construcția a 12 unităţi locative, în municipiul Bistriţa, strada Prundului, numărul 16D, investiție inclusă pe lista de finanţare aferentă programului de construcţii de locuinţe de serviciu în anul 2017.

Iată ce se spune în expunerea de motive a acestui proiect de hotărâre: ”Luând act de aspectele prezentate în nota de fundamentare a arhitectului șef, consider oportună susţinerea demersurilor necesare asigurării terenului aferent obiectivului de investiţii nominalizat, lipsit de sarcini, ce se va transmite în folosinţă gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe București până la finalizarea lucrărilor de construcţie a locuințelor respective. În acest sens, un prim pas este dezlipirea terenului în suprafaţă de 3.300 mp, situat în municipiul Bistriţa, strada Prundului numărul 16D, proprietate privată a judeţului Bistriţa-Năsăud, și ulterior să se procedeze la înscrierea unuia din loturile astfel rezultate, în proprietatea publică a judeţului Bistriţa-Năsăud, în vederea alipirii cu terenul în suprafaţă de 524 mp, situat în municipiul Bistriţa, strada Prundului numărul 9, proprietate publică a judeţului Bistriţa-Năsăud. Drept urmare, cu respectarea procedurii de lucru privind înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a operaţiunilor de dezlipire/alipire a imobilelor proprietate a judeţului Bistriţa-Năsăud, înscrise în cartea funciara se impune emiterea actului administrativ privind exprimarea consimţământului proprietarului, necesar pentru finalizarea înscrierii în cartea funciară a modificărilor intervenite asupra imobilelor în cauză, ca urmare a operașiunilor de dezlipire/alipire” se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.

Reamintim faptul că în 2016, acelaşi Consiliu Judeţean a aprobat un proiect de hotărâre care prevedea dezafectarea unor construcţii de pe un teren intravilan situat în municipiul Bistriţa, pe strada Prundului, numărul 16D. Este vorba despre zona în care, în trecut, funcționa o fermă zootehnică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa, cu o suprafaţă de circa 3.300 mp. Clădirile care se aflau pe acel teren au fost construite în anul 1976 și se aflau într-o stare avansată de degradare. Imobilele au fost utilizate drept crescătorie de porci şi ovine pentru spital, până în anul 2007. Terenul a fost curățat și pregătit pentru noi construcții, acesta fiind folosit pentru dezvoltarea unui proiect derulat prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) privind construcţia de locuinţe destinate închirierii, în mod exclusiv, tinerilor specialiști în sănătate.

Bloc de locuinţe pentru medici ridicat de Record

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a făcut demersurile necesare către ANL și a transmis în folosință, cu titlu gratuit, terenul pe care ar urma să se construiască blocurile. Mai mult, a fost organizată și o licitație publică în vederea atribuirii contractului de prestare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de construcții la acest obiectiv de investiții. Licitația a fost câștigată de firma bistrițeană Record SRL, cu suma de 2.5 milioane de lei fără TVA.

 Termenul privind finalizarea lucrărilor pentru acest prim bloc este luna ianuarie 2019.

 

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS]