Serviciile medicale la cerere se plătesc

Serviciile medicale efectuate la cererea asiguraţilor vor fi plătite de solicitanţi, pentru acestea medicii nu eliberează bilet de trimitere şi nici reţete în regim compensat sau gratuit, potrivit proiectului privind normele metodologice la contractul-cadru pe 2011-2012, informează Mediafax.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat pe site proiectul de Ordin al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui CNAS pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru următorii doi ani.

Ca noutate, în cazul serviciilor medicale efectuate la cererea asiguraţilor, este prevăzut explicit că nici un medic ,,nu poate elibera bilete de trimitere sau prescripţii medicale utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate ori decontate de casele de asigurări de sănătate, aceste servicii fiind acordate în afara sistemului de asigurări sociale de sănătate, contra cost”.

De asemenea, proiectul prevede că, pentru evaluarea clinică şi paraclinică (investigaţii medicale şi analize de laborator) a bolnavilor cu afecţiuni cronice, CAS decontează o consultaţie pe trimestru pentru un bolnav cu una sau mai multe afecţiuni cronice dacă acesta, în trimestrul respectiv, nu a beneficiat de nici o consultaţie, în condiţiile prevăzute.

Pentru bolnavii cu afecţiuni cronice, perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de 30 de zile. Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică stabilă, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90/92 de zile inclusiv.

Noutăţi sunt prevăzute şi pentru pensionarii cu venituri până la 700 de lei. În cazul celor care sunt incluşi în Programul pentru compensarea în procent de 90% a medicamentelor, medicul de familie va prescrie inclusiv medicamentele recomandate de medicii specialişti aflaţi în relaţie contractuală cu CAS, pe baza scrisorii medicale, pentru o perioadă de până la 90 de zile. Această prevedere a avut în vedere acoperirea întregii perioade necesare tratamentului acestor bolnavi, se arată în referatul CNAS la proiectul privind normele metodologice.

Adaugă comentariu nou

 
Design şi dezvoltare: Linuxship
[Valid RSS] Statistici T5